Phần mềm StarUML vẽ sơ đồ Use Case, Exercise diagrams, Sequence diagrams

Phần mềm StarUML là phần mềm mã nguồn mở, có kích thước bé gọn, tương trợ thiết kế có gần như những ngôn ngữ lập trình phổ cập} hiện nay như C++, Java, C#, … giao diện thân thiện và là công cụ tuyệt vời tương trợ phân tách thiết kế theo hướng UML, tương trợ vẽ sơ đồ Use Case, Exercise diagrams, Sequence diagrams phải chăng nhất hiện nay.

Trong bài này, chúng ta sẽ bàn về 1 số công cụ có thể dùng để biểu diễn và quản lý những bản vẽ UML 1 phương pháp hiệu quả.

1. Giới thiệu những công cụ vẽ UML phổ cập}

Có siêu nhiều công cụ được dùng để vẽ những bản vẽ UML siêu chuyên nghiệp như Rational Rose, Enterprise Architect, Microsoft Visio v.v.. và siêu nhiều những công cụ phần mềm nguồn mở miễn chi phí có thể dùng phải chăng.

Những công cụ có phương pháp dùng khá giống nhau và ký hiệu của người dùng vẽ trên UML cũng đã thống nhất nên việc nắm bắt 1 công cụ lúc chuyển sang khiến việc có 1 công cụ khá ko quá khó khăn.

Trong bài này, xin giới thiệu có người dùng công cụ Begin UML, 1 phần mềm nguồn mở, miễn chi phí, có toàn bộ chức năng và có thể dùng phải chăng trên môi trường Home windows.

2. Giới thiệu về Begin UML

Cài đặt

Bạn có thể obtain bộ cài đặt của phần mềm Begin UML tại sentayho.com.vn/en/. Sau thời điểm obtain và tiến hành những bước cài đặt chúng ta nhanh chóng có được công cụ này trên máy tính.

Xem Thêm  Đánh giá về permission là gì | Sen Tây Hồ

Những Mannequin

Khởi động Begin UML vào màn hình chính chúng ta có được những mannequin như sau:

Phần mềm StarUML vẽ sơ đồ Use Case, Activity diagrams, Sequence diagrams

Hình 1. Cửa sổ giao diện của Begin UML

Nhìn cửa sổ Mannequin Explorer bên nên chúng ta nhận biết có 5 mannequin.

  • Use Case Mannequin: chứa những bản vẽ phân tách Use Case
  • Evaluation Mannequin: chứa những bản vẽ phân tách
  • Design Mannequin: chứa những bản vẽ thiết kế
  • Implementation Mannequin: chứa những bản vẽ cài đặt
  • Deployment Mannequin: chứa những bản vẽ triển khai

Tùy thuộc} theo nhu cầu phân tách, thiết kế chúng ta xác định sẽ dùng mannequin nào để biểu hiện.

3. Phương pháp tạo những Diagram

Để tạo những những bản vẽ, chúng ta chỉ cần chọn mannequin mà bạn muốn dùng, kích nên chuột, chọn add diagram và chọn bản vẽ cần xây dựng.

Phần mềm StarUML vẽ sơ đồ Use Case, Activity diagrams, Sequence diagrams

Hình 2. Phương pháp tạo ra 1 bản vẽ

Sau thời điểm chọn bản vẽ, cửa sổ bên trái sẽ hiển thị thanh công cụ chứa những ký hiệu tương ứng của bản vẽ để bạn có thể vẽ được những bản vẽ 1 những dễ dàng.

Phần mềm StarUML vẽ sơ đồ Use Case, Activity diagrams, Sequence diagrams

Hình 3. Vẽ bản vẽ Use case

Việc xây dựng những bản vẽ chúng ta đã bàn kỹ trong những bài trước, bạn xem lại những bài trước và biểu diễn lại những bản vẽ này lên Begin UML.

Người trải nghiệm có thể đọc thêm tài liệu chỉ dẫn dùng công cụ này trong phần assist của phần mềm hoặc xem chi tiết tại sentayho.com.vn/docs/user-guidepercent28enpercent29/toc.html.

4. Kết luận

Như vậy, chúng ta đã nghiên cứu qua hầu hết những bản vẽ UML được dùng phổ cập} trong OOAD. Tới đây, bạn đã có đủ tri thức và kỹ năng để phân tách và thiết kế 1 phần mềm. Thời điểm này} bạn hãy cố gắng thực hành phân tách và thiết kế những hệ thống phần mềm để có thêm kinh nghiệm.

Xem Thêm  Ib là gì? Rep Ib, Verify Ib trong Fb là gì? | sentayho.com.vn

Những tri thức này người dùng có thể dùng để phân tách và thiết kế 1 phần mềm new hoặc dùng để mô tả nghiên cứu 1 phần mềm hoặc framework có sẵn nhằm dùng cho cho việc hiệu chỉnh phần mềm cho ưu thích có nhu cầu của khách hàng.

Trong 1 số trường hợp, phương pháp thức cài đặt (codding) có thể khác có những bản vẽ thiết kế mà bạn đã tìm hiểu trên trên gây khó hiểu cho bạn. Ấy là lúc những hệ thống đấy dùng những Design Sample như MVC Sample, Delegate, Façade …. Vấn đề này chúng ta sẽ bàn trong chuyên phần “Design Sample” trong thời kì tới hoặc bạn có thể tự động nghiên cứu để hiểu thêm về vấn đề này.

Chúc người dùng thành công !

Xem thêm: Biểu đồ Use Case