Công thức tính nửa chu vi hình chữ nhật chuẩn 100% [Bài tập có lời giải]

Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ chia sẻ lý thuyết nửa chu vi hình chữ nhật và công thức tính nửa chu vi hình chữ nhật kèm theo bài tập có lời giải chi tiết từ A – Z để quý khách cùng tham khảo nhé

Nửa chu vi hình chữ nhật là gì?

Nửa chu vi hình chữ nhật là 1/2 độ dài đường bao quanh hình chữ nhật, bằng tổng chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật.

cont-thuc-tinh-nua-chu-vi-hinh-chu-nhat

Công thức tính nửa chu vi hình chữ nhật

Nửa chu vi hình chữ nhật bằng chu vi hình chữ nhật chia 2 hoặc bằng chiều dài cùng có chiều rộng.

P = C/2 = a +b

Trong ấy:

  • P: là nửa chu vi hình chữ nhật
  • C: Chu vi hình chữ nhật
  • a: chiều dài hình chữ nhật
  • b: chiều rộng hình chữ nhật

THam khảo thêm:

  • Công thức tính chu vi, diện tích hình chữ nhật
  • Công thức tính chu vi, diện tích hình bình hành
  • Công thức tính diện tích tam giác đều, cân, vuông, thường

Bài tập tính nửa chu vi hình chữ nhật

Dí dụ: 1 hình chữ nhật có nửa chu vi bằng 16cm, chiều dài hơn chiều rộng 4cm. Hỏi diện tích của hình chữ nhật ấy bằng bao nhiêu?

Lời giải:

Nửa chu vi của hình chữ nhật chính là tổng chiều dài và chiều rộng.

Chiều dài của hình chữ nhật : (16 + 4) : 2 = 10cm

Chiều rộng của hình chữ nhật : 16 – 10 = 6cm

Diện tích hình chữ nhật 10 x 6 = 60 cm

Xem Thêm  Ứng dụng S bike trên điện thoại là gì, dùng như thế nào?

Dí dụ 2: Cho hình chữ nhật có chiều rộng bằng 6cm và chiều dài gấp đôi chiều rộng. Tính nửa chu vi hình chữ nhật trên.

Lời giải:

Chiều dài của hình chữ nhật là: 6 x 2 = 12 (cm).

Nửa chu vi hình chữ nhật là:6 + 12 = 18 (cm).

Dí dụ 3:

Tính chu vì và diện tích hình chữ nhật có chiều rộng bằng 15cm, nửa chu vi hình chữ nhật bằng 40cm?

Lời giải:

Chu vi hình chữ nhật: 40 x 2 = 80cm

Chiều dài hình chữ nhật : 40 – 15 = 25cm

Diện tích hình chữ nhật: 15 x 25 = 375cm2

Dí dụ 4:

Tính nửa chu vi hình chữ nhật. Biết diện tích hình chữ nhật là 400cm2 và chiều dài hình chữ nhật là 25cm.

Lời giải:

Chiều rộng của hình chữ nhật là 400 / 25 = 8 (cm).

Nửa chu vi hình chữ nhật là 25 + 8 = 33 (cm).

Dí dụ 5: 1 hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Nâng cao chiều dài và chiều rộng lên 2m thì diện tích nâng cao thêm 436m2. Tính nửa chu vi ban đầu của hình chữ nhật ấy.

Lời giải

Gọi chiều dài, chiều rộng, diện tích ban đầu và diện tích sau thời điểm nâng cao lên của hình chữ nhật là d, r, S, S’

Vì lúc nâng cao chiều dài và chiều rộng lên 2m thì diện tích nâng cao thêm 436 m2

Nên S’ = S + 436

⇔ (d+ 2).(r + 2) = (d.r) + 436

⇔ dr + second + 2r + 4 = (d.r) + 436

Xem Thêm  Native Model là gì? Những điều bạn cần biết về Native Model – Cool Mate

⇔ 3r.r + 3.3r +2r + 4 = 3r.r + 436 ( vì chiều dài gấp 3 lần chiều rộng)

⇔ 8r = 432

⇔ r = 54 cm

⇔ d = 3.54 = 162 cm

⇒ Nửa chu vi hình chữ nhật là

54 + 162 = 216 cm

Hy vọng có những tri thức mà chúng tôi vừa chia sẻ có thể giúp quý khách nhớ được công thức tính nửa chu vi hình chữ nhật để ứng dụng vào làm cho bài tập nhé