LOADING ...

Đây là một bài kiểm tra tiếng Anh đặc biệt dành cho ngành công nghiệp nhà hàng khách sạn. Các kỹ năng tiếng Anh là một yêu cầu thiết yếu trong ngành nhà hàng khách sạn.

Các kỹ năng tiếng Anh luôn được yêu cầu ở mức độ khác nhau, tuy nhiên các kỹ năng này luôn được được yêu cầu từ môi trường làm việc cho đến môi trường học tập tại trường đại học. Đó là lý do tại sao chúng tôi đã tạo ra một bài kiểm tra trình độ tiếng Anh được thiết kế cho đặc biệt cho ngành công nghiệp khách sạn nhà hàng. Khách sạn, nhà hàng, các khu du lịch, du thuyền và các hoạt động khác trong lĩnh vực nhà hàng khách sạn đều có thể sử dụng bài thi iTEP Hospitality để đánh giá tiềm năng của ứng viên tuyển dụng cũng như nhân viên hiện tại.  iTEP Hospitality cung cấp người chủ sở hữu kinh doanh khách sạn, nhà hàng và nhà tuyển dụng với các thông tin chính xác nhất cho việc  tuyển dụng, phân loại và đánh giá thăng cấp nội bộ.

iTEP Hospital đánh giá các kỹ năng liên quan

Đối với các nhân viên luôn phải tương tác với công chúng trong lĩnh vực nhà hàng khách sạn, khả năng nói và hiểu tiếng Anh là một điều rất quan trọng. Trong thực tế, sự hiểu biết và sử dụng cách nói và cụm từ nhất định trong lĩnh vực nhà hàng khách sạn là cực kỳ thiết yếu. Trong khi đó các yêu cầu về ngữ pháp viết gần như không bao giờ bị yêu cầu.

Qua nhiều năm làm việc chặt chẽ với các khách hàng trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, những đối tác đã sử dụng bài thi iTEP Business của chúng tôi, BES đã phát triển một bài thi mới để đáp ứng các yêu cầu đặc thù của họ. Bài thi iTEP Hospitality đánh giá khả năng nghe và nói với nội dung và ngữ cảnh cụ thể cho lĩnh vực nhà hàng khách sạn.  Bài thi có thể được khảo thí hầu hết trên các máy tính tại văn phòng trong thời gian 30 phút và điểm thi sẽ được báo trong vòng 5 ngày làm việc.

Các doanh nghiệp nhà hàng khách sạn sử dụng bài thi iTEP Hospitality để:

 • Kiểm tra trình độ tiếng Anh của nhân viên ứng tuyển
 • Chuẩn hóa năng lực tiếng Anh của nhân viên với các công việc yêu cầu tiếng Anh
 • Hỗ trợ trong việc quyết định thăng cấp
 • Đánh giá kết quả đầu tư cho các chương trình dạy và học tiếng Anh

Mục đích của chúng tôi đối với bài thi iTEP Hospitality là không chỉ đánh giá chính xác nhất các kỹ năng tiếng Anh cần thiết cho các vị trí phục vụ khách hàng, mà còn trở thành công cụ đáp ứng hoàn hảo tốc độ phát triển nhanh chóng của công nghiệp khách sạn nhà hàng trên thế giới. Chúng tôi mời bạn thử làm bài thi iTEP Hospitality với sự tự tin rằng sự hiểu biết của chúng tôi về nhu cầu của bạn là vô cùng quan trọng đối với chúng tôi.  

 

Cấu trúc bài thi

Bài thi iTEP Hospitality gồm hai phần – nghe và nói. Nội dung và câu hỏi có hướng đến các mức độ khác nhau về trình độ.

Các phần thi

Cấu trúc bài thi

Số lượng và loại các câu hỏi

Thời gian

Nghe (3 phần)

8 đoạn hội thoại ngắn

8 câu hỏi trắc nghiệm

20 phút

Một đoạn hội thoại 2- 3 phút

5 câu hỏi trắc nghiệm

Một đoạn hội thoại 4 phút về công việc

5 câu hỏi trắc nghiệm

Nói ( 2 phần)

Nghe và đọc một câu hỏi ngắn

Chuẩn bị và nói

 

5 phút

Nghe về 2 mặt của một chủ đề

Chuẩn bị và nói ý kiến của bạn

 

Nghe – 20 phút/ 3 phần

 • Phần 1: 4 đoạn hội thoại khoảng 2-3 câu từ trình độ high- beginning đến trình độ low-intermediate, mỗi đoạn hội thoại sẽ có 1 câu hỏi trắc nghiệm
 • Phần 2: Một đoạn hội thoại khoảng 2 – 3 trình độ intermediate với 4 câu hỏi trắc nghiệm kèm theo.
 • Phần 3: Một bài giảng trong 4 phút trình độ upper với 6 câu hỏi trắc nghiệm kèm theo.

 Nói – 5 phút/ 2 phần

 • Phần 1: Thí sinh sẽ nghe và viết một câu hỏi ngắn ở trình độ low- intermediate, sau đó có 30 giây để chuẩn bị và 45 giây để nói.
 • Phần 2: Thí sinh sẽ nghe một đoạn trình bày trình độ upper về 2 mặt của một vấn đề, sau đó được đề nghị trình bày ý kiến của mình về chủ đề này, thí sinh có 45 giây để chuẩn bị và 60 giây để nói.                                 

Thời gian thi

Tổng thời gian kiểm tra thực tế cho mỗi thí sinh là khoảng 30 phút cho bài thi iTEP Hospitality. Ngoài ra, các nhân viên quản lý kiểm tra bố trí thêm 5 phút để hướng dẫn trước khi thi.

 

Hình thức làm bài thi iTEP Hospitality

Bài thi iTEP Hospitality thông thường được tiến hành bởi các công ty trên máy tính văn phòng của công ty. Các nhân viên iTEP luôn sẵn sàng để khắc phục sự cố và hướng dẫn bạn trong quá trình làm bài thi. iTEP Hospitality cũng có thể được khảo thí trên máy tính tại nhà nếu vấn đề bảo mật bài thi không phải là một mối quan tâm lớn. 

Thí sinh sẽ hoàn thành bài thi theo cách sau đây:

 • Trong phần thi nghe, thí sinh chọn một trong bốn câu trả lời cho mỗi câu hỏi
 • Phần thi nói sẽ được ghi âm với tai nghe và microphone trên máy tính của thí sinh.