PDCA là gì? Quy trình PDCA trong hệ thống quản lý chất lượng

chu trình pdca là gì

PDCA là gì?

Trước lúc tìm hiểu về quy trình PDCA trong QMS được diễn ra như thế nào, công ty cần nên nắm được khái niệm về PDCA là gì. Cụ thể:

Khái niệm về PDCA

PDCA là cụm từ viết tắt của Plan – Do – Test – Act tượng trưng cho 4 công việc cần thực hành 1 phương pháp tuần tự động để đảm bảo việc quản lý đạt được hiệu quả tối ưu. Cụ thể:

 • Plan: Thiết lập kế hoạch.
 • Do: Triển khai kế hoạch đã được thiết lập.
 • Test: Đánh giá kết quả triển khai thực tế.
 • Act: Thay đổi đổi, cải tiến.

4 Bước trên đây được sắp xếp thành 1 vòng tuần hoàn khép kín mô tả rằng PDCA là 1 chu trình lặp đi lặp lại từ việc lên kế hoạch, thực hành, đánh giá, thay đổi đổi để tạo ra sự cải tiến liên tục trong 1 quy trình, hoạt động cụ thể của công ty.

Thí dụ về chu trình PDCA

Để hiểu rõ hơn khái niệm chu trình PDCA là gì, công ty có thể tham khảo thí dụ sau đây:

Plan

Tổ chức 1 chương trình khuyến mãi nhằm tri ân khách hàng.

Do

Triển khai chương trình theo kế hoạch đã thiết lập.

Test

Đánh giá số lượng khách hàng tham dự, lợi nhuận, phản hồi của khách hàng sau thời điểm chương trình kết thúc.

Act

Cải tiến những điểm còn thiếu sót tại chương trình khuyến mãi lần này vào những chương trình về sau.

Lợi ích của chu trình PDCA trong công ty

Chu trình PDCA được coi là 1 trong những công cụ quản lý hữu hiệu nhất hiện nay bởi những lợi ích mà nó đem lại cho công ty, bao gồm:

chu trình pdca là gì

 • Là cơ sở giúp những quy trình được cải liên tục để đạt được phần tiêu đặt ra.
 • Theo dõi, kiểm soát hoạt động chế tạo, buôn bán 1 những hiệu quả, toàn diện.
 • Khuyến khích công ty thay đổi đổi phương pháp quản lý hiệu quả hơn.
 • Có thể vận dụng linh hoạt trong nhiều hệ thống quản lý khác nhau như ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001,…
 • Duy trì hiệu lực cho hoạt động giám sát những quy trình, dự án.
 • Nâng cao hiệu suất lao động của đội ngũ cán bộ viên chức trong công ty.
 • Nâng cao khả năng khó khăn} của công ty trên thị trường.
Xem Thêm  Chia sẻ phương pháp tải cài đặt DirectX 11, 12, 10, 9 trên máy tính

Chu trình PDCA hoạt động như thế nào?

Như đã đề cập tới trước ấy, chu trình PDCA gồm 4 thành phần cũng chính là 4 bước cốt lõi cần vận dụng để quản lý những hoạt động của công ty. Cụ thể như sau:

chu trình pdca là gì

➣ Bước 1: Thiết lập kế hoạch (Plan)

Lúc lập kế hoạch cho bất cứ 1 công việc hay hoạt động gì, công ty cũng cần xác định những khía cạnh sau:

 • Xác định vấn đề cần giải quyết hoặc phòng ngừa.
 • Xác định phần tiêu cụ thể của việc lập kế hoạch.
 • Xác định những hành động, quy trình cần thực hành để đạt được những phần tiêu được đặt ra.
 • Xác định những nguồn lực cần thiết để thực hành những hành động, quy trình ấy.

➣ Bước 2: Triển khai kế hoạch (Do)

Trước tiên, công ty cần nên phổ thông} về kế hoạch tới cho những cá nhân/ phòng ban có liên quan. Tiếp tục, căn cứ vào nội dung cụ thể trong bản kế hoạch, công ty khởi đầu triển khai những công việc vào trong thực tế. Đồng thời, ghi lại những dữ liệu, thông tin thu thập được trong quy trình thực hành. Đây chính là cơ sở chuyên dụng cho hoạt động đánh giá trong tương lai.

➣ Bước 3: Đánh giá kết quả của kế hoạch (Test)

Tại bước này, công ty cần tổ chức 1 cuộc đánh giá để đánh giá, xác nhận tiến độ hoàn thành cùng kết quả công việc trong thực tế so sở hữu những chỉ tiêu được đặt ra trong kế hoạch.

Đồng thời, việc đánh giá cũng nhằm phần đích tìm ra những vấn đề phát sinh trong quy trình thực hành. Từ ấy, tìm hiểu nguyên nhân và mức độ liên quan của chúng để có những biện pháp khắc phục ưu thích.

➣ Bước 4: Hành động để thay đổi đổi (Act)

Căn cứ vào những khó khăn, vấn đề được nhận định từ hoạt động đánh giá, công ty cần thiết lập những biện pháp ngăn ngừa và khắc phục sao cho ưu thích và đảm bảo có hiệu quả. Đồng thời, cập nhập lại những thông tin này lại vào kho dữ liệu để có căn cứ vận dụng vào những hoạt động/ dự án trong tương lai.

