Mặc khải, mạc khải

1. Mặc hay mạc?

5 1994, trong bản dịch Tân Ước của Nhóm Những Giờ Kinh Phụng Vụ (Nhóm CGKPV) xuất bản, nơi chú thích b) của Sách Khải Huyền, đoạn 1, câu 1 có ghi: “Do từ Hy Lạp apocalypsis, dùng từ mặc thay đổi cho mạc. Trường hợp dùng mạc bắt buộc đổi lại là khải mạc new đúng ngữ pháp Hán-Việt. Mặc khải là Thiên Chúa tỏ bày mầu nhiệm của Người cho nhân loại qua trung gian loài người như ông Môsê, ông Êlia, nhất là qua Chúa Giê-su. Tới lượt mình, Chúa Giêsu lại tỏ cho những Tông Đồ biết mọi bí nhiệm, ý định của Thiên Chúa”. Tiếp tục, Sr. E. Nguyễn Thị Sang (thuộc Nhóm CGKPV) có bài viết nói rõ hơn về nguyên nhân Nhóm ko dùng thuật từ mạc khải. Thời kì sắp đây đã có nhiều bài viết hoặc bênh hoặc chưng việc dùng thuật từ này [1]. Nguyên nhân quan yếu, trường hợp ko nói được là duy nhất mà chúng tôi thấy qua những bài chủ trương ko dùng thuật từ mạc khải chính là: Mạc khải là thuật từ Hán Việt có cấu trúc danh từ bổ túc + động từ ngược thứ tự động bình thường của những thuật từ Hán Việt là động từ + danh từ bổ túc. Thí dụ: khai mạc, bế mạc… Ko ai nói mạc khai, mạc bế, vậy cũng ko nên dùng kiểu nói mạc khải. Trường hợp dùng mạc bắt buộc đổi lại là khải mạc new đúng ngữ pháp Hán Việt.

2. Nguyên ngữ apocalypsis, revelatio

Mặc khải hay mạc khải dịch từ chữ La Tinh là revelatio, gốc từ chữ Hy Lạp là apocalypsis.

Apocalypsis có tiếp đầu ngữ apo- nghĩa là phương pháp, tách biệt, khỏi (off, from, away); calypsis có nghĩa là che, phủ (cowl). Như vậy, apocalypsis nguyên nghĩa là vén màn che lên (lifting of the veil), tức là tỏ ra cho biết, cho thấy.

Danh từ velum trong La ngữ có nghĩa là: Mạng che mặt, khăn trùm hay tấm màn (trước thế kỷ XIII: Pháp: voile; Anh: veil). Từ ấy có động từ velare nghĩa là: che phủ, che đậy, giấu kín (thế kỷ XIV: Pháp: voiler, couvrir; Anh: lớn veil, lớn cowl) và revelare (có tiếp đầu ngữ re- hàm nghĩa là: phản nghĩa có) nghĩa là: bỏ mạng che mặt, chứa màn; nghĩa rộng là: khánh thành; trình bày công khai; để lộ, tiết lộ (Pháp: dévoile, découvrir; Anh: unveil, uncover). Từ hậu bán thế kỷ XIV, revelare được dịch sang tiếng Pháp là reveler và tiếng Anh là reveal có nghĩa là: bộc lộ, tiết lộ (điều bí mật); tìm ra, khám phá (vật bị giấu…). Vào khoảng 5 1230, tựa đề quyển sách cuối cùng của Thánh Kinh được chuyển sang tiếng Anh là Apocalypse. Khoảng 5 1380, John Wiclif (Tin Lành) dịch tựa đề sách này là Revelation. Thời trung cổ, từ này có nghĩa là “perception, imaginative and prescient, hallucination” (thấu thị, thị kiến, ảo giác); ngày nay có nghĩa là “A cataclysmic occasion” (1 cuộc hồng thủy hay Câu chuyện về ngày tận thế) [2].

Revelatio là [3]: (1) Hành vi vén mở, tiết lộ. (2) Những việc trước đây ko được biết tới, nay được biết tới. (3) (Về mặt thần học): (a) Chúa để lộ ra chính mình Chúa và thánh ý Chúa cho những loài thụ tạo. (b) Trường hợp truyền đạt hay tiết lộ. (c) Những việc được truyền đạt hay tiết lộ. (d) Những gì chứa đựng việc tiết lộ này, như Thánh Kinh. (4) Lúc viết hoa, là chỉ cuốn Khải Huyền của Thánh Gioan.

3. Hành trình tới Viễn Đông

Tại Viễn Đông, những nhà truyền giáo trong những thế kỷ đầu thường dùng những lý lẽ tự động nhiên và những chứng cứ thực tế, cụ thể và dễ hiểu để trình bày đức tin Kitô Giáo. Những ngài siêu ít lúc viện dẫn tới những ý niệm thuộc siêu hình học hay thần học kinh viện cao xa. Vì thế, ý niệm về revelatio vắng mặt trong những tác phẩm như Phép Giảng 8 Ngày [4] và Từ Điển Việt-Bồ-La [5] của cha Đắc Lộ (xuất bản 5 1651) cũng như những thuật từ khải huyền, mạc khải và mặc khải đều ko có trong những tự động điển, tự động vị trước 5 1896 như Dictionarium Annamitico Latinum của Đức cha P.J. Pigneaux (1772) Dictionarium Anamitico-Latinum của Đức cha Taberd (1838), Đại Nam Quốc Âm Tự động Vị của Huỳnh Tịnh Paulus Của (1895-1896).

