Câu lệnh SQL Be part of: Các loại Be part of trong SQL

 • Ở bố̀i trước thì mình đã chia sẻ về các câu lệnh thường dùng trong truy vấn CSDL như: SQL DISTINCT, SQL The place,SQL And Or, SQL Depend, SQL ORDER BY, SQL GROUP BY, SQL HAVING các bộ́n có thể tham khảo trong bố̀i viết trước của mình trong hyperlink: sentayho.com.vn/p/co-so-du-lieu-la-gimysql-mot-so-cau-lenh-truy-van-co-so-du-lieu-thuong-dung-gDVK26AAKLj
 • Hôm nay mình chia sẻ thêm về các câu lệnh SQL Be part of, các loại Be part of trong SQL
 • JOIN là phép kết nối dữ liệu từ nhiều bố̉ng lại có nhau, nối 2 bố̉ng, 3 bố̉ng.. có nhau. Lúc bộ́n cần truy vấn những cột dữ liệu từ nhiều bố̉ng khác nhau để trả về trong cùng 1 tập kết quả , bộ́n cần dùng JOIN. 2 bố̉ng kết nối được có nhau lúc có 1 trường chung giữa 2 bố̉ng này.

1.1 INNER JOIN (Hoặc JOIN)

INNER JOIN (Hoặc JOIN): Trả về tất cả những hàng lúc có ít nhất 1 giá trị trên cả 2 bố̉ng

1.2 LEFT OUTER JOIN (Hoặc LEFT JOIN)

LEFT OUTER JOIN (Hoặc LEFT JOIN): Trả lại tất cả những dòng từ bố̉ng bên trái, và những dòng đúng có điều kiện từ bố̉ng bên phải

1.3 RIGHT OUTER JOIN (Hoặc RIGHT JOIN)

RIGHT OUTER JOIN (Hoặc RIGHT JOIN): Trả lại tất cả những hàng từ bố̉ng bên phải, và những dòng thỏa mãn điều kiện từ bố̉ng bên trái

1.4 FULL OUTER JOIN (Hoặc OUTER JOIN)

FULL OUTER JOIN (Hoặc OUTER JOIN): Trả về tất cả những dòng đúng có 1 trong những bố̉ng.

2.1 Câu lệnh INNER JOIN

 • INNER JOIN trả về kết quả là những bố̉n ghi mà trường được be part of 2 bố̉ng khớp nhau, những bố̉n ghi chỉ xuất hiện 1 trong 2 bố̉ng sẽ bị loại.

 • Có thể thay thế INNER JOIN bởi JOIN. Ý nghĩa và kết quả là như nhau.

 • Cú pháp:

  SELECT column_name(s)

  FROM table1

  INNER JOIN table2

  ON sentayho.com.vnmn_name = sentayho.com.vnmn_name;

 • INNER JOIN nhiều desk

  SELECT column_list

  FROM table1

  INNER JOIN table2 ON join_condition1

  INNER JOIN table3 ON join_condition2

  Ví Dụ:

 • Có bố̉ng khach_hang với thông tin như sau:

 • Có bố̉ng order_kh với thông tin như sau:

  => Ở 2 bố̉ng trên thì thấy rằng MaKH được phản ánh là mã khách hàng ở bố̉ng khach_hang, mối quan hệ 2 bố̉ng là cột MaKH

 • Chúng ta chạy câu lệnh SQL be part of sau đây, và xem kết quả trả ra, sẽ lấy ra như sau:

  Choose * from sentayho.com.vnh_hang as KH

  Be part of sentayho.com.vnr_kh as OD on KH.MaKH= OD.MaKH

Xem Thêm  Phân tách steam là gì | Sen Tây Hồ

2.2 Câu lệnh LEFT OUTER JOIN

 • LEFT OUTER JOIN là từ khóa trả về tất cả những hàng (rows) từ bố̉ng bên trái (table1), có những hàng tương ứng trong bố̉ng bên phải (table2). Chấp nhận cả dữ liệu NULL trên bố̉ng 2.

 • LEFT OUTER JOIN hay còn được gọi là LEFT JOIN

 • Cú pháp:

  SELECT column_name(s)

  FROM table1

  LEFT JOIN table2

  ON sentayho.com.vnmn_name = sentayho.com.vnmn_name;

 • LEFT JOIN cũng có thể be part of nhiều desk

  SELECT column_list

  FROM table1

  LEFT JOIN table2 ON join_condition1

  LEFT JOIN table3 ON join_condition2

 • Ví dụ: Vẫn với information như 2 bố̉ng ở trên khach_hang, order_kh lúc sử dụng câu lệnh Left Be part of kết quả sẽ trả ra như sau:

  Choose * from sentayho.com.vnh_hang as KH

  Left be part of sentayho.com.vnr_kh as OD on KH.MaKH= OD.MaKH

2.3 Câu lệnh RIGHT OUTER JOIN

 • RIGHT OUTER JOIN là từ khóa trả về tất cả những hàng (rows) từ bố̉ng bên phải (table1), có những hàng tương ứng trong bố̉ng bên trái (table2). Chấp nhận cả dữ liệu NULL trên bố̉ng 2. ngược lại với LEFT JOIN

 • RIGHT OUTER JOIN hay còn được gọi là RIGHT JOIN

 • Cú pháp:

  SELECT column_name(s)

  FROM table1

  RIGHT JOIN table2

  ON sentayho.com.vnmn_name = sentayho.com.vnmn_name;

 • Vẫn với information 2 bố̉ng trên các bộ́n hãy thử chạy câu lệnh RIGHT JOIN nhé!

 • RIGHT JOIN cũng có thể be part of nhiều desk

  SELECT column_list

  FROM table1

  RIGHT JOIN table2 ON join_condition1

  RIGHT JOIN table3 ON join_condition2

2.4 Câu lệnh FULL OUTER JOIN

 • FULL OUTER JOIN là sự hài hòa của LEFT JOIN và RIGHT JOIN

 • Cú Pháp:

  SELECT column_name(s)

  FROM table1

  FULL OUTER JOIN table2

  ON sentayho.com.vnmn_name = sentayho.com.vnmn_name

  WHERE situation;

Xem Thêm  Set Forth là gì và cấu trúc cụm từ Set Forth trong câu Tiếng Anh

Ở trên mình đã giới thiệu với các bộ́n về Các loại Be part of trong SQL và câu lệnh đi kèm, trong quá trình thực hành các bộ́n có thể kết hợp thêm các câu SQL DISTINCT, SQL The place,SQL And Or, SQL Depend, SQL ORDER BY, SQL GROUP BY, SQL HAVING,… để truy vấn theo yêu cầu lấy ra information nhé!. Các bộ́n cần tìm hiểu thêm để có thể hiểu sâu hơn, kết hợp giữa các câu lệnh với nhau để thực hành phải chăng những câu lệnh trong MySQL và vận dụng hiệu quả nó vào công việc của bạn. Bạn có thể tham khảo Web site trên hyperlink tài liệu tham khảo bên dưới để có thể học và thực hành 1 bí quyết phải chăng nhất!

Tài liệu tham khảo: sentayho.com.vn/sql/sql_join.asp