Chi phí tổn khấu hao là gì? Từ A-Z những vấn đề về chi phí tổn khấu hao

Chi phí tổn khấu hao là gì? Những phương pháp tính khấu hao TSCĐ như thế nào? ES-GLOCAL xin chia sẻ có quý khách thông qua bài viết dưới đây

 • Chỉ dẫn bí quyết tính thuế thu nhập cá nhân từ A-Z
 • Từ A – Z những luật thuế thu nhập công ty

Bài viết gồm những nội dung chính sau đây:

I. Chi phí tổn khấu hao là gì?

02-chi-phi-khau-hao.jpg
Chi phí tổn khấu hao là gì?

Khấu hao (tiếng Anh: Depreciation) là 1 phương pháp kế toán phân bổ chi phí tổn của 1 tài sản hữu hình trong vòng đời hữu ích của nó cho tới lúc giá trị của tài sản này phát triển thành 0 hoặc ko đáng nhắc.

#1. Chi phí tổn khấu hao TSCĐ hữu hình

Chi phí tổn khấu hao TSCĐ hữu hình là giá trị khấu hao mà DN bắt buộc bỏ ra để trích khấu hao tương ứng có nguyên giá của TSCĐ ấy qua những kỳ tùy thuộc} thuộc vào thời kì dùng hữu ích của nó. TSCĐ hữu hình theo định nghĩa của Chuẩn mực kế toán số 03 là những tài sản có hình thái vật chất do công ty nắm giữ để dùng cho hoạt động chế tạo, marketing ưu thích có tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ hữu hình.

#2. Chi phí tổn khấu hao TSCĐ vô hình

Tương tự động như TSCĐ hữu hình, lúc DN khởi đầu sở hữu tài sản cố định vô hình thì cũng là lúc phát sinh khoản chi phí tổn khấu hao của TSCĐ vô hình ấy. Khác có TSCĐ hữu hình thì TSCĐ vô hình là tài sản ko có hình thái vật chất nhưng xác định được giá trị và do công ty nắm giữ, dùng trong chế tạo, marketing, phân phối dịch vụ hoặc cho những đối tượng khác thuê ưu thích có tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ vô hình.

>>> Xem thêm Điều kiện ghi nhận TSCĐ dưới đây

II. Những phương pháp tính khấu hao tài sản cố định

Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình bắt buộc được xem xét lại theo định kỳ, thường là cuối 5 tài chính, ví dụ có sự thay thế đổi đáng nhắc trong bí quyết thức dùng tài sản để đem lại lợi ích cho công ty thì được thay thế đổi phương pháp khấu hao và mức khấu hao tính cho 5 hiện hành và 5 tiếp theo.

TT45/2013 TT-BTC quy định có 3 phương pháp trích khấu hao TSCĐ

 • Phương pháp khấu hao đường thẳng
 • Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh
 • Phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng siêu phẩm

Lưu ý: Theo chuẩn mực kế toán số 29 thì phương pháp tính khấu hao tài sản cố định là 1 ước tính kế toán dựa trên giả định về bí quyết thức đem lại lợi ích kinh tế của tài sản ấy trong tương lai. Do ấy công ty bắt buộc dựa vào lợi ích kinh tế của tài sản ấy dự kiến đem lại trong tương lai để dùng phương pháp tính khấu hao ưu thích chứ công ty ko thể ấn định theo ý kiến chủ quan của mình.

Sau đây, mình sẽ trình bày nội dung những phương pháp và dí dụ để quý khách nắm rõ nhé:

#1. Phương pháp khấu hao đường thẳng

Phương pháp khấu hao đường thẳng là phương pháp trích khấu hao theo mức tính ổn định từng 5 vào chi phí tổn chế tạo marketing của công ty của tài sản cố định tham dự vào hoạt động marketing.

Thí dụ: Công ty xây 1 tòa nhà cho thuê văn phòng thì sẽ lựa chọn phương pháp tính khấu hao đường thẳng vì dòng tiền đem lại từ việc cho thuê khá đều đặn.

Phương pháp khấu hao theo đường thẳng siêu dễ vận dụng nên được vận dụng siêu phổ thông} cho những công ty có hoạt động chế tạo marketing bình thường.