Có người cho rằng thừa sai Giêrônimô Majorica, S.J. là người trước tiên đã dịch từ révélation sang chữ Nôm là khải mông [6] trong cuốn giáo lý Công Giáo trước tiên của Việt Nam là “Thiên Chúa Thánh Giáo Khải Mông” (5 1623). Điều này ko đúng, vì cuốn này tuy là bản dịch ra chữ Nôm của cuốn Controverses [7] của Thánh Hồng Y Robert Bellaminô soạn 5 1581-1593, nhưng tựa đề của nó là do cha Majorica tự động đặt ra và chính ngài giải nghĩa chữ khải mông là “lời tóm lại mọi sự Đức Chúa Giêsu truyền xưa” (x. đoạn I) còn nội dung bên trong thì ko có chỗ nào dùng thuật từ révélation cả.

Có lẽ Julien Thiriet là người trước tiên ghi nhận ý nghĩa phổ thông của từ revelatio là “sự tỏ ra, bày tỏ ra” trong cuốn Tự động vị Latinh-Annam [8] xuất bản 5 1868, tiếp theo là P.G. Vallot [9] (5 1898). Đồng thời kì này, Genibrel [10] ghi nhận révélation được dịch là mặc chiếu, mặc thị. Cha Cố Chính Linh trong bản dịch Thánh Kinh (1914-1916) cũng dịch từ này theo nghĩa phổ thông là “tỏ ra, tỏ hiện, hiện ra, hiện tới, soi sáng”. Trong Tân Ước (bản Vulgata) chữ apocalypsis xuất hiện 3 lần, cha Cố Chính Linh dịch là “tỏ sự kín nhiệm” (1 Cr 14,26) và “khải huyền” (tựa sách Kh và Kh 1,1), và ngài chú thích: “Apocalysis nghĩa là bày tỏ ra sự gì kín nhiệm hay là sự gì chưa biết: Revelatio, khải thị, khải huyền v.v…”. Bản dịch Thánh Kinh 5 1932 của cụ Phan Khôi cũng dùng chữ tỏ ra (revelation) và sự mặc thị, mặc thị lục (apocalypsis). Chúng tôi chưa tìm thấy chữ khải huyền trong tài liệu nào trước ấy (1914) tại Việt Nam cũng như Trung Quốc.

3.1. Nghĩa chữ khải

Khải có những chữ Hán: 凱 (凯), 剴 (剀), 啟 (啓, 启),塏 (垲), 豈 (岂), 愷 (恺), 楷 , 覬, 鍇 (锴), 鎧 (铠), 闓 (闿), 卡, 咳 (cũng đọc là khái), 磕 (cũng đọc là khái), 綮 (棨) (cũng đọc là khể), 榼 (cũng đọc là khạp), và những chữ Nôm: 凯, 凱, 剀, 剴, 启, 啓, 垲, 塏, 愷, 揩, 鎧. Trong thuật từ mạc khải, mặc khải hay khải huyền, khải là chữ啟. Chữ khải 啓: 1 bàn tay mở cửa, nghĩa gốc là ‘mở’, như Tả truyện: “Môn khải nhi nhập: cửa mở cứ vào”. Nghĩa được mở rộng thành ‘chỉ đường’, như Luận ngữ: “Bất phẫn bất khải, bất phi bất phát: Đối có học sinh, bắt buộc chờ tới lúc chúng ko nghĩ ra, new gợi ý; chờ tới lúc chúng ko nói ra được new giải thích”. Trong tiếng Hán tiên tiến, mặc cũng có nghĩa là ‘trần thuật’, ‘thông tin’ [11].

Khải 啟 có nghĩa là: đt. (1) Mở: Khải môn (mở cửa). (2) Mở mang trong mình đất đai: Đại khải Nam Dương (mở mang trong mình Nam Dương siêu nhiều). (3) Mở trí, chỉ dạy: Khải đạo (chỉ dẫn chỉ dạy). (4) Bày tỏ, giải bầy: Khải sự (giải bầy công việc). (5) (cũng đọc là khởi) Khởi đầu: Khải lễ (khởi đầu nghi thức), khải hành (khởi đầu đi). (6) Báo tin (cổ văn): Kính khải giả (Xin báo cáo). dt. (7) Tờ viết (cổ văn): Tạ khải (thư cám ơn). (8) Từ ngữ viết thư, viết sau họ tên người nhận thư: XX đài khải (kính thư XX). (9) Họ Khải. (10) Phiên âm của hành tinh venus: Khải minh tinh.

3.2. Nghĩa chữ huyền và khải huyền:

Huyền có những chữ Hán:县, 弦, 悬, 懸, 玄, 絃, 絢, 縣, 舷, 蚿, 衒, 鉉; và những chữ Nôm: 弦, 懸, 玄, 絃. Trong thuật từ khải huyền, huyền là chữ玄.

