Histogram là gì, ý nghĩa và cách vẽ biểu đồ histogram

 • Histogram là gì?
 • Cách vẽ biểu đồ histogram?

1. Tổng quan về Histogram

Định nghĩa Histogram

Histogram là 1 dạng biểu đồ mô tả tần suất dạng cột. Nó mô tả dữ liệu 1 bí quyết đơn giản mà ko khiến mất bất cứ thông tin thống kê nào của dữ liệu.

Ý nghĩa biểu đồ Histogram

Histogram cho thấy hình thái phân bố của dữ liệu qua đấy thiết lập phần tiêu và xu hướng khắc phục cho từng vấn đề. Biểu đồ trả lời những câu hỏi sau:

 • Kiểu phân bố dữ liệu?
 • Độ rộng dữ liệu như thế nào?
 • Dữ liệu có đối xứng hay ko?
 • Có dữ liệu nào nằm bên cạnh hay ko?

Đối tượng áp dụng của Histogram

Ứng dụng cho những đối tượng có sẵn lượng dữ liệu lớn, nhưng lượng dữ liệu này tạo dữ liệu tổng hợp ko thể quản lý.

Ví dụ một số kiểu phân bố của Histogram

A. Biểu đồ mất 2 rìa

Biểu đồ bị mất 2 rìa. Biểu đồ tần suất bình thường sẽ có 2 rìa 2 bên, nhưng ví dụ bị mất rìa thế này nghĩa là nhà phân phối đã tiến hành phân loại & chọn lọc nguyên vật liệu trước lúc gửi tới cho bạn. Điều này có thể khiến mức giá của nguyên vật liệu cao hơn và quan yếu hơn nó cho thấy quy trình của nhà phân phối ko đủ năng lực để đáp ứng những tiêu chí kỹ thuật của quy trình chạn.

B. Biểu đồ mất một bên

Trong trường hợp này, giá trị trung bình ko trên trung tâm của giới hạn bắc buộc kỹ thuật. Trong trường hợp này nhà phân phối cũng đã tiến hành phân loại và chọn lọc nguyên vật liệu trước lúc gửi cho bạn, nhưng trong quy trình của nhà phân phối, có nhiều siêu phẩm nằm bên cạnh bắc buộc kỹ thuật hơn quy trình A.

Xem Thêm  3 cặp từ chữ I hay bị nhầm – VnExpress

C. Biểu đồ mất đỉnh

Trong quy tình này, nhà phân phối đã lấy những nguyên vật liệu phải chăng nhất để bán cho khách hàng khác. Điều này có nghĩa là nhà phân phối đã sắp xếp phân loại. Từ đó chất lượng nguyên vật liệu ko tốt. Nguyên liệu dạng này có thể gây sự ko ổn định trong quá trình sản xuất.

D. Biểu đồ cao ở 2 rìa

Quy trình này khá lạ có kết quả mô tả trên 2 rìa. Điều này chỉ ra rằng đã có việc sửa lại hàng lỗi trên phía nhà phân phối. Những siêu phẩm cao hơn hoặc thấp hơn tiêu chuẩn đã được sửa lại để đạt được bắc buộc kỹ thuật. Và biểu đồ cũng cho thấy nhà phân phối đang cố biến sản phẩm lỗi thành sản phẩm đạt tiêu chuẩn.

E. Biểu đồ 2 đỉnh

Biểu đồ có 2 đỉnh dạng này cho thấy ít nhất có 2 quy trình trên phía nhà phân phối (2 máy, 2 ca…). Điều này khiến nâng cao thêm những biến động trong những nguyên vật liệu mà bạn nhận được.

2. Cách vẽ biểu đồ Histogram

Qúa trình vẽ biểu đồ Histogram thực hiện qua các bước như sau:

1: Tổng hợp số liệu

Với nguyên tắc lấy mẫu tự nhiên và ko ít hơn 65 giá trị.

2: Tìm giá trị giới hạn (R)

(R) = Giá trị cao nhất (Max) – Giá trị thấp nhất (Min)

3: Tìm số cột (ok) và chiều rộng (W)

Tìm số cột bằng bí quyết lấy căn bậc 2 của số lượng những giá trị. Trường hợp ra số lẻ thì Okay sẽ bằng phần nguyên của kết quả.

Xem Thêm  Information Poppy mùa 11: Bảng ngọc bổ trợ và bí quyết lên đồ cho tướng Poppy

4: Quy định giá trị trên và dưới của từng cột.

 • Giá trị giới hạn dưới cột 1= Giá trị thấp – Độ chính xác(*)/2
 • Giá trị giới hạn trên cột 1= Giá trị giới hạn dưới cột 1 + Độ rộng cột (W)
 • Giá trị giới hạn dưới cột 2= Giá trị giới hạn trên cột 1
 • Giá trị giới hạn trên cột 2= Giá trị giới hạn dưới cột 2 + Độ rộng cột (W)
 • ……

(*) Độ chính xác = Giá trị thay thế đổi thấp nhất của dữ liệu. Examble: 2; 3; 5; 5.5; … thì độ chính xác = 0.5.

5: Tính tần suất xảy ra của những cột (Ghi vào bảng dưới đây)

Histogram là gì, ý nghĩa và cách vẽ biểu đồ histogram

6: Vẽ biểu đồ tần suất của những giá trị.

3. Áp dụng vẽ Histogram

Sau đây, chúng ta sẽ thực hành vẽ Histogram với một chảng giá trị ví dụ nhé.

1. Thu thập số liệu thành bảng.

2. Tính giá trị giới hạn R = 6.4 – 5 = 1.4

3. Tính số lượng cột Okay = √65=8.06 Vậy chọn Okay = 8

4. Quy định giá trị trên và dưới của từng cột.

 • Giá trị giới hạn dưới cột 1= Giá trị thấp – Độ chính xác (*)/2 = 5 – 0.1 = 4.9
 • Giá trị giới hạn trên cột 1= Giá trị giới hạn dưới cột 1 + Độ rộng cột (W)= 4.9+0.2 = 5.1
 • Giá trị giới hạn dưới cột 2= Giá trị giới hạn trên cột 1 = 5.1
 • Giá trị giới hạn trên cột 2= Giá trị giới hạn dưới cột 2 + Độ rộng cột (W)= 5.1 + 0.2 = 5.3.
 • Tính toán tương tự động cho những cột còn lại.
Xem Thêm  CGI là gì? Những tri thức cần biết về khoa học CGI hiện nay

5. Tính tần suất xảy ra của những cột (Ghi vào bảng dưới đây)

6. Vẽ biểu đồ tần suất

Trên đây là các bước vẽ biểu đồ Histogram. Hy vọng sau chài viết này, các chạn sẽ vẽ được cũng như hiểu được ý nghĩa của các dạng biểu đồ Histogram nhé.

XEM THÊM

Cách vẽ Pareto và phân tích pareto