Giới thiệu

KHÁI QUÁT VỀ TÒA ÁN NHÂN DÂN

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Tòa án nhân dân là cơ quan xét xử của nước Cùng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hành quyền tư pháp. Tòa án nhân dân gồm Tòa án nhân dân tối cao và những Tòa án khác do luật định. Tòa án nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Bằng hoạt động của mình, Tòa án góp phần giáo dục công dân trung thành có Tổ quốc, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, tôn trọng những quy tắc của cuộc sống xã hội, ý thức đấu tranh phòng, chống tội phạm, những vi phạm pháp luật khác.

Việc xét xử sơ thẩm của Tòa án nhân dân có Hội thẩm tham dự, trừ trường hợp xét xử theo thủ tục rút gọn. Thẩm phán, Hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật; nghiêm cấm cơ quan, tổ chức, cá nhân can thiệp vào việc xét xử của Thẩm phán, Hội thẩm. Tòa án nhân dân xét xử công khai. Trong trường hợp đặc biệt cần giữ bí mật nhà nước, thuần phong, mỹ tục của dân tộc, bảo vệ người chưa thành niên hoặc giữ bí mật đời tư theo yêu cấu chính đáng của đương sự, Tòa án nhân dân có thể xét xử kín. Tòa án nhân dân xét xử tập thể và quyết định theo đa số, trừ trường hợp xét xử theo thủ tục rút gọn. Nguyên tắc tranh tụng trong xét xử được đảm bảo. Chế độ xét xử sơ thẩm, phúc thẩm được đảm bảo. Quyền bào chữa của bị can, bị cáo, quyền bảo vệ lợi ích hợp pháp của đương sự được đảm bảo.

Xem Thêm  CAMPING LÀ GÌ? TẤT TẦN TẬT NHỮNG ĐIỀU CẦN PHẢI BIẾT – Acquaviva

SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA HỆ THỐNG TÒA ÁN NHÂN DÂN

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN

Theo Điều 2 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 2014 quy định:

1. Tòa án nhân dân là cơ quan xét xử của nước Cùng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hành quyền tư pháp.

Tòa án nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bằng hoạt động của mình, Tòa án góp phần giáo dục công dân trung thành có Tổ quốc, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, tôn trọng những quy tắc của cuộc sống xã hội, ý thức đấu tranh phòng, chống tội phạm, những vi phạm pháp luật khác.

2. Tòa án nhân danh nước Cùng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xét xử những vụ án hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình, marketing, thương mại, lao động, hành chính và giải quyết những việc khác theo quy định của pháp luật; xem xét toàn bộ, khách quan, toàn diện những tài liệu, chứng cứ đã được thu thập trong quy trình tố tụng; căn cứ vào kết quả tranh tụng ra bản án, quyết định việc có tội hoặc ko có tội, ứng dụng hoặc ko ứng dụng hình phạt, biện pháp tư pháp, quyết định về quyền và nghĩa vụ về tài sản, quyền nhân thân.

Bản án, quyết định của Tòa án nhân dân có hiệu lực pháp luật nên được cơ quan, tổ chức, cá nhân tôn trọng; cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan nên nghiêm chỉnh chấp hành.

3. Lúc thực hành nhiệm vụ xét xử vụ án hình sự, Tòa án có quyền:

Xem Thêm  Quang hợp là gì? Vai trò của quy trình quang hợp tại thực vật

a) Xem xét, kết luận về tính hợp pháp của những hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên, Luật sư trong quy trình điều tra, truy tố, xét xử; xem xét việc ứng dụng, thay thế đổi hoặc hủy bỏ biện pháp ngăn chặn; đình chỉ, tạm đình chỉ vụ án;

b) Xem xét, kết luận về tính hợp pháp của những chứng cứ, tài liệu do Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát, Kiểm sát viên thu thập; do Luật sư, bị can, bị cáo và những người tham dự tố tụng khác phân phối;

c) Lúc xét thấy cần thiết, trả giấy tờ bắc buộc Viện kiểm sát điều tra bổ sung; bắc buộc Viện kiểm sát bổ sung tài liệu, chứng cứ hoặc Tòa án đánh giá, xác minh, thu thập, bổ sung chứng cứ theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự;

d) Đề nghị Điều tra viên, Kiểm sát viên và những người khác trình bày về những vấn đề có liên quan tới vụ án tại phiên tòa; khởi tố vụ án hình sự trường hợp tìm ra có việc bỏ lọt tội phạm;

e) Ra quyết định để thực hành những quyền hạn khác theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

4. Tòa án xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ để giải quyết những vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, marketing, thương mại, lao động, hành chính và thực hành những quyền hạn khác theo quy định của luật tố tụng.

5. Xử lý vi phạm hành chính; xem xét đề nghị của cơ quan quản lý nhà nước và quyết định ứng dụng những biện pháp xử lý hành chính liên quan tới quyền con người, quyền cơ bản của công dân theo quy định của pháp luật.

Xem Thêm  Tam Hình là gì? Phương pháp tính tuổi Tam Hình trong 12 con giáp như thế nào?

6. Ra quyết định thi hành bản án hình sự, hoãn chấp hành hình phạt tù, tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù, giảm hoặc miễn chấp hành hình phạt, xóa án tích, miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối có khoản thu nộp ngân sách nhà nước; thực hành những quyền hạn khác theo quy định của Bộ luật hình sự, Luật thi hành án hình sự, Luật thi hành án dân sự.

Ra quyết định hoãn, miễn, giảm, tạm đình chỉ chấp hành biện pháp xử lý hành chính do Tòa án ứng dụng và thực hành những quyền hạn khác theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính.

7. Trong quy trình xét xử vụ án, Tòa án tìm ra và kiến nghị có những cơ quan có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ văn bản pháp luật trái có Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức; cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm trả lời Tòa án kết quả xử lý văn bản pháp luật bị kiến nghị theo quy định của pháp luật làm cho cơ sở để Tòa án giải quyết vụ án.

8. Đảm bảo ứng dụng thống nhất pháp luật trong xét xử.

9. Thực hành quyền hạn khác theo quy định của luật.

TỔ CHỨC TÒA ÁN NHÂN DÂN

Theo Điều 3 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân quy định, tổ chức Tòa án nhân dân gồm có:

1. Tòa án nhân dân tối cao.

2. Tòa án nhân dân cấp cao.

3. Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

4. Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương.

5. Tòa án quân sự.