Huyền 玄, chữ Hán có nghĩa: tt. (1) Sắc đen, thâm: Huyền thanh (xanh thâm), huyền khuê (thẻ ngọc màu sắc thâm là 1 loại tưởng lục đời vua Nghiêu). (2) Nghĩa lý thâm thúy, khó hiểu: Huyền diệu (lẽ cao xa khó hiểu), huyền bí. (3) Giả dối, khó tin: Huyền hoặc, huyền ảo. (4) Thanh tĩnh: Huyền mặc. dt. (5) Xa, chút (con của chắt): Huyền tôn (cháu 6 đời). (6) (Tên gọi khác của) tháng 9 âm lịch: “Chí vu huyền nguyệt, vương triệu Phạm Lãi nhi vấn nhi(至于玄月,王召范蠡而問焉): Tới tháng 9, nhà vua cho gọi Phạm Lãi vào hỏi” (Quốc ngữ: Việt ngữ hạ). (7) Tên người: Huyền Trân (công chúa nhà Trần con vua Anh Tông, 5 1306 đã lấy vua Chiêm là Chế Mân, có châu Ô châu Ri khiến lễ cưới; lúc Chế Mân băng, vua Trần sai Trần Khắc Chung đón công chúa về). (8) Tên 1 loài chim: Huyền điểu (chim yến).

Xem Thêm  Đm là gì ? đcm, dmm, dm là viết tắt của từ gì trên Fb

Huyền 玄, chữ Nôm có nghĩa: (9) Đen: Răng đen hạt huyền. (10) Dấu để chỉ âm thanh thấp trên tiếng Việt: Dấu huyền.

Khải huyền (apocalypse): Sách cuối cùng trong bộ Tân Ước, mặc khải những điều huyền bí [12].

Bên Trung Quốc, sách Apocalypsis được dịch là: Khải thị lục (啟示錄), Mặc thị lục (默示錄), revelation [13] được dịch là: khải thị, mặc thị, mặc khải, thiên khải, bộc lộ, yết khai, yết phát. Nhưng thuật từ inspiration [14] (linh ứng) thì họ dịch là: linh cảm, khải thị, khải địch, mặc cảm, mặc khải, mặc thị… [15]. Như vậy khải thị, mặc thị và mặc khải đều được dùng chỉ revelation và inspiration! Tông hiến Divino Afflatu (01/11/1911) của ĐTC Piô X, Giáo Hội Trung Quốc đã dịch là “Thánh Thần mặc khải”. Thông điệp Divino Affante Spiritu (30/09/1943) của ĐTC Piô XII, thì có người dịch là: “Thánh Thần mặc khải”, người khác dịch là “- mặc cảm”, “- mặc thị” hay “- khải địch”. Thực là lộn xộn! 5 1968, dòng Phanxicô Hồng Kông đã dịch toàn bộ Thánh Kinh ra tiếng Hoa, và dùng thuật từ khải thị để dịch revelation và Mặc Thị Lục để dịch sách Apocalypsis. Hiện nay, cuốn Từ Vựng Thẩn Học Kitô Giáo [16] của Đại Học Phụ Nhân xuất bản 5 2005 là 1 cố gắng để ổn định tình trạng này. Bản dịch Hoa văn Hiến chế Dei Verbum trên web site của Tòa thánh cũng dùng thuật từ khải thị để dịch revelation và mặc cảm để dịch inspiration.

4. Từ “mặc khải”…

Tại Việt Nam, trong những thập niên đầu thế kỷ XX, Giáo Hội Công Giáo Việt Nam đã có dùng từ mặc khải [17].

4.1. Nghĩa chữ mặc và mặc khải

Mặc có những chữ Hán: 默, 墨, 万, 纆, 嘿, 嚜; và những chữ Nôm: 默, 袙, 嚜, 墨. Trong thuật từ mặc khải, mặc là chữ默. Chữ mặc (默) gồm bộ khuyển (犬) và bộ hắc (黑), 黑 cũng dùng khiến hình thanh, chỉ tối tăm, trong bóng tối. Nên nghĩa gốc chỉ con chó lén lút tấn công người. Tấn công ngầm thường ko có tiếng động, nên chữ mặc còn có nghĩa là ‘yên lặng, ko lên tiếng’; nghĩa rộng là ‘lặng lẽ, tĩnh mịch, đen tối, trong bóng tối’ [18].

Mặc 默, chữ Hán có nghĩa: pht. (1) Lặng (yên lìm, yên lặng, ko nói ra, khiến thinh, ko lên tiếng): Mặc đảo (cầu nguyện thầm), mặc niệm (đọc thầm trong bụng), mặc toạ (ngồi yên), mặc tụng (đọc ko ra tiếng, lầm rầm). (2) Thầm kín (lặng lẽ, kín đáo, ngấm ngầm): Mặc cải chính trị (cải phương pháp chính trị phương pháp lặng lẽ), mặc thị (ra hiệu lén = tỏ ý 1 phương pháp kín đáo, sign), mặc nhận (thầm nhận = ưng thuận phương pháp ngấm ngầm). (3) Nhớ (thuộc lòng, nằm lòng): Mặc ký (nhớ trong lòng), mặc tả (viết thuộc lòng), mặc thức (ghi nhớ trong lòng), mặc toán (tính rợ, tính trong bụng). (4) (dùng hài hòa): Mặc mặc (yên yên = dáng buồn so); u mặc (có tính hài hước nhẹ nhàng). dt. (5) Họ Mặc.

