Danh lam thắng cảnh trong tiếng Anh: Định nghĩa, dí dụ

Bạn có biết nghĩa của từ danh lam thắng cảnh trong tiếng anh. Hãy cũng tìm hiểu qua bài viết dưới đây cùng StudyTiengAnh nhé.

Danh lam thắng cảnh tiếng Anh là gì?

Magnificence spot (Noun) /ˈbjuː.ti ˌspɒt/

• Nghĩa tiếng Việt: Danh lam thắng cảnh

• Nghĩa tiếng Anh: a spot within the countryside that could be very engaging

Danh lam thắng cảnh tiếng anh là gì

(Nghĩa của danh lam thắng cảnh trong tiếng Anh)

Từ đồng nghĩa

well-known panorama

Thí dụ về từ danh lam thắng cảnh tiếng anh

 • • Người ta nói du khách chỉ nên yêu danh lam thắng cảnh, ko buộc phải con người.
 • They are saying while you journey you need to love the sweetness spot, and never folks.
 • • Tôi thậm chí đã có những giấc mơ được bước vào những danh lam thắng cảnh
 • I even have desires that happen in magnificence spot
 • • Tuy nhiên, đây chỉ là 1 trong vô số danh lam thắng cảnh trên hành tinh kỳ diệu của chúng ta.
 • But, it’s only a pattern of the numerous well-known panorama that our fascinating earth provides.
 • • Bạn đó mời tôi tới thăm trên Đức, và hứa rằng tôi sẽ thích chuyến đi tham quan danh lam thắng cảnh đấy.
 • She invited me lớn come go to her in Germany, promising that I’d love the sweetness spot journey.
 • • Chào mừng tới 1 trong những danh lam thắng cảnh nổi danh nhất trên toàn Việt Nam.
 • Welcome lớn probably the most well-known panorama in throughout Viet Nam.
 • • Đất nước xinh đẹp này nằm trên Châu Á, có những danh lam thắng cảnh, âm thanh và hương vị lạ kỳ mà chúng tôi chưa từng biết tới.
 • This stunning land in Southeast Asia uncovered us lớn magnificence spot, sounds, and aromas that had been completely different from something we had ever skilled.
 • • Ghi lại hình ảnh những danh lam thắng cảnh xa xôi và những nền văn hoá ít được biết tới
 • Photographing these magnificence spot and distant cultures
 • • I hope they’ll function information of elegant magnificence spot in flux,
 • Tôi hy vọng chúng sẽ là minh chứng cho danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp đang biến đổi,
 • • And I’d look down on this well-known panorama, on these ecosystems,
 • Nhìn xuống danh lam thắng cảnh và những hệ sinh thái nơi đây,
 • • Tôi yêu tha thiết danh lam thắng cảnh nước Mỹ
 • I’m passionate in regards to the American magnificence spot
 • • 1 tầm nhìn bao quát danh lam thắng cảnh,
 • A chook’s-eye view of the sweetness spot,
 • • Và tôi cũng chụp lại bước đi thời kì qua toàn bộ danh lam thắng cảnh đó.
 • And I additionally captured this transition of time all through the well-known panorama.
 • • Nhưng trong số siêu nhiều danh lam thắng cảnh đẹp, anh ta đã vẽ bố bức chân dung tuyệt đẹp.
 • However amongst his many l magnificence spot, he painted three portraits.
 • • Theo 5 tháng, ký ức của tôi về những danh lam thắng cảnh đẹp trên Campuchia đã phai mờ, nhưng tôi vẫn còn nhớ việc tìm ra ngôi chùa trên nơi đấy.
 • Over time my reminiscences of the sweetness spot of Cambodia have pale, however my reminiscence of discovering the tembpe there hasn’t.
 • • Đi tham quan những nơi có danh lam thắng cảnh đẹp thiên nhiên cũng để lại những kỷ niệm đẹp.
 • Wonderful reminiscences might be the results of touring lớn magnificence spot lớn take pleasure in nature.
 • • Trong những khu vực danh lam thắng cảnh tạiCanada, ông nhận ra niềm mãn nguyện về việc lao nhọc hằng ngày cho phúc âm và niềm vui của việc mời những người khác tới sở hữu Canada.
 • In that magnificence spot of Canada he realized the satisfaction of day by day gospel labor and the enjoyment of inviting others lớn Canada.
 • • Mọi những danh lam thắng cảnh đẹp và di tích lịch sử trên khu vực Iceland và trung tâm thành phố.
 • All historic well-known panorama on Iceland and downtown.
 • • Tuy nhiên , Mỹ Sơn vẫn là 1 trong những danh lam thắng cảnh đẹp lịch sử quan yếu nhất của Việt Nam.
 • Nonetheless , My Son continues to be one in all Vietnam ‘s most magnificence spot vital historic websites .
 • • Con sông lớn nhất trên Việt Nam, đấy là danh lam thắng cảnh chủ yếu chung quanh Hạ Lengthy, Việt Nam.
 • The most important river in Viet Nam, it was a central a part of the well-known panorama round Ha Lengthy, Viet Nam.
 • • Đây là danh lam thắng cảnh đẹp đẹp nhất mà tôi từng thấy trong đời.
 • It’s the most magnificence spot I’ve seen in all my life.
Xem Thêm  Oligosaccharide là gì và những ứng dụng trong đời sống

Trên đây là bài viết về từ danh lam thắng cảnh tiếng anh, chúc người trải nghiệm học phải chăng!

Kim Ngân