” Exon Là Gì ? Exon Và Intron Là Gì

Intron và exon được coi là 2 tính năng của 1 gen chứa những vùng mã hóa được gọi là exon, bị gián đoạn bởi những vùng ko mã hó

NộI Dung:

Sự khác biệt chính – Introns vs Exons

Intron và exon được coi là 2 tính năng của 1 gen chứa những vùng mã hóa được gọi là exon, bị gián đoạn bởi những vùng ko mã hóa được gọi là những intron. Exon mã hóa protein và những vùng DNA giữa những exon là intron. Chỉ có sinh vật nhân chuẩn chứa intron trong vùng mã hóa. Tại sinh vật nhân chuẩn, cả intron và exon đều được phiên mã thành dạng bản phiên mã chính mRNA. Trong quy trình xử lý mRNA, những intron được loại bỏ khỏi bản phiên mã chính của mRNA, tạo ra 1 mRNA trưởng thành, để lại nhân trong tế bào chất để được dịch thành chuỗi axit amin. Những Sự khác biệt chính giữa intron và exon là những intron trên bên trong nhân, giữ cho DNA an toàn trong gen trong lúc những exon đi khỏi nhân để được dịch thành protein.

Bạn đang xem: Exon là gì

Bài sentayho.com.vnết này tìm hiểu,

1. Intron là gì – Định nghĩa, đặc điểm, chức năng 2. Exon là gì – Định nghĩa, đặc điểm, chức năng 3. Sự khác biệt giữa Intron và Exons là gì

Intron là gì

1 intron là 1 chuỗi những nucleotide được tìm thấy trong cả DNA và RNA, khiến gián đoạn trình tự động của gen. Những intron được tìm thấy trên cả 2 khu vực biến đổi gen của bản phiên mã gen và mRNA. Từ intron có nghĩa là trong những hạt nhân. Do đấy, loại bỏ bằng bí quyết ghép RNA trong nhân là 1 tính năng phổ thông} trong những intron. Do đấy, RNA trưởng thành thiếu intron. Mặt khác, prokaryote thiếu cơ chế ghép RNA. Do đấy, những khu vực cụ thể như exon và intron ko thể được xác định trong sinh vật nhân sơ. Cấu trúc của bản phiên mã chính mRNA còn được gọi là pre-mRNA; sự ghép nối những exon của nó để tạo thành mRNA trưởng thành được biểu lộ trong Hình 1.

Xem Thêm  Concierge Là Gì? Dịch Vụ Concierge Trong Khách Sạn 4, 5 Sao

Hình 1: Pre-mRNA và sự ghép nối của nó thành 1 mRNA trưởng thành

Những intron có thể được phân thành 4 lớp chính: intron spliceosome, intron tRNA, intron nhóm I và intron nhóm II. Những intron spliceosomal được tìm thấy trong những gen mã hóa protein, được loại bỏ bởi những spliceosome. Những intron tRNA là những phân đoạn của tRNA được loại bỏ khỏi vòng lặp anticodon của tiền chất tRNA. Những intron nhóm I và nhóm II được tự động tách từ nhiều loại mã hóa protein và những loại mRNA khác, tạo thành kiến ​​trúc 3D.

Chức năng sinh học của intron ko được biết rõ ràng. Những intron trong bộ gen đóng vai trò là 1 phần đáng đề cập của DNA, giữ cho DNA trong bộ gen được an toàn. Sự xen kẽ những intron liên quan sentayho.com.vnệc chế tạo nhiều loại protein từ 1 bản phiên mã chính mRNA duy nhất.

Exon là gì

1 exon là vùng mã hóa của gen, mã hóa chuỗi axit amin của protein chức năng. Những exon bị gián đoạn bởi những intron trong gen sinh vật nhân chuẩn. Nhưng sau thời điểm trải qua quy trình xử lý, mRNA trưởng thành chỉ bao gồm những exon. Quy trình loại bỏ những intron được gọi là nối. Sự ghép nối thay thế thế liên quan chế tạo những tổ hợp chuỗi axit amin khác nhau bằng bí quyết hài hòa những hài hòa exon khác nhau lại có nhau. Do đấy, exon chịu trách nhiệm cho chuỗi axit amin của polypeptide. Toàn bộ exon được thiết lập trong bộ gen được gọi là exome. Trong bộ gen của con người, exome chỉ bao gồm 1,1% toàn bộ bộ gen, trong lúc những intron bao gồm 24% bộ gen và 75% bộ gen bao gồm những vùng liên gen. Cả 2 vùng mã hóa protein và 5 Vùng và 3 Vùng ko được dịch mã (UTR) đều được chứa bởi exon. 5 5-UTR được chứa bởi exon trước tiên. Cấu trúc gen chứa exon, bị gián đoạn bởi những intron, được hiển thị trong hình 2.

