Phân tách mysql là gì | Sen Tây Hồ

MySQL là gì?

MySQL là 1 hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở (RDBMS) dựa trên ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc ( SQL) được phát triển thành, phân phối và tương trợ bởi tập đoàn Oracle. MySQL chạy trên gần như hầu hết những nền móng, bao gồm cả Linux , UNIX và Home windows. MySQL thường được hài hòa sở hữu những ứng dụng net.

Trang net MySQL sentayho.com.vn phân phối thông tin new nhất về hệ quản lý cơ sở dữ liệu