Mặc 默, chữ Nôm có nghĩa: Nín lặng, ko thèm nói tới; để tùy thuộc} tiện, ko đề cập tới: mặc ai, mặc bay, mặc dầu, mặc ý, mặc lòng, mặc sức, mặc tình, mặc xác, mặc kệ = mặc đời, phó mặc.Mặc khải (révélation) (1) Tỏ lộ những điều bí ấn, khó hiểu. (2) Chỉ những sách có công tác ấy. [19]

5. … tới “mạc khải”

5 1956, theo sự phân công của của Ban Từ ngữ Chuyên môn trong Hội Nghị Thống Nhất Ngôn Ngữ Sài Gòn (từ ngày 5/9-3/10), Lm. Gioan Maria Trần Văn Hiến Minh (sau này là Đức ông) được bầu khiến trưởng ban đồng thời đặc trách Tiểu ban Danh từ Triết học. Cuốn Từ điển và Danh từ Triết Học mà ngài xuất bản 5 1966 là kết quả của tiểu ban này sau sắp 10 5 biên soạn, trong ấy chúng tôi thấy có thuật từ mạc khải [20]. Vậy chúng tôi suy đoán rằng thuật từ mạc khải là do Đức Ông Hiến Minh tạo ra. Trước thời kì này, ngài dùng từ mặc khải trong những tác phẩm của mình [21] nhưng về sau thì ngài đã thay đổi đổi bằng từ mạc khải [22]. Vài 5 sau, hàng loạt sách quan yếu đã dùng từ mạc khải thay đổi cho mặc khải có từ trước như: 2 bản dịch những văn kiện Công Đồng Chung Vaticanô II của cha Trần Văn Thông, Senatus Sài gòn (xb. 5 1969) và của Giáo Hoàng Học Viện Thánh Piô X; bộ Điển Ngữ Thần Học Thánh Kinh của GHHV Thánh Piô X; Tân Ước của cha Nguyễn Thế Thuấn và đặc biệt là bộ Sách Bài Đọc, Sách Lễ Rôma, Sách Lễ Giáo Dân của Uỷ Ban Giám Phần về Phụng Vụ… hầu hết đều xuất bản trong 5 1971. Tới nay, bên cạnh cuốn Điển Ngữ Đức Tin Công Giáo của cha Hồng Phúc (xb. 1996) và Tự động Điển Đức Tin Kitô Giáo Pháp Việt (bản dịch khuyết danh, xb. 2001?) còn dùng thuật từ mặc khải, những từ điển Công Giáo khác đều dùng từ mạc khải mà thôi.

6. Chữ “mạc” viết thế nào?

Siêu tiếc là chúng ta ko biết người tạo ra thuật từ mạc khải đã có ý muốn dùng chữ mạc nào trong tiếng Hán. Vì vậy mà hiện nay có người cho rằng chữ mạc trong mạc khải là 幕 (mạc莫thêm chữ cân 巾, nghĩa là loại màn幕); người khác [23] thì cho chữ mạc là 漠 (mạc莫thêm bộ thủy 氵, có nghĩa là yên lặng 漠); hoặc mạc cũng là chữ mặc 默 trong mặc khải?Trong Dictionnaire Annamite Français của J.F.M. Genibrel, xb. 1898, tr. 434 có ghi:” 默MẠC. (= Mặc), 1. Solitude, f. Silence, m. Se taire, r. 2. Mạc tưởng, Méditer, a. Mạc thổn, Considérer, a. Cung mạc tư đạo, Méditer sur ses devoirs dans un.”

(Nguồn: J.F.M. Genibrel, Dictionnaire Annamite Français, 1898, tr. 434)Trang 442: “默 MẶC. (Lặng), Silence, m. Mặc thị, Révélation, f. Mặc chiếu, id. Mặc tưởng, Méditer, a. n. Réfléchir, n.”(Nguồn: J.F.M. Genibrel, Dictionnaire Annamite Français, 1898, tr. 442)

Trường hợp mạc lấy chữ mạc bộ thủy (漠) hay chữ mặc (默) và lấy nghĩa yên lặng, thì rõ ràng mạc và mặc đồng nghĩa: mạc khải = mặc khải, chúng ta sẽ không có chuyện gì để tranh cãi. Có điều là chỉ có mặc 墨 (chữ hắc 黑 thêm chữ thổ 土, nghĩa là mực, sắc đen) new đọc trại là “mạc”; còn nói như Génibrel thì siêu lạ, chúng tôi chưa thấy tài liệu nào nói như vậy, đề cập cả Thuyết Văn Giải Tự động 說 文 解 字 , Khang Hello tự động điển 康 熙 字 典 , Từ Hải 辭 海 và Từ Nguyên 辭源. Mặc默 (chữ hắc 黑 thêm chữ khuyển 犬) có thể đọc trại là “mạc” bắt buộc chăng chỉ là phương pháp phát âm riêng của 1 địa phương nào ấy trên Việt Nam hay chỉ là 1 trong những sai sót của cuốn tự động điển này? [24]

Như số đông, chúng tôi cho rằng trong thuật từ mạc khải, mạc lấy nghĩa là màn và viết là幕 (mạc có thêm chữ cân).

