Cơ quan hành pháp là gì? Hệ thống hành pháp của Việt Nam

Để hạn chế tình trạng tập trung quyền lực vào 1 cơ quan duy nhất nên quyền lực Nhà nước đã có sự phân chia. Quốc hội sẽ là cơ quan lập pháp ban hành pháp luật thì cơ quan hành pháp sẽ là cơ quan đưa ra những quyết định, phương hướng triển khai thực hành đạo luật đấy.

Vậy Cơ quan hành pháp là gì? Trên Việt Nam cơ quan hành pháp là cơ quan nào? Do vậy, qua bài viết dưới đây Luật Hoàng Phi sẽ giải đáp giúp Qúy khách những thắc mắc này

Cơ quan hành pháp là gì?

Cơ quan hành pháp là cơ quan có nhiệm vụ thi hành những nội dung được quy định trong Hiến pháp và những đạo luật khác do Quốc hội, cơ quan lập pháp ban hành, chủ thể có quyền hành pháp bao gồm đa số những cá nhân đang giữ chức vụ trong Chính phủ.

Trên nước ta quyền lực Nhà nước là 1 thể thống nhất nhưng có sự phân công giữa những cơ quan sở hữu nhau, tương ứng sở hữu quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp là bố cơ quan chịu trách nhiệm giám sát, thực hành là cơ quan lập pháp, cơ quan hành pháp và cơ quan tư pháp.

Trong đấy cơ quan lập pháp là Quốc Hội, cơ quan hành pháp là Chính Phủ, cơ quan tư pháp là Tòa án Nhân dân.

Bên cạnh việc giải đáp giúp Qúy khách về Cơ quan hành pháp là gì? Thì Luật Hoàng Phi sẽ phân phối giúp Qúy khách những thông tin khác liên quan tới vấn đề này.

Chính phủ có nhiệm vụ chính là tiến hành triển khai, chỉ dẫn thi hành những đạo luật mà Quốc hội đã ban hành.

Trong cơ quan lập pháp thì Thủ tướng Chính phủ là người đưa ra quyết định cuối cùng đối sở hữu những nội dung, chính sách về thi hành pháp luật, bên cạnh ra có quyền đề bạt về việc bổ nhiệm, bãi nhiệm hay khen thưởng cá nhân, tổ chức nào đấy trình lên Quốc hội để được xem xét.

Dưới Thủ tướng thì còn có những Phó Thủ tướng sẽ tương trợ công việc giúp Thủ tướng trong việc triển khai, thực hành quyết định, bên cạnh ra còn có những bộ và cơ quan ngang bộ, UBND những cấp.

Xem Thêm  Cardholder Identify Là Gì? Vai Trò Của Cardholder Identify

Đặc điểm của Chính phủ trong thực hành quyền hành pháp

Cơ quan hành pháp có những đặc điểm như sau:

– Quyền hành pháp của Chính phủ ko mang trong mình tính độc lập tuyệt đối, cần thực hành dưới sự giám sát của Quốc hội.

Do nó ko cần 1 quyền năng độc lập mà nó còn nằm trong diện mối quan hệ sở hữu quyền lập pháp của Quốc hội và quyền tư pháp của Tòa án Nhân dân, vì vậy luôn có sự tác động và kiểm soát lẫn nhau, hạn chế việc lạm quyền xảy ra.

– Đóng vai trò quan yếu nhất trong việc thực hành những kế hoạch thi hành pháp luật.

Nguyên nhân là do khác sở hữu những cơ quan khác chỉ quản lý trong lĩnh vực nhất định, Chính phủ thì quan lý mọi lĩnh vực trong đời sống xã hội, quản lý từ trung ướng tới địa phương.

Do vậy mà Chính phủ là cơ quan duy nhất nắm rõ được tình hình trên từng địa phương, cùng miền, qua đấy new đưa ra được những quyết định, phương hướng triển khai yêu thích sở hữu từng đối tượng.

– Bên cạnh sự kiểm soát lẫn nhau giữa cơ quan lập pháp và cơ quan tư pháp, quyền hành pháp của Chính Phủ còn chịu sự giảm sát từ phía nhân dân, đáp ứng cho những phần tiêu của nhân dân.