Xem Thêm  Nguồn gốc và ý nghĩa của Tết Dương lịch? Lịch nghỉ tết dương lịch 2023

Hình 2: Cấu trúc gen có exon và intron

Sự khác biệt giữa Intron và Exons

Định nghĩa

Intron: Intron là những đoạn DNA ko mã hóa bất kỳ chuỗi axit amin nào trong vùng mã hóa.

Exons: Exon là những đoạn DNA mã hóa 1 phần của chuỗi axit amin của protein hoàn chỉnh.

Mã hóa DNA

Intron: Intron thuộc về DNA ko mã hóa.

Exons: Exon thuộc về DNA mã hóa.

Phiên mã

Intron: Intron được coi là cơ sở nằm giữa 2 exon.

Xem thêm: Tiền Giấy Của Hàn Quốc – 1 Gained Hàn Bằng Bao Nhiêu Tiền Việt Nam Hôm Nay

Exons: Exon là những bazơ mã hóa chuỗi axit amin của protein.

Sự hiện diện

Intron: Intron chỉ được tìm thấy trên sinh vật nhân chuẩn.

Exons: Exon được tìm thấy trong cả prokaryote và eukaryote.

Chuyển động trong hạt nhân

Intron: Những intron trên lại trong nhân bằng bí quyết tách ra khỏi bản phiên mã chính mRNA trong quy trình xử lý mRNA bên trong nhân.

Exons: Exon đi khỏi nhân tới tế bào chất sau thời điểm chế tạo mRNA trưởng thành.

Bảo tồn trình tự động

Intron: Những chuỗi trong intron ít được bảo tồn so có exon.

Exons: Những trình tự động trong exon được bảo tồn cao.

Sự hiện diện trong bộ gen

Intron: Intron được tìm thấy trong bản phiên mã chính DNA và mRNA.

Exons: Exon được tìm thấy trong cả DNA và mRNA.

Chức năng

Intron: Chức năng của intron ko được biết rõ ràng nhưng nó được coi là 1 phần đáng đề cập của DNA.

Xem Thêm  Nghịch ngợm có Puppeteer

Exons: Chức năng của exon là được dịch thành protein.

Phần kết luận

1 gen là 1 đoạn DNA tạo ra 1 siêu phẩm chức năng hoặc là 1 polypeptide hoặc RNA. Những vùng liên gen của 1 gen bao gồm những intron. Điều đấy có nghĩa là, 1 gen trong sinh vật nhân chuẩn bao gồm cấu trúc vùng mã hóa, được phân chia thành những phân đoạn được gọi là exon; intron có thể được tìm thấy giữa 2 exon. Intron thuộc về DNA ko mã hóa. Đa số những exon cùng có những vùng xen kẽ được RNA polymerase phiên mã thành bản phiên mã chính của mRNA. Những intron được loại bỏ khỏi bản phiên mã chính trong quy trình xử lý mRNA. Do đấy, 1 mRNA trưởng thành chỉ bao gồm những exon. sentayho.com.vnệc ghép những exon có thể xảy ra theo bí quyết khác trong những mRNA đa nang trên sinh vật nhân sơ, tạo ra nhiều hơn 1 loại mRNA trưởng thành từ 1 bản phiên mã chính mRNA. Những intron trong bộ gen được coi là 1 phần đáng đề cập của DNA trong lúc exon mã hóa cho protein. Do đấy, sự khác biệt chính giữa intron và exon là chức năng của chúng trong bộ gen.

Hình ảnh lịch sự:1. Trước Pre-mRNA tới mRNA, theo Qef – Công sentayho.com.vnệc của người tải lên, dựa trên sự sắp xếp của 1 bitmap tương đương có TedE (Tên miền công cùng) thông qua