6.1. Nghĩa chữ mạc và mạc khải

Mạc có những chữ Hán: 莫, 幕 (幙), 摸, 漠, 獏, 瘼, 瞙, 羃, 膜, 貘, 邈, 鏌 (镆), 鄚, 摹 (cũng đọc là mô), 模 (橅, 糢) (cũng đọc là mô), 寞 (冪, 羃, 幎, 幂) (cũng đọc là mịch), 墨 (còn đọc trại là mặc); và những chữ Nôm: 莫, 漠, 瘼, 訡, 邈. Trong thuật từ mạc khải, mạc là chữ幕, nghĩa là: dt. (1) Tấm màn. (2) Màn (lều bạt): Doanh trại của tướng lãnh (Mẫu màn che trên trên gọi là mạc. Trong quân bắt buộc dương màn lên để trên, nên chỗ quan tướng trên gọi là mạc phủ – bộ tư lệnh quân đội. Người tư vấn bí thư trên trong quân gọi là mạc hữu; những người thư ký coi việc văn thư gọi là mạc liêu.). (3) Màn (sân khấu): Việc khởi đầu hay kết thúc (Đóng tuồng trước bắt buộc căng màn, tới lúc diễn trò new mở, vì thế sự gì new khởi đầu khiến đều gọi là khai mạc (mở màn, dẫn đầu); lúc hết tuồng thì kéo màn đóng lại, vì thế sự gì kết thúc cũng gọi là bế mạc (đóng màn, chấm dứt). (4) Màn (kịch): Hồi trên bản kịch: Đệ nhất mạc (Màn 1). (5) (còn đọc là mạn hay mán): Mặt trái hay mặt sau của đồng tiền (Đồng tiền thời xưa, mặt bắt buộc hay mặt trước có chữ, mặt trái hay mặt sau thì trơn). (6) Có lúc dùng như chữ mạc 漠, nghĩa là: Bể cát (sa mạc); yên lặng: đạm mạc (hờ hững, ko thể lấy danh lợi khiến động lòng được). đt. (7) Bao phủ, che trùm: “Giải triều phục nhi mạc chi: cởi áo triều phục mà che lại” (Quốc Ngữ Hoạt Dụng Từ Điển) (8) (dùng hài hòa) nội mạc (chuyện thực bên trong), mạc yến (én khiến tổ trên màn: tình cảnh nguy ngập, ‘trứng treo đầu gậy’).

Xem Thêm  Ui Là Đơn Vị Gì – 1 Mg Bằng Bao Nhiêu Gam, Microgam, Iu

Mạc khải (révélation): Tác động của Thượng Đế bộc lộ những điều vượt tầm hiểu biết của con người. Td: Sự hiện hữu của Thượng Đế vừa do lý trí khám phá vừa được chính Ngài mạc khải [25].

7. Mạc khải có sai ngữ pháp?

Mạc khải (幕啟) là từ ghép ko có trong tiếng Hoa, chỉ new có trong tiếng Việt sắp 50 5 nay [26].

Trong tiếng Hoa có những từ ghép như: thùy mạc (垂幕,dt.: thả màn, drop curtain), yết mạc (揭幕, đt.: vén màn, lớn unveil,)… Nhưng những cụm từ như: mạc khải (幕啟 kéo màn, the curtain rises), mạc lạc (幕落hạ màn, curtainfall), mạc thùy (幕垂 thả màn, the curtain dropped) là những cụm từ tự động do. Trong tiếng Việt, dù những thành tố đều có gốc Hán, nhưng trường hợp xét theo quan hệ cú pháp tiếng Hán, ta có những từ ghép như: khai mạc, bế mạc… (thành tố chính sau – thành tố phụ trước), còn xét theo quan hệ cú pháp tiếng Việt, ta cũng có những từ ghép như: trưởng đoàn, viện hàn lâm… (thành tố chính trước – thành tố phụ sau). Đặc điểm này có người gọi là “văn phạm kép” của tiếng Việt.

Theo Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thiện Giáp [27], từ ghép có 2 đặc điểm là: (1) Hoàn chỉnh về nghĩa và (2) Tính phi cú pháp trong quan hệ của những thành tố cấu tạo:

(1) 1 đơn vị được coi là có tính hoàn chỉnh về nghĩa lúc nó có khả năng biểu thị 1 khái niệm về đối tượng tồn tại bên bên cạnh chuỗi lời nói. Từ ghép có tính hoàn chỉnh về nghĩa, còn cụm từ tự động do ko có tính chất này. Mạc khải được coi là từ ghép có tính hoàn chỉnh về nghĩa vì trong bất kỳ trường hợp nào nó cũng đã được dùng như 1 thuật từ chuyên biệt (để chỉ tác động của Thượng Đế bộc lộ những điều vượt tầm hiểu biết của con người) chứ ko bắt buộc là cụm từ tự động do.

(2) “Về mặt lịch sử, chính cú pháp là địa hạt đã diễn ra sự cấu tạo của từ ghép, tức là những từ ghép đã được cấu tạo theo mô hình của cụm từ (mặc dầu có thể có ngoại lệ) nhưng do tính hoàn chỉnh về nghĩa, do được dùng như những từ, cho nên quan hệ giữa những thành tố trong những từ ghép trở nên có tính phi cú pháp”. Mạc khải là từ ghép phụ nghĩa, gồm 2 thành tố cùng loại (cùng gốc chữ Hán), có quan hệ cú pháp tiếng Hán (thành tố chính đứng sau – thành tố phụ đứng trước).

Theo Giáo sư Nguyễn Tài Cẩn [28], về nguyên tắc, từ ghép phụ nghĩa ko thể có hiện tượng tự động do về mặt trật tự động; khía cạnh nào bắt buộc đứng trước, khía cạnh nào bắt buộc đứng sau, là 1 vấn đề do thói quen thông thường (ngữ ngôn) chứ ko bắt buộc do chuẩn mực chi phối (ngữ pháp).