Được thiết lập là cơ quan đại diện nguyện vọng của nhân dân, do vậy mà việc tổ chức thi hành pháp luật cần luôn hướng tới phần tiêu là nhân dân, gắn liền sở hữu lợi ích của nhân dân.

Cơ quan hành pháp là gì? Hệ thống hành pháp của Việt Nam

Chính phủ là cơ quan hành pháp?

Theo quy định tại Điều 94 Hiến pháp 5 2013 có quy định như sau:

Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cùng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hành quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành của Quốc hội. Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội và báo cáo công tác trước Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước.

Cơ quan hành chính trong hệ thống hành pháp của Việt Nam

Cơ quan hành chính trong hệ thống hành pháp Việt Nam cao nhất là Chính Phủ, chính phủ có nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

Xem Thêm  Chỉ dẫn toàn tập về Fly Pretend GPS chơi Pokomongo

1.Tổ chức thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước;

2. Đề xuất, xây dựng chính sách trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định hoặc quyết định theo thẩm quyền để thực hành nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều này; trình dự án luật, dự án ngân sách nhà nước và những dự án khác trước Quốc hội; trình dự án pháp lệnh trước Ủy ban thường vụ Quốc hội;

3. Thống nhất quản lý về kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, khoa học, khoa học, môi trường, thông tin, truyền thông, đối ngoại, quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự động, an toàn xã hội; thi hành lệnh động viên hoặc động viên cục bộ, lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp và những biện pháp cần thiết khác để bảo vệ Tổ quốc, đảm bảo tính mạng, tài sản của Nhân dân;

4. Trình Quốc hội quyết định ra đời, bãi bỏ bộ, cơ quan ngang bộ; ra đời, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt; trình Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định ra đời, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính dưới tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

5. Thống nhất quản lý nền hành chính quốc gia; thực hành quản lý về cán bộ, công chức, viên chức và công vụ trong những cơ quan nhà nước; tổ chức công tác thanh tra, đánh giá, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống quan liêu, tham nhũng trong bộ máy nhà nước; lãnh đạo công tác của những bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân những cấp; chỉ dẫn, đánh giá Hội đồng nhân dân trong việc thực hành văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên; tạo điều kiện để Hội đồng nhân dân thực hành nhiệm vụ, quyền hạn do luật định;

Xem Thêm  Sluggish movement là gì? Bí quyết dùng Sluggish movement như thế nào?

6. Bảo vệ quyền và lợi ích của Nhà nước và xã hội, quyền con người, quyền công dân; đảm bảo trật tự động, an toàn xã hội;

7. Tổ chức đàm phán, ký điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước theo ủy quyền của Chủ tịch nước; quyết định việc ký, gia nhập, phê thông qua hoặc chấm dứt hiệu lực điều ước quốc tế nhân danh Chính phủ, trừ điều ước quốc tế trình Quốc hội phê duyệt quy định tại khoản 14 Điều 70; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, lợi ích chính đáng của tổ chức và công dân Việt Nam trên nước bên cạnh;

8. Phối hợp sở hữu Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan trung ương của tổ chức chính trị – xã hội trong việc thực hành nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Thủ tướng Chính phủ là người đứng đầu Chính phủ, chịu trách nhiệm trước Quốc hội về hoạt động của Chính phủ và những nhiệm vụ được giao; báo cáo công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trước Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước.

Phó Thủ tướng Chính phủ giúp Thủ tướng Chính phủ khiến nhiệm vụ theo sự phân công của Thủ tướng Chính phủ và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về nhiệm vụ được phân công. Lúc Thủ tướng Chính phủ vắng mặt, 1 Phó Thủ tướng Chính phủ được Thủ tướng Chính phủ ủy nhiệm thay thế mặt Thủ tướng Chính phủ lãnh đạo công tác của Chính phủ.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ chịu trách nhiệm cá nhân trước Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ và Quốc hội về ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách, cùng những thành viên khác của Chính phủ chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của Chính phủ.

Trên đây là toàn bộ nội dung về Trên đây là toàn bộ nội dung về Cơ quan hành pháp là gì? Giả dụ Qúy khách còn thắc mắc gì vấn đề này hoặc muốn biết thêm thông tin chi tiết thì vui lòng liên lạc sở hữu chúng tôi để được tư vấn.