LOADING ...

Bài thi

Đối tượng người thi

Mục đích thi

iTEP SLATE

Học sinh THCS

Học sinh THPT

 • Hoàn thiện hồ sơ du học bậc trung học phổ thông.
 • Xếp lớp cho học sinh trong chương trình đào tạo ngôn ngữ
 • Định hướng giảng dạy và phát triển chương trình giảng dạy
 • Đánh giá trình độ trước và sau khóa học
 • Xác định điều kiện tham gia các chương trình giao lưu

iTEP ACADEMIC

Sinh viên Đại học, Cao đẳng

 

Nghiên cứu sinh

 • Hoàn thiện hồ sơ du học bậc cao đẳng, đại học và sau đại học.
 • Phục vụ công tác tuyển sinh
 • Xếp lớp cho sinh viên trong chương trình đào tạo ngôn ngữ
 • Định hướng giảng dạy và phát triển chương trình giảng dạy
 • Đánh giá trình độ trước và sau khóa học
 • Đánh giá trình độ của giáo viên tiếng Anh
 • Xem xét cấp học bổng

iTEP BUSINESS

Cán bộ, công nhân viên chức, người lao động  phải sử dụng tiếng Anh trong công việc

 • Kiểm tra trình độ tiếng Anh của nhân viên ứng tuyển
 • Chuẩn hóa  năng lực tiếng Anh của nhân viên với các công việc yêu cầu tiếng Anh
 • Hỗ trợ trong việc quyết định thăng cấp
 • Đánh giá kết quả đầu tư cho các chương trình dạy và học tiếng Anh

iTEP HOSPITALITY

Người lao động, nhân viên trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, du lịch

 • Kiểm tra trình độ tiếng Anh của nhân viên ứng tuyển
 • Chuẩn hóa  năng lực tiếng Anh của nhân viên với các công việc yêu cầu tiếng Anh
 • Hỗ trợ trong việc quyết định thăng cấp
 • Đánh giá kết quả đầu tư cho các chương trình dạy và học tiếng Anh