Chính khía cạnh ngữ ngôn này đã góp phần tạo nên bản sắc văn hoá những dân tộc. Chẳng hạn trường hợp nói khải mạc là mở màn, thì siêu đúng ngữ pháp Hán Việt và tiếng Hoa, nhưng chúng ta lại ko có “khải mạc” mà lại có thuật từ mạc khải – từ mà Trung Quốc ko có! Có thể nêu ra trên đây 1 vài thí dụ để thấy rằng vùng vị trí từ Hán Việt trong những từ ghép tiếng Việt đôi lúc ngược có tiếng Hoa:

Việt Nam Trung Quốcbản sao 抄 本 sao bảnđầu đạn 弹 頭 đạn đầuhồn Việt 越 魂 Việt hồnliên quan 關 連 quan liênsắc phục 服 色 phục sắcsố mệnh 命 數 mệnh sốthu hồi 回 收 hồi thuthứ nhất 一 次 nhất thứbộ ngoại giao 外交部 ngoại giao bộquan hệ xã hội 社 會 關 係 xã hội quan hệkhoa học tự động nhiên 自 然 科 学 tự động nhiên khoa học

Có những trường hợp tiếng Việt có 2 phương pháp nói, trong ấy có phương pháp nói giống tiếng Hoa:

Việt Nam = Trung Quốc Việt Nam(văn phạm Hán) (văn phạm Việt)(danh từ chính sau) (danh từ chính trước)- trưởng đoàn – đoàn trưởng- ngoại giao đoàn – đoàn ngoại giao(danh từ chung sau) (danh từ chung trước)- hàn lâm viện – viện hàn lâm- ngôn ngữ viện – viện ngôn ngữ

Sau đây, chúng tôi thử liệt kê 1 số từ ghép theo văn phạm tiếng Hán và tiếng Việt, có những thành tố chính chỉ sự vật (danh từ) hài hòa có thành tố phụ chỉ hành động (động từ) và trường hợp ngược lại (thành tố chính chỉ hành động (động từ) – thành tố phụ chỉ sự vật (danh từ)):

Những nhà ngôn ngữ học Việt Nam đã có khá nhiều tài liệu nghiên cứu, phân tách và xếp loại về vấn đề từ ghép nghĩa. Việc phân loại căn cứ vào mặt từ loại, dí dụ phân loại thành kiểu kết cấu danh + danh, kiểu kết cấu động + động, kiểu kết cấu danh + động vv… cũng là 1 hướng nghiên cứu còn đang bỏ ngõ. Như vậy, chúng tôi chưa thấy đủ cơ sở để kết luận thuật từ mạc khải có cấu trúc danh + động là “sai ngữ pháp Hán Việt”.

8. Lời kết

Mặc khải là từ ngữ chung trong văn hoá Trung Quốc và Việt Nam đã được những thế hệ tiền bối dùng như 1 thuật ngữ trong thần học. Trường hợp mặc khải theo nghĩa hẹp là “sự tỏ bày điều kín ẩn trong lặng lẽ”, thì từ này có thể dùng để hiểu chữ revelation cũng như inspiration. Công Giáo Trung Quốc đã từng hiểu như vậy, có lẽ vì thế mà ngày nay Giáo Hội Trung Quốc đã thay đổi thế từ mặc khải bằng 2 thuật từ khác, ấy là khải thị (cho revelation) và mặc cảm (cho inspiration).

Mạc khải là thuật từ của riêng trong thần học Công Giáo Việt Nam. Ban biên tập cuốn Từ Điển Đức Tin Kitô Giáo dĩ nhiên bắt buộc có nguyên nhân gì ấy lúc xếp phần từ Révélation, rélvélé vào ngay bên dưới phần từ Voile (Khăn che, màn che)? – Có lẽ những tác giả muốn trước lúc tìm hiểu Révélation, người ta cần đọc trước phần từ Voile: “tấm vải dùng để che giấu 1 loại gì… Màn đền thờ… Nguyên nhân tồn tại của những bức màn này là loại gì là thánh và thần linh đều bắt buộc ko thấy được, ko bị dơ nhớp bởi những loại nhìn của loài người… Lúc Đức Kitô sinh thì, thì MÀN bị xé rách trọn vẹn, biểu tượng sự chấm dứt Giao Ước cũ…” [30] để có thể hiểu hơn về khái niệm Révélation trong Kitô giáo? Kitô hữu Việt Nam lúc dùng từ mạc khải có thể sẽ liên tưởng tới BỨC MÀN ấy vậy.

Xem Thêm  Chỉ dẫn cài Win 7 bằng usb cho Máy tính HP

Như thế, ta có thế kết luận rằng, trường hợp muốn thuật từ được phổ thông thì dùng mặc khải, còn trường hợp muốn tạo ra thuật từ đặc ngữ cho Giáo Hội tại Việt Nam thì dùng mạc khải.

