Kế toán Tiếng Anh là gì? – Từ vựng chuyên ngành Kế toán

Kế toán cũng như khoa học thông tin, thương mại, việc bán hàng hóa hay tiếp thị đều là 1 trong những lĩnh vực marketing cụ thể mà bạn buộc phải dùng đúng từ vào đúng thời điểm. Việc chính xác là siêu quan yếu bởi vì hiệu suất của doanh nghiệp được phản ánh trên những tài liệu mà bạn thực hành. Có 1 lĩnh vực cụ thể, nó sẽ dễ dàng hơn trường hợp bạn cố gắng nghĩ về từng thuật ngữ bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của mình bởi có thể bạn đã quen dùng chúng rồi. Bạn có thể dần dần cải thiện từ vựng tiếng anh chuyên ngành kế toán bằng phương pháp học 1 số thuật ngữ sau.

I. Kế toán tiếng anh là gì?

Kế toán trong Tiếng Anh là “accounting” nhưng trên thực tế có siêu nhiều từ mang trong mình nghĩa tương tự động như vậy và số lượng từ liên quan tới chuyên ngành này là vô cùng đa dạng. Accountant là danh từ, có nghĩa là viên chức kế toán, người lo những vấn đề tài chính cho 1 người khác.

1. Chief Accountant (Kế toán trưởng)

Đây là người đứng đầu phòng ban của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp… Thông thường, người đảm nhận có nhiều vai trò, từ việc giám sát việc chuẩn bị tài liệu tài chính liên quan tới doanh nghiệp cho tới việc thực hành những chiến lược tài chính hoặc đưa ra quyết định đầu tư cho doanh nghiệp, đồng thời chịu trách nhiệm trước doanh nghiệp về hầu hết những hoạt động do phòng mình đảm nhiệm.

Ex: He has labored as a Chief Accountant for 10 years.

(Ông đó đã khiến việc sở hữu cương vị là kế toán trưởng được 10 5 rồi)

2. Steadiness Sheet (Bảng cân đối kế toán)

Steadiness Sheet là tài liệu ghi lại tài sản và nợ buộc phải trả của doanh nghiệp tại 1 thời điểm nhất định. Nó dựa trên phương trình sau: Tài sản = Nợ buộc phải trả + vốn chủ sở hữu của chủ sở hữu

Loại bảng này siêu quan yếu đối sở hữu những nhà đầu tư tiềm năng bởi vì họ có thể thấy doanh nghiệp đang hoạt động như thế nào.

Ex: The corporate lists belongings and liabilities on the steadiness sheet.

(Đơn vị liệt kê hầu hết những tài sản và khoản nợ buộc phải trả vào bảng cân đối kế toán)

3. Normal Accounting (Kế toán tổng hợp)

Nó bao gồm những nguyên tắc cơ bản, khái niệm và việc thực hành kế toán, ghi chép, lập báo cáo tài chính và dùng thông tin trong việc quản lý. Bên cạnh ra, nó còn là việc ghi chép, phản ánh 1 phương pháp tổng quát trên những account, sổ kế toán và những báo cáo tài chính theo những chỉ tiêu giá trị của công ty. Nó cũng có thể chỉ 1 chức danh, lúc đấy nó tồn tại dưới dạng “Normal Accountant”.

Xem Thêm  Goodbye là gì? – 15 phương pháp nói Goodbye trong Tiếng Anh

Ex: The corporate recruits new staff for Normal Accountant place.

(Đơn vị tuyển dụng viên chức new cho vùng vị trí kế toán tổng hợp)

4. Receivable Accountant (Kế toán công nợ)

Đây thường là người có trách nhiệm theo dõi những khoản công nợ gồm có công nợ sở hữu khách hàng, công nợ nội bộ và những loại công nợ khác.

II. Từ vựng tiếng anh chuyên ngành (English phrases for accounting)

1.Accounting report (Chứng từ kế toán)

Đây là hầu hết tài liệu và giấy tờ liên quan tới việc lập báo cáo tài chính hoặc chứng từ liên quan tới việc kiểm toán và đánh giá tài chính

2. Accountancy (nghề kế toán)

Đây là nghề liên quan tới việc thực hành ghi chép, phân loại, tóm tắt và báo cáo kết quả tài chính của công việc marketing.

3. Account

Account mang trong mình nhiều nghĩa thứ 1 là sự tính toán số tiền buộc phải trả hoặc nợ về hàng hóa, dịch vụ; thứ 2 là account (viết tắt là a/c); và cuối cùng là bản kê khai.