Công thức:

⊕ Xác định mức trích khấu hao trung bình hàng 5 cho tài sản cố định:

Mức khấu hao trung bình hàng 5 của tài sản cố định = Nguyên giá của tài sản cố định : Thời kì trích khấu hao

 • Trên đây là công thức tính mức khấu hao trung bình cả 5 của tài sản cố định, để tính cho từng tháng, quý khách chỉ cần lấy số khấu hao bắt buộc trích cả 5 chia cho 12 tháng.
Xem Thêm  Evaluation 5 sách học tiếng trung hay nhất cho người new khởi đầu

Trường hợp thời kì trích khấu hao hay nguyên giá của tài sản cố định thay thế đổi, công ty bắt buộc xác định lại mức trích khấu hao trung bình của tài sản cố định theo công thức:

Mức trích khấu hao trung bình của TSCĐ = Giá trị còn lại của TSCĐ : Thời kì trích khấu hao còn lại(1)

(1) Thời kì trích khấu hao còn lại được xác định là:

Thời kì trích khấu hao còn lại = Thời kì trích khấu hao đã đăng ký – Thời kì đã trích khấu hao

Lưu ý: Mức trích khấu hao cho 5 cuối cùng = Nguyên giá tài sản cố định – Khấu hao lũy kế tính tới 5 trước 5 cuối cùng.

Quý khách xem dí dụ chi tiết tính và trích khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường thẳng tại Phần I, Phụ lục 2 Thông tư 45 5 2013.

#2. Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh

Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh được vận dụng đối có những công ty thuộc những lĩnh vực có khoa học đòi hỏi bắt buộc thay thế đổi, vươn lên là nhanh. Mức trích khấu hao tài sản cố định theo phương pháp số dư giảm dần xác định như thời kì khấu hao của tài sản cố định.

Thí dụ: Công ty đầu tư sắm 1 bản quyền khoa học về dược. DN dự kiến 2 5 sau sẽ có nhiều siêu phẩm cực nhọc} thay thế thế khác do vậy doanh thu và giá bán sẽ giảm xuống, do 5 trước tiên lợi ích đem lại từ siêu phẩm sẽ cao thì DN dùng phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần.

 • Xác định mức trích khấu hao 5 của tài sản cố định trong những 5 đầu theo công thức

Mức trích khấu hao hàng 5 của tài sản cố định = Giá trị còn lại của tài sản cố định x Tỷ lệ khấu hao nhanh

Trong ấy:

⊕ Tỷ lệ khấu hao nhanh:

Tỷ lệ khấu hao nhanh (%) = Tỷ lệ khấu hao tài sản cố định theo phương pháp đường thẳng x Hệ số điều chỉnh

⊕ Tỷ lệ khấu hao theo phương pháp đường thẳng:

Tỷ lệ khấu hao tài sản cố định theo phương pháp đường thẳng (%) = (1 : Thời kì trích khấu hao của tài sản cố định) x 100

Hệ số điều chỉnh xác định theo thời kì trích khấu hao của tài sản cố định quy định tại bảng dưới đây:

Thời kì trích khấu hao của tài sản cố định

Hệ số điều chỉnh (lần)

Tới 4 5 ( t<= 4 5)

1,5

Trên 4 tới 6 5 ( 4 5 < t<=6)

2,0

Trên 6 5 (t>6 5)

2,5

Lưu ý: Những 5 cuối, lúc mức khấu hao 5 xác định theo phương pháp số dư giảm dần nói trên bằng (hoặc thấp hơn) mức khấu hao tính bình quân giữa giá trị còn lại và số 5 dùng còn lại của tài sản cố định, thì nhắc từ 5 ấy mức khấu hao được tính bằng giá trị còn lại của tài sản cố định chia cho số 5 dùng còn lại của tài sản cố định.

Quý khách xem dí dụ chi tiết tính và trích khấu hao TSCĐ theo số dư giảm dần có điều chỉnh tại Phần II, Phụ lục 2 Thông tư 45 5 2013.

#3. Phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng siêu phẩm

Tài sản cố định trong công ty được trích khấu hao theo phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng siêu phẩm như sau:

 • Căn cứ vào hố sơ – kỹ thuật của tài sản cố định, công ty xác định tổng số lượng, khối lượng siêu phẩm chế tạo theo công suất thiết kế của tài sản cố định, gọi tắt là sản lượng theo công suất thiết kế.
 • Căn cứ tình hình thực tế chế tạo, công ty xác định số lượng, khối lượng siêu phẩm thực tế chế tạo hàng tháng, hàng 5 của tài sản cố định

⊕ Mức trích khấu hao trong tháng của tài sản cố định được xác định:

Mức trích khấu hao trong tháng của tài sản cố định = Số lượng siêu phẩm chế tạo trong tháng x Mức trích khấu hao bình quân tính cho 1 đơn vị siêu phẩm

⊕ Mức trích khấu hao bình quân:

Mức trích khấu hao bình quân tính cho 1 đơn vị siêu phẩm = Nguyên giá của tài sản cố định : Sản lượng theo công suất thiết kế

Xem Thêm  Hiệu điện thế là gì? Đơn vị đo hiệu điện thế – sentayho.com.vn

⊕ Mức trích khấu hao 5 của tài sản cố định bằng tổng mức trích khấu hao của 12 tháng trong 5, hoặc tính theo công thức sau:

Mức trích khấu hao 5 của tài sản cố định = Số lượng siêu phẩm chế tạo trong 5 x Mức trích khấu hao tính bình quân cho 1 đơn vị siêu phẩm

Trường hợp công suất thiết kế hoặc nguyên giá của tài sản cố định thay thế đổi, công ty bắt buộc xác định lại mức tính khấu hao của tài sản cố định.