Xem Thêm  Trẻ bị sởi tắm lá gì cho nhanh khỏi? Xem ngay để biết câu trả lời

Quy trình PDCA trong hệ thống quản lý chất lượng

1 trong những ứng dụng phổ thông} nhất của chu trình PDCA chính là tích hợp vào sở hữu QMS theo tiêu chuẩn ISO 9001. Cụ thể, quy trình PDCA trong hệ thống quản lý chất lượng được gắn liền sở hữu điều khoản 4 – 10 của tiêu chuẩn ISO 9001 như sau:

chu trình pdca là gì

Plan – Thiết lập kế hoạch

Lúc vận dụng chu trình PDCA vào QMS, công ty cần nên đảm bảo việc lên kế hoạch được thực hành đều đặn theo chu kỳ tối thiểu 1 5/lần. Điều này đảm bảo cho kế hoạch luôn được cập nhập và ưu thích sở hữu bối cảnh của công ty tại thời điểm thực hành.

Trong chứng nhận iso 9001, việc thiết lập kế hoạch QMS được thực hành trên cơ sở tuân thủ 4 khoản lớn sau đây:

Điều khoản 4: Bối cảnh của tổ chức

– Xác định bối cảnh thực tế bên trong và bên bên cạnh của công ty đang diễn ra như thế nào (4.1).

– Hiểu rõ nhu cầu cùng mong đợi của những bên lưu ý (4.2).

– Từ ấy, xác định phạm vi QMS (4.3) cùng những quy trình QMS cần thiết (4.4).

Điều khoản 5: Sự lãnh đạo

– Cam kết của lãnh đạo về việc vận dụng và vận hành QMS theo ISO 9001 (5.1).

– Xây dựng, thực hành và duy trì chính sách chất lượng (5.2).

– Xác định, phân bố vai trò, quyền hạn và trách nhiệm của những nhân/ phòng ban liên quan tới QMS (5.3).

Điều khoản 6: Hoạch định

– Thiết lập những hành động giải quyết rủi ro/thời cơ (6.1).

– Thiết lập những phần tiêu chất lượng và hoạch định hành động để đạt được phần tiêu ấy (6.2).

– Hoạch định sự thay đổi đổi (6.3).

Điều khoản 7: Tương trợ.

– Xác định những nguồn lực cần thiết cho QMS (7.1).

– Trao đổi thông tin lẫn nhau (7.4).

– Xây dựng thương hiệu thông tin dưới dạng văn bản (7.5).

Do – Thực hành kế hoạch

Bước này được hiểu là việc công ty đưa những kế hoạch vào thực tế thông qua việc vận dụng những quy trình được thiết lập trước ấy. Việc thực hành kế hoạch có liên quan tới 1 phần thuộc điều khoản 7 và phần lớn là tập trung tại điều khoản 8, cụ thể:

Xem Thêm  Loại Bỏ Internet Companion ( Lavasoft Là Gì Và Có Nên Xóa Nó Ko?

Điều khoản 7.2: Năng lực

Điều khoản 8: Thực hành

 • Hoạch định, thực hành và kiểm soát việc thực hành (8.1)
 • Bắc buộc về siêu phẩm/dịch vụ (8.2)
 • Thiết kế, vươn lên là siêu phẩm/dịch vụ (8.3)
 • Kiểm soát những quy trình, siêu phẩm/dịch vụ do bên bên cạnh phân phối (8.4)
 • Chế tạo và phân phối siêu phẩm/dịch vụ (8.5)
 • Thông qua siêu phẩm/dịch vụ (8.6)

Test – Đánh giá, đánh giá việc thực hành

Lúc có những dữ liệu thu thập, tổng hợp được từ khâu triển khai, thực hành kế hoạch, công ty cần nên thường xuyên đánh giá, đánh giá hoạt động của QMS 1 phương pháp tổng thể. Hoạt động này được tiêu chuẩn ISO 9001 trình bày tới tại điều khoản 9: Đánh giá kết quả hoạt động sở hữu những nội dung như sau:

 • Thực hành theo dõi, đo lường, phân tách và đánh giá sự thỏa mãn của khách hàng và những dữ liệu thu thập được (9.1)
 • Tổ chức những cuộc đánh giá nội bộ (9.2)
 • Xem xét của lãnh đạo (9.3)

Act – Hành động cải tiến

Sau thời điểm kết thúc cuộc đánh giá, công ty nên xem xét và tiến hành cải tiến. Hoạt động này có thể bao gồm việc khắc phục, xử lý những vấn đề phát sinh trong quy trình vận hành QMS, cải tiến liên tục, thay đổi đổi hoặc đổi new. Việc cải tiến trong tiêu chuẩn ISO 9001 được mô tả tập trung qua những điều khoản sau:

 • Sự ko ưu thích cùng hành động khắc phục (10.2)
 • Cải tiến liên tục (10.3).

Hy vọng sở hữu những chia sẻ trên đây, công ty đã nắm được khái niệm PDCA là gì? Cũng như nắm rõ được những bước triển khai cụ thể lúc vận dụng quy trình PDCA trong hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001.

Trường hợp còn bất cứ thắc mắc gì liên quan tới chu trình PDCA, hay cần được tư vấn về hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001, công ty có thể gọi tới hotline 0976 389 199 để được tương trợ, giải đáp trong thời kì sớm nhất.