4. Belongings (Tài sản)

Belongings có nghĩa là mọi thứ mà doanh nghiệp sở hữu bao gồm cả tiền mặt, những khoản buộc phải thu (tiền mà doanh nghiệp sẽ nhận), tài sản và hàng hóa.

5. Liabilities

Liabilities là mọi thứ mà doanh nghiệp này nợ doanh nghiệp khác, như những khoản vay, thế chấp…

6. Debit

Debit là sự ghi nợ, món nợ, là phần diễn tả sự chi tiêu của doanh nghiệp.

7. Credit score

Credit score là tín dụng, là phần diễn tả doanh nghiệp đã nhận được bao nhiêu tiền.

8. Double entry ebook – retaining

Là nguyên tắc ghi sổ kép, là 1 hệ thống kế toán mà theo đấy từng thanh toán được ghi nhận sở hữu cả tín dụng và việc ghi nợ, tài sản và nợ buộc phải trả.

9. Return on Funding (ROI) (Lợi tức đầu tư)

Return on Funding (ROI) là lợi tức đầu tư, là tỷ suất sinh lời của 1 khoản đầu tư nhất định. Lợi tức đầu tư được tính bằng lợi ích thu được từ khoản đầu tư chia cho chi phí tổn đầu tư.

10. Worth Added Tax (VAT) (Thuế giá trị gia nâng cao)

Đây là loại thuế mà người tiêu dùng buộc phải trả cho gần như những siêu phẩm và dịch vụ, ngoại trừ sắp như những loại thực phẩm và thuốc y tế.

11. Earnings tax (Thuế thu nhập)

Nó là khoản tiền mà những cá nhân và những doanh nghiệp nợ chính phủ, dựa trên khoản thu nhập của chính họ.

12. Bookkeeper

Là viên chức kế toán sổ sách, cũng là kế toán nhưng công việc của họ là ghi lại những thanh toán hàng ngày, xuất hóa đơn và hoàn thành bảng lương. Viên chức kế toán sổ sách thường được giám sát bởi kế toán. Viên chức kế toán số sách cần có ít kinh nghiệm hơn kế toán và ko cần có bằng cấp kế toán.

Xem Thêm  Chỉ dẫn 4 bí quyết làm cho video từ ảnh có ghép nhạc (cập nhật 2023)

13. Bookkeeping

Bookkeeping là công việc chỉ chịu trách nhiệm về những thanh toán tài chính diễn ra hằng ngày. “Bookkeeping” đơn giản là ghi chép sổ sách.

14. Auditor (Kiểm toán viên)

Là người có trách nhiệm đánh giá bản ghi kế toán để đảm bảo rằng chúng đã được thực hành chính xác và đánh giá xem doanh nghiệp có đang hoạt động hiệu quả hay ko.

15. Proprietor’s Fairness (Vốn của chủ sở hữu)

Là 1 phần tài sản của doanh nghiệp mà chủ sở hữu có, nó là phần mà tài sản đã trừ đi khoản nợ buộc phải trả.

16. Shareholder (Cổ đông)

Có thể 1 người hoặc 1 tổ chức (doanh nghiệp hay bất cứ tổ chức nào khác) cùng sở hữu cổ phần trong 1 doanh nghiệp. Những cổ đông trong nhiều trường hợp có thể coi là chủ sở hữu doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp hoạt động phải chăng, giá trị của cổ phiếu nâng cao lên và ngược lại.

17. Share (Cổ phiếu)

18. Monetary Statements (Báo cáo tài chính)

Là tài liệu cho thấy tình hình tài chính của 1 doanh nghiệp. Nó bao gồm bảng cân đối kế toán (tài sản, nợ buộc phải trả, cổ phần của cổ đông), báo cáo thu nhập (doanh thu và chi phí tổn) và báo cáo lưu chuyển tiền tệ (sự biến động của dòng tiền trong 1 thời kì kế toán nhất định)

19. Accounting Interval (Kỳ kế toán)

Là khoảng thời kì mà báo cáo tài chính được lập, thường là 1 5.

20. Receivables(Những khoản buộc phải thu)

21. Web

Là số tiền còn lại sau thời điểm đã nộp thuế.

22. Gross (Tổng)

Là số tiền trước lúc khấu trừ thuế.

23. Revenue (Lợi nhuận)

Là số tiền còn lại của công ty sau thời điểm đã trừ đi hầu hết những chi phí tổn.

24. Income (Doanh thu)

Là tổng số tiền mà 1 doanh nghiệp nhận được từ những dịch vụ hoặc siêu phẩm mà nó bán ra.