Thí dụ: Công ty có hoạt động marketing chính là marketing vận tải có những đoàn xe và có hợp đồng marketing có khách hàng.

Trường hợp: Số chặng và số km chạy trong từng 5 của từng xe là đều đặn => dùng phương pháp khấu hao đường thẳng vì 5 nào cũng đều như thế.

Tuy nhiên, vẫn DN như trên mà số chặng và số km chạy của từng xe là khác nhau tùy thuộc} thuộc vào khu vực tới thì vận dụng phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng siêu phẩm sẽ ưu thích hơn.

Quý khách xem dí dụ chi tiết tính và trích khấu hao TSCĐ theo phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng siêu phẩm tại Phần III, Phụ lục 2 Thông tư 45 5 2013.

III. Định khoản chi phí tổn khấu hao

1) Định kỳ tính, trích khấu hao TSCĐ vào chi phí tổn chế tạo marketing, chi phí tổn khác:

Nợ TK 623, 627, 641, 642, 811

Có TK 214 – Hao mòn TSCĐ (TK cấp 2 ưu thích)

2) TSCĐ đã dùng, nhận được do điều chuyển trong nội bộ công ty giữa những đơn vị ko có tư những pháp nhân hạch toán phụ thuộc:

Nợ TK 211 – TSCĐ hữu hình (nguyên giá)

Có những TK 336, 411 (giá trị còn lại)

Có TK 214 – Hao mòn TSCĐ (2141) giá trị hao mòn

3) Định kỳ tính, trích khấu hao BĐSĐT đang cho thuê hoạt động

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán (chi tiết chi phí tổn marketing BĐS đầu tư)

Có TK 214 – Hao mòn TSCĐ (2147)

4) Trường hợp giảm TSCĐ, BĐS đầu tư thì đồng thời có việc ghi giảm nguyên giá TSCĐ bắt buộc ghi giảm giá trị đã hao mòn của TSCĐ, BĐSĐT (xem chỉ dẫn hạch toán những TK 211, 213, 217)

5) Đối có TSCĐ dùng cho hoạt động sự nghiệp, dự án, lúc tính hao mòn vào thời điểm cuối 5 tài chính

Nợ TK 466 – Nguồn kinh phí tổn đã hình thành TSCĐ

Có TK 214 – Hao mòn TSCĐ

6) Đối có TSCĐ dùng cho hoạt động văn hóa, phúc lợi, lúc tính hao mòn vào thời điểm cuối 5 tài chính:

Nợ TK 3533 – Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ

Có TK 214 – Hao mòn TSCĐ

7) Trường hợp vào cuối 5 tài chính công ty xem xét lại thời kì trích khấu hao và phương pháp khấu hao TSCĐ, ví dụ có sự thay thế đổi mức khấu hao cần bắt buộc điều chỉnh số khấu hao ghi trên sổ kế toán như sau:

Giả dụ do thay thế đổi phương pháp khấu hao và thời kì trích khấu hao TSCĐ, mà mức khấu hao nâng cao lên so có số đã trích trong 5, số chênh lệch khấu hao nâng cao:

Nợ những TK 623, 627, 641, 642 (số chênh lệch khấu hao nâng cao)

Có TK 214 – Hao mòn TSCĐ (TK cấp 2 ưu thích)

 • Giả dụ do thay thế đổi phương pháp khấu hao và thời kì trích khấu hao TSCĐ, mà mức khấu hao TSCĐ giảm so có số đã trích trong 5, số chênh lệch khấu hao giảm:

Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ (TK cấp 2 ưu thích)

Có TK 623, 627, 641, 642 (số chênh lệch khấu hao giảm)

8) Kế toán tài sản cố định hữu hình được đánh giá lại lúc xác định giá trị công ty: Căn cứ vào giấy tờ xác định lại giá trị công ty, công ty điều chỉnh lại giá trị TSCĐ hữu hình theo nguyên tắc sau: Chênh lệch nâng cao giảm giá trị còn lại của TSCĐ được ghi nhận vào bên Nợ của TK 412 – Chênh lệch đánh giá lại tài sản và bắt buộc chi tiết khoản chênh lệch này theo từng TSCĐ. Cụ thể cho từng trường hợp ghi sổ như sau:

