Đánh giá về dart là gì | Sen Tây Hồ

Tại những phần trước chúng ta đã cùng tìm hiểu sơ lược về Flutter. Sẽ thực thiếu sót lúc chúng ta bỏ qua ngôn ngữ lập trình được dùng trong Flutter – Dart, vì vậy phần này ta sẽ cùng tìm hiểu về ngôn ngữ new mẻ này.

Những thứ ta sẽ tìm hiểu trong phần này:

  • Dart là gì?
  • Tại sao lại chọn Dart? Những ưu điểm của nó?
  • Cài đặt Dart
  • Hiya World!

Dart là gì?

Dart là ngôn ngữ lập trình đa phần đích ban đầu được vươn lên là bởi Google và tiếp theo được Ecma (ECMA-408) phê duyệt làm cho tiêu chuẩn. Nó được dùng để xây dựng những ứng dụng net, server, máy tính để bàn và thiết bị di động. Dart là 1 ngôn ngữ hướng đối tượng, được xác định theo lớp, sở hữu cơ chế garbage-collected, dùng cú pháp kiểu C để dịch mã tùy thuộc} ý sang JavaScript. Nó tương trợ interface, mixin, summary, generic, static typing và sound sort (2 loại cuối có thể hiểu là type-safe). Dart là ngôn ngữ mã nguồn mở và miễn phí tổn, được vươn lên là trên GitHub. Hiện nay Dart đã launch phiên bản 2.2

Tại sao lại chọn Dart? Những ưu điểm của nó?

Tại sao lại chọn Dart

Những nhà vươn lên là tại Google và những nơi khác dùng Dart để tạo những ứng dụng chất lượng tốt, quan yếu cho iOS, Android và net. Sở hữu những tính năng nhắm tới sự vươn lên là phía khách hàng, Dart siêu ưu thích cho cả ứng dụng di động và net. Dart giúp bạn tạo ra những trải nghiệm đẹp, chất lượng tốt trên hầu hết những màn hình, sở hữu:

  • 1 ngôn ngữ được tối ưu hóa cho shopper
  • Framework mạnh mẽ
  • Công cụ linh hoạt
Xem Thêm  P2 Là Gì ? P2 Trong Tiếng Anh Có Nghĩa Là Gì

Những ưu điểm của Dart

Năng suất Cú pháp Dart rõ ràng và súc tích, công cụ của nó đơn giản nhưng mạnh mẽ. Sort-safe giúp bạn xác định sớm những lỗi tinh tế. Dart có những thư viện cốt lõi và 1 hệ sinh thái gồm hàng ngàn package deal.

Nhanh Dart phân phối tối ưu hóa việc biên dịch trước thời hạn để có được dự đoán hiệu suất cao và khởi động nhanh trên những thiết bị di động và net.

Di động Dart biên dịch thành mã ARM và x86, để những ứng dụng di động của Dart có thể chạy tự động nhiên trên iOS, Android và hơn thế nữa. Đối sở hữu những ứng dụng net, chuyển mã từ Dart sang JavaScript.

Dễ sắp Dart quen thuộc sở hữu nhiều nhà vươn lên là hiện có, nhờ có vào cú pháp và định hướng đối tượng ko gây ngạc nhiên của nó. Trường hợp bạn đã biết C ++, C # hoặc Java, bạn có thể làm cho việc hiệu quả sở hữu Dart chỉ sau vài ngày.

Reactive Dart siêu ưu thích sở hữu lập trình Reactive, sở hữu sự tương trợ để quản lý những đối tượng tồn tại trong thời kì ngắn, chẳng hạn như những widget UI, thông qua phân bổ đối tượng nhanh và GC. Dart tương trợ lập trình ko đồng bộ thông qua những tính năng ngôn ngữ và API dùng những đối tượng Future và Stream.

Cài đặt Dart

Dart phân phối cho bạn 1 bộ device trên trình thông qua net được gọi là DartPad để bạn có thể dễ dàng viết và take a look at Dart. Bạn có thể truy cập vào DartPad tại đây Mặc dầu DartPad là 1 phương pháp tuyệt vời để tìm hiểu phương pháp viết 1 ứng dụng đơn giản, nhưng lúc bạn đã sẵn sàng để vươn lên là những ứng dụng thực sự, bạn cần có SDK. Vì phần đích của chúng ta là dùng Dart cho Flutter nên ta chỉ cần cài đặt Flutter (chi tiết tại sentayho.com.vn/p/bat-dau-lam-viec-voi-flutter-phan-i-GrLZDXOnZk0) là chúng ta đã sẵn sàng.

Xem Thêm  Sinh sản vô tính là gì? Những hình thức sinh sản vô tính trên sinh vật

Hiya World!

void important() { print(‘Hiya World!’); }

Vậy là xong, bài của chúng ta kết thúc tại đây

Đùa chút thôi, ta sẽ cùng tìm hiểu về 1 đoạn code đơn giản sau

// Outline a perform. printInteger(int aNumber) { print(‘The quantity is $aNumber.’); // Print lớn console. } // That is the place the app begins executing. important() { var quantity = 42; // Declare and initialize a variable. printInteger(quantity); // Name a perform. }

Đoạn code đơn giản trên trên dùng nhiều tới những tính năng cơ bản trong Dart, ta sẽ cùng phân tách

// This can be a remark. 1 remark 1 dòng. Dart cũng tương trợ remark nhiều dòng và tài liệu. Để biết chi tiết, xem Feedback.

int 1 kiểu. 1 số kiểu tích hợp khác là String, Listing và bool.

42 1 số theo nghĩa đen. Số và chữ là 1 loại hằng số

print() 1 phương pháp tiện dụng để hiển thị đầu ra.

‘…’ (or “…”) 1 chuỗi ký tự động.

$variableName (or ${expression}) Nội suy String: bao gồm 1 biến hoặc biểu thức String tương đương bên trong chuỗi ký tự động. Để biết thêm thông tin, xem String.

important() Hàm important(), hàm cấp cao nhất, đề nghị}, khởi đầu thực hành ứng dụng. Để biết thêm thông tin, hãy xem Hàm important().

var 1 phương pháp để khai báo 1 biến mà ko chỉ định loại của nó.

Chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về ngôn ngữ Dart trên những phần sau. Bạn có thể xem thêm về Dart tại trang chủ của nó sentayho.com.vn/