26. Money Circulate (Dòng tiền)

Là tiền vào (dòng vào) và tiền ra (dòng ra) của 1 doanh nghiệp.

27. Payroll (Lương bổng)

Là 1 danh sách bao gồm hầu hết viên chức của doanh nghiệp và lương của họ. Nó cũng có nghĩa là tổng số tiền mà 1 doanh nghiệp buộc phải trả cho viên chức của mình.

28. Depreciation (Khấu hao)

Là sự giảm giá trị của siêu phẩm hoặc dịch vụ mà doanh nghiệp phân phối. Sự khấu hao có thể do nguồn phân phối những siêu phẩm giống nhau của những đối thủ cực nhọc}.

29. Overhead

Là hầu hết những khoản chi phí tổn mà doanh nghiệp buộc phải trả như chi phí tổn quảng bá, lao động, hóa đơn và thuế.

30. Chartered accountant (CA) (Kế toán viên kiểm định)

Là người có đủ trình độ, có chứng chỉ nhất định theo quy định.

Xem Thêm  Cành Bánh Tẻ Là Gì, Phương pháp Trồng Và Ứng Dụng Thực Tế

32. Administration accountant (Kế toán quản trị)

Là 1 thành viên cấp cao, người liên lạc sở hữu chủ sở hữu doanh nghiệp/giám đốc và tư vấn về những khía cạnh tài chính của những hoạt động đã được lên kế hoạch.

33. Payroll clerk (Viên chức kết toán tiền lương)

Là thành viên trong nhóm kế toán, người chịu trách nhiệm thanh toán sở hữu viên chức.

34. Account steadiness (Số dư account)

Là sự chênh lệch giữa tổng số nợ và tổng tín dụng trong 1 account.

35. Accounting cycle (Chu kỳ)

Là quy trình tập hợp ghi chép và xử lý những sự kiện kế toán của 1 doanh nghiệp, được lặp lại từng kỳ tài chính.

36. Accounts receivable (AR) (Những khoản buộc phải thu)

Là khoản tiền mà những khách hàng nợ công ty sau thời điểm hàng hóa/dịch vụ đã được giao/dùng.

37. Accounts payable (AP) (Những khoản buộc phải trả)

Là khoản tiền mà 1 doanh nghiệp nợ chủ nợ (nhà phân phối…) để đổi lấy hàng hóa hoặc dịch vụ mà họ đã giao.

38. Licensed public accountant (CPA) (Kế toán viên công chứng)

Là chức vụ được trao cho người đã vượt qua kì thi tiêu chuẩn CPA và đáp ứng đủ những kinh nghiệm khiến việc cũng như đòi hỏi về giáo dục để phát triển thành 1 CPA.

39. Insolvency (Mất khả năng tính sổ)

Là trạng thái mà 1 cá nhân hoặc tổ chức ko còn có thể đáp ứng được những nghĩa vụ tài chính sở hữu (những) người cho vay lúc mà khoản nợ của họ tới hạn.

40. Typically accepted accounting rules (GAAP)

Là 1 bộ quy tắc và chỉ dẫn được phát triền bởi ngành kế toán để những doanh nghiệp tuân theo lúc báo cáo những dữ liệu tài chính.

41. Normal ledger (GL) (Sổ chiếc)

Là 1 giấy tờ toàn bộ về những thanh toán tài chính của doanh nghiệp trong suốt quy trình hoạt động của doanh nghiệp.

42. Trial steadiness (Bảng cân đối thử)

Là tài liệu marketing trong đấy hầu hết những sổ chiếc được biên soạn thành những cột ghi nợ và cột ghi tín dụng để đảm bảo hệ thống sổ sách kế toán của doanh nghiệp được chính xác về mặt toán học.

43. Revenue and loss assertion (P&L) (Báo cáo tình trạng lãi và quạt)

44. Accounting program (Chương trình)

45. Accounting report (Bản báo cáo kế toán)

46. Accounting price (Biểu suất kế toán)

47. Accounting software program (Phần mềm kế toán)

48. Accounting file (Giấy tờ kế toán)

Trên đây là tổng hợp những từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kế toán. Chúc bạn học thực phải chăng!

XEM THÊM:

  • BA, Bachelor, MSc, BSc, Bachelor, Phd diploma là gì?
  • Odd & Even là gì? – Odd web page là gì? | Ý nghĩa và phương pháp dùng
  • 500 từ vựng tiếng anh chuyên ngành Khoa học thông tin