LOADING ...

Đây là bài kiểm tra tiếng Anh đặc biệt cho nhân viên thực tập.

Rất nhiều nhân viên thực tập đang học hỏi trong quá trình thực tập và tất nhiên là họ cũng học cả tiếng Anh nữa. Sẽ là khó khăn cho các cơ quan, công ty trong việc tìm hiểu liệu thực tập viên có đủ kỹ năng tiếng Anh cơ bản cần thiết để thành công trong vị trí thực tập mà công ty đang tìm kiếm.

Thực tập được cơ hội học tập, và tự nhiên, nhiều tập được trong quá trình học tiếng Anh. Nó có thể là khó khăn cho các cơ quan, công ty cho biết nếu thực tập tiềm năng có kỹ năng ngôn ngữ tiếng Anh cơ bản cần thiết để thành công trong vai trò thực tập họ đang tìm kiếm.

Bài thi iTEP Intern được các cơ quan quản lý sử dụng để đánh giá các ứng viên thực tập với visa J-1. Bài thi này cũng được sử dụng bởi các công ty tư nhân và nhà tuyển dụng như là công cụ sàng lọc sơ bộ để chọn các ứng viên có chất lượng tốt. 

 

Đánh giá kỹ năng tiếng Anh cần thiết để bắt đầu làm việc

Bài thi iTEP Intern đánh giá kỹ năng nghe nói với việc sử dụng các nội dung cụ thể trong môi trường làm việc. Bài thi sẽ kiểm tra các thực tập viên tương lai xem liệu họ có đủ khả năng giao tiếp tiếng Anh.  Bài thi sẽ giúp đánh giá liệu các ứng viên có thể tiếp nhận các hướng dẫn và hoàn thành công việc liên quan tới giao tiếp như trả lời điện thoại, chuyển tin nhắn và tham gia vào các cuộc họp. 

Hàng ngàn các ứng viên thực tập nhập cảnh vào Mỹ với visa J-1 mỗi năm, và họ được sắp xếp vào các vị trí khác nhau tại rất nhiều tổ chức, cơ quan. Các cơ quan quản lý sử dụng bài thi iTEP Intern để đánh giá các ứng viên và đảm bảo với đơn vị sử dụng lao động về trình độ tiếng Anh của ứng viên.

Để có thể thực hiện việc đánh giá một số lượng lớn các ứng viên một cách hiệu quả, bài thi iTEP Intern có thể được khảo thí trên hầu hết các máy tính nối mạng tại văn phòng trong 30 phút và điểm thi sẽ có sau 5 ngày làm việc. Bài thi cũng có thể được khảo thí tại hàng trăm Trung tâm iTEP được công nhận trên khắp thế giới. iTEP Intern là bài thi tiếng Anh duy nhất được thiết kế để kiểm tra trình độ tiếng Anh của thực tập viên và mục tiêu của chúng tôi là hỗ trợ các cơ quan quản lý Visa J-1 và các công ty tuyển dụng một cách thuận tiện và hiệu quả.

Cấu trúc bài thi

Bài thi iTEP Intern gồm hai phần – nghe và nói. Nội dung và câu hỏi có hướng đến các mức độ khác nhau về trình độ.

Các phần thi

Cấu trúc bài thi

Số lượng và loại các câu hỏi

Thời gian

Nghe (3 phần)

8 đoạn hội thoại ngắn

8 câu hỏi trắc nghiệm

20 phút

Một đoạn hội thoại 2- 3 phút

5 câu hỏi trắc nghiệm

Một đoạn hội thoại 4 phút về công việc

5 câu hỏi trắc nghiệm

Nói ( 2 phần)

Nghe và đọc một câu hỏi ngắn

Chuẩn bị và nói

 

5 phút

Nghe về 2 mặt của một chủ đề

Chuẩn bị và nói ý kiến của bạn

 

Nghe – 20 phút/ 3 phần

  • Phần 1: 4 đoạn hội thoại khoảng 2-3 câu từ trình độ high- beginning đến trình độ low-intermediate, mỗi đoạn hội thoại sẽ có 1 câu hỏi trắc nghiệm
  • Phần 2: Một đoạn hội thoại khoảng 2 – 3 trình độ intermediate với 4 câu hỏi trắc nghiệm kèm theo.
  • Phần 3: Một bài giảng trong 4 phút trình độ upper với 6 câu hỏi trắc nghiệm kèm theo.

 

 Nói – 5 phút/ 2 phần

  • Phần 1: Thí sinh sẽ nghe và viết một câu hỏi ngắn ở trình độ low- intermediate, sau đó có 30 giây để chuẩn bị và 45 giây để nói.
  • Phần 2: Thí sinh sẽ nghe một đoạn trình bày trình độ upper về 2 mặt của một vấn đề, sau đó được đề nghị trình bày ý kiến của mình về chủ đề này, thí sinh có 45 giây để chuẩn bị và 60 giây để nói.