___________________________________________

Ghi chú

[1] Những bài chủ trương dùng từ Mặc khải: Khuyết danh: Góp ý về từ ngữ “mặc” trong “mặc khải” hay “mạc” trong “mạc khải” – Thiên Chúa “mặc khải” hay chỉ “mạc khải” (mặc hay mạc)? (http://tonggiaophanhue.web); Lm. Nguyễn Nhân Tài, SJB.: “Nên dùng chữ “mạc khải” hay “mặc khải”? (vietcatholic.com); Lm. Nguyễn Hữu Triết: Vấn đề hội nhập văn hoá; Những bài chủ trương dùng từ Mạc khải: Lm. Nguyễn Lengthy Thao: Đặc ngữ Công Giáo Việt Nam: mạc khải hay mặc khải (www.dunglac.org); Đaminh Phan Văn Phước: Nguyên nghĩa của chữ mạc khải (http://tonggiaophanhue.web); Lê Anh Dũng: Mặc khải hay mạc khải, thiên khải? (www.thienlybuutoa.org); Huỳnh Christian Timothy: Mạc khải cuối cùng (www.thanhkinhthanhoc.web); Những bài chủ trương dùng cả 2 từ mạc khải và mặc khải: Bất Tiếu Nguyễn Quốc Bảo: Linh thao và mạc (mặc) khải” (www.chimviet.free.fr); Joseph Phạm Thanh Liêm, S. J. : Mặc khải (http://pierrequangminh.blogspot.com).[2] Tham khảo: sentayho.com.vn.[3] sentayho.com.vn/browse/revelation.[4] Tựa đề sách này là: “CATHECHISMVS PRO IIS, QUI VOLUNT SUSCIPERE BAPTISMVM, IN OCTO DIES DIUISUS – PHÉP GIẢNG TÁM NGÀY CHO KẺ MUẤN CHIỤ PHÉP RỨA TỌI, MA ɃĚÀO ĐẠO THÁNH ĐỨC CHÚA BLỜI – OPE SACRAE CONGREGATIONIS DE PROPAGANDA FIDE IN EJUSDEMQUE SACRAE CONGREGATIONIS MISSIONARIO APOSTOLICO”, Roma, 1651.[5] Tựa đề sách này là : “Dictionarivm Annamiticvm, Lvsitanvm, Et Latinvm, Ope Sacrae Congregationis De Propaganda Fide In Lvcem Editvm – Ab Alexandro De Rhodes E Societate Iesv, Eivsdemque Sacrae Congregationis Missionario Apostolico”, Roma, 1651.[6] Đào Duy Anh, HÁN VIỆT TỪ ĐIỂN, in lần thứ bố, NXB. Trường Thi, Sài Gòn, 1957, tr. 360: “Khải mông (啓蒙) là mở mang trong mình loại tối tăm, loại ngu tối. Nghĩa bóng: Dạy học trò từ lúc khởi đầu còn ngu dốt”. Chữ này, nghĩa siêu nghiêm nghị, được những giáo sĩ dùng trong bối cảnh truyền bá Đạo Kitô thời bấy giờ, “đem Đạo tới để mở mang trong mình tâm trí những kẻ còn ngu dốt tối tăm”. Vì vậy từ này về sau ko còn dùng nữa. Thuật từ này bên Trung Quốc ngày nay vẫn dùng có nghĩa là học từ đầu, (môn học) nhập môn.[7] Tựa sách toàn bộ là: “Disputationes De Controversiis Christianae Fidei Adversus Hujus Temporis Haereticos” thường được gọi tắt là “De Controversiis” hay “Controverses”.[8] Julien Thiriet, Dictionarium Latino-Annamiticum, 1868, tr. 219: Revelatio, onis, f. Sự tỏ ra. Revelo, as, avi, atum, are, a. Bày tỏ ra.[9] P.G. Vallot, Dictionnaire Franco-Tonkinois Illustre, 1898, tr. 323: Révélation: Sự tỏ điều kín, điều kín đã tỏ. Révéler: Tỏ sự kín, cho biết, tố cáo, tố giác.[10] J.F.M. Genibrel, Dictionnaire Annamite-Français (Đại Việt Quốc Âm Hán Tự động Pháp Thích Tập Thành), 1898, tr. 442 : 默 Mặc. (Lặng), Lặng lặng, m. Mặc thị, Révélation, f. Mặc chiếu, id. Mặc tưởng, ngẫm nghĩ, a. n. Hồi tưởng.[11] Th.s. Nguyễn Mạnh Linh, Từ Điển Từ Nguyên Tiến Trung, Hồng Đức, Hà Nội, 2008, tr.389.[12] Trần Văn Hiến Minh, Kytô Học, Ra Khơi xb, Sài Gòn, 1957, tr. 384.[13] Thiên Chúa Giáo Anh Hán Tụ Trân Từ Điển (天主教英漢袖珍辭典): Revelation:khải thị; mặc khài; thiên khải: chỉ Thiên Chúa qua ngôn ngữ và hành động, trước tiên trong dân Israel, 7 tỏ thiên cơ, thánh ý, cho nhân loại, sau này nhờ có Chúa Giêsu thông truyền ơn cứu chuộc cho loài người. Ấy chính là trọng tâm của Thánh Kinh và Thánh Truyền. Khải thị là ơn siêu nhiên của Thiên Chúa, chỉ nhờ có lý trí loài người thì ko thể hiểu được.[14] Thiên Chúa Giáo Anh Hán Tụ Trân Từ Điển (天主教英漢袖珍辭典): Inspiration, Biblical:Linh cảm Thánh Kinh; Khải thị Thánh Kinh: đặc biệt chỉ Thiên Chúa khải địch, mặc cảm, mặc khải, mặc thị cho 1 số người, để họ hiểu được chương trình của Chúa đối có loài người, liên quan họ hoàn thành công việc Chúa muốn khiến, viết những lời Chúa muốn nói; tác giả Thánh Kinh viết ra được là chính nhờ có vào mặc cảm này liên quan (Gióp 32,8; 2Tm 3,16; 2Pr 1,21).[15] Tạm dịch: Bộc lộ (暴露): Bộc và lộ đều có nghĩa bày ra, phơi tỏ, phơi rõ ra (như hiển lộ, thấu lộ); Khải thị (啟示): Khải là mở ra; Thị là báo cho biết; Khải địch (啟迪): Khải là mở ra; Địch là dìu dắt, chỉ dẫn. Khải địch là mở bảo, dắt dẫn lên, dìu dắt; Linh cảm (靈感): Linh là tình thần, cảm là hiểu biết; linh cảm là khả năng biết trước 1 điều gì ấy qua tinh thần; Mặc cảm (默感): Mặc là yên lặng; Cảm là khiến cho rung động; Mặc thị (默示): Mặc là yên lặng; Thị là bảo cho biết; Mặc thị chỉ cho biết 1 yên lặng (có từ trước). Mặc khải (默啟): Mặc là yên lặng; Khải là mở ra; Thiên khải (天啟): Thiên có thể có 2 nghĩa, Thiên Chúa và tự động nhiên (thiên nhiên); Khải là mở ra; Yết khai (揭): Yết là tỏ lộ, khai là mở ra; Yết khải là mở ra; Yết phát (揭發): Yết là tỏ lộ (yết lộ), phơi ra, vén màn (yết mạc), thông tin (yết thị); Phát cũng có nghĩa hiện ra, lộ ra, khai mở.[16] CHRISTIAN THEOLOGICAL LEXICON, Fusen Catholic College Press, Taiwan, 2005: inspiration: Linh cảm, mặc cảm, thần cảm. revelation: 1. Khải thị, mặc thị, thiên khải. 2. Khiết thị, khiết lộ, thấu lộ, hiển thị, hiển lộ.[17] Chúng tôi ko có cuốn Từ Điển Pháp Việt (Dictionnaire Français-Vietnamien) của Lê Công Đắc xuất bản lần I 5 1939, nhưng có quyển xuất bản lần III của NXB. Nam Sơn, Hà Nội, 1954. Trong ấy ghi: Révélation: n.f. Sự lộ ra, sự thóc mách, sự thú giác. Đạo trời lộ ra, đạo thiên khải, đạo mặc khải; Révélé, e.a. Được trời soi sáng, thiên khải, mặc khải; Révéler, v.t. Tỏ cho biết, tiết lộ, lộ. soi sáng, mặc chiếu. Se-révéler [à] v.p. Tỏ mình ra, lộ ra (cho), vở lở. Trong cuốn Danh Tử Thần Học và Triết Học của Ban giáo sư Trường Thần Học Bùi Chu biên soạn,Tủ sách Liên Chủng Viện, Bùi Chu, 1952, có ghi: Révélation: Mặc khải.[18] Lý Lạc Nghị, Tìm Về Cội nguồn Chữ Hán, nxb. Thế Giới, Hà Nội, 1997, tr. 389.[19] Trần Văn Hiến Minh, Kytô Học, Ra Khơi xb, Sài Gòn, 1957, tr. 386.[20] Trần Văn Hiến Minh, Từ Điển Và Danh Từ Triết Học, Ra Khơi, Sài Gòn, 1966, tr. 148.[21] Thí dụ xem: Trần Văn Hiến Minh, Kytô Học, Ra khơi, Sài Gòn, 1957, hay Thượng Đế Học, Ra khơi, Sài Gòn, 1958.[22] Thí dụ xem: Trần Văn Hiến Minh, Mari Học, Ronéo, TP. HCM, 1986.[23] Trần Văn Chánh, HÁN VIỆT TỰ ĐIỂN và Thiều Chửu, Hán Việt Tự động Điển, Đuốc Tuệ, Hà Nội, 1942, cho rằng: “Mạc 幕có lúc cũng dùng như chữ mạc 漠” và trang sentayho.com.vn. dùng chữ mạc 漠.[24] Xem thêm bài của Nguyễn Quảng Tuân: “Những sai lầm trong quyển Tự động Điển Génibrel” trong Tập Chí Hán Nôm, Số 2(3), 5 1987.[25] Trần Văn Hiến Minh, Từ Điển Và Danh Từ Triết Học, Ra khơi, Sài Gòn, 1966, tr. 148.[26] Cấu trúc thuật từ mạc khải cũng tương tự động như thuật từ sứ ngôn mà chúng tôi đã có dịp tìm hiểu trong bài “Tiên tri – Ngôn sứ – Sứ ngôn” đã đăng trong Bài Giảng Chúa Nhật, số 11, 5 2006, trang 93.[27] Nguyễn Thiện Giáp, Từ Vựng Học Tiếng Việt, NXB. ĐH&THCN, Hà Nội, 1985, tr.77-78.[28] Nguyễn Tài Cẩn, Ngữ Pháp Tiếng Việt, NXB. ĐH & THCN, Hà Nội, 1981, tr.91.[29] Olivier de La Brosse & Ntg, Dictionnaire De La Foi Chrétienne, Cerf, Paris, 1968.[30] Olivier de La Brosse & Ntg, Dictionnaire De La Foi Chrétienne, Cerf, Paris, 1968.