Xem Thêm  Tiêu chuẩn Halal và thức ăn của đạo Hồi Giáo – TraceVerified

Trường hợp TSCĐ đánh giá lại có giá trị cao hơn giá trị ghi sổ kế toán và nguyên giá TSCĐ, hao mòn lũy kế đánh giá nâng cao so có giá trị ghi sổ:

Nợ TK 211 – Nguyên giá TSCĐ (phần đánh giá nâng cao)

Có TK 412 – Chênh lệch đánh giá lại tài sản (giá trị tài sản nâng cao thêm)

Có TK 214 – Hao mòn TSCĐ (phần đánh giá nâng cao)

Trường hợp TSCĐ đánh giá lại có giá trị thấp hơn giá trị ghi sổ kế toán và nguyên giá TSCĐ, hao mòn lũy kế đánh giá lại giảm so có giá trị ghi sổ:

Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ (phần đánh giá giảm)

Nợ TK 412 – Chênh lệch đánh giá lại tài sản (phần giá trị tài sản giảm)

Có TK 211 – Nguyên giá TSCĐ (phần đánh giá giảm)

Công ty trích khấu hao TSCĐ theo nguyên giá new sau thời điểm đã điều chỉnh giá trị do đánh giá lại. Thời điểm trích khấu hao của TSCĐ được đánh giá lại lúc xác định giá trị công ty của đơn vị cổ phần là thời điểm công ty cổ phần hóa được cấp giấy chứng nhận đăng ký marketing thành đơn vị cổ phần.

9) Trường hợp cổ phần hóa đơn vị hạch toán phụ thuộc của Doanh nghiệp Nhà nước độc lập, tập đoàn, Tổng đơn vị, đơn vị mẹ, đơn vị thành viên hạch toán độc lập của Tổng Doanh nghiệp:

Lúc bàn giao TSCĐ cho đơn vị cổ phần, căn cứ vào biên bản bàn giao tài sản, những phụ lục chi tiết về tài sản bàn giao cho đơn vị cổ phần và những chứng từ, sổ kế toán có liên quan, kế toán phản ánh giảm giá trị tài sản bàn giao cho đơn vị cổ phần, ghi:

Nợ TK 411 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu (giá trị còn lại)

Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ (phần đã hao mòn)

Có những TK 211, 213 (nguyên giá)

IV. Sự khác nhau giữa khấu hao kế toán và khấu hao theo thuế

Khấu hao tài sản nằm bên cạnh khuôn khấu hao được quy định tại Thông tư 45 5 2013

Kế toán: được ghi nhận là chi phí tổn của công ty để tính lợi nhuận kế toán

Thuế: Phần chi phí tổn khấu hao trong kỳ ví dụ vượt quá phần khấu hao tính theo khuôn khấu hao quy định lại TT45 bị loại ta khỏi chi phí tổn được trừ lúc xác định thu nhập chịu thuế.

V. Chi phí tổn khấu hao ko được trừ tính thuế TNDN

Dưới đây là những khoản chi phí tổn khấu hao ko được trừ lúc tính thuế TNDN theo Chương II Điều 6 Thông tư 78/2014

>>> Xem thêm chi phí tổn được trừ và ko được trừ lúc tính thuế TNDN

VI. 1 số câu hỏi thường gặp

Câu hỏi 1: Lúc nào được tính khấu hao nhanh

Lúc thực hành trích khấu hao nhanh, DN bắt buộc đảm bảo những điều kiện sau:

 • Doanh thu hoạt động có hiệu quả kinh tế cao
 • Lúc thực hành trích khấu hao nhanh, bắt buộc đảm bảo marketing có lãi
 • Mức khấu hao nhanh cao nhất} ko quá 2 lần mức khấu hao xác định theo phương pháp đường thẳng.

Câu hỏi 2: Thời điểm tính khấu hao TSCĐ

TSCĐ hữu hình bắt buộc được xác định giá trị ban đầu theo nguyên giá. Nguyên giá là toàn bộ những chi phí tổn mà công ty bỏ ra để có được TSCĐ hữu hình tính tới thời điểm đưa tài sản ấy vào trạng thái sẵn sàng dùng.

Do vậy, thời điểm tính khấu hao TSCĐ là thời điểm tài sản cố định ấy trong trạng thái sẵn sàng dùng.

Trên đây, ES-GLOCAL vừa chia sẻ có quý khách bài viết chủ đề chi phí tổn khấu hao. Giả dụ quý khách có bất kỳ thắc mắc vui lòng để lại bình luận bên dưới hoặc đặt câu hỏi tại đường hyperlink: sentayho.com.vn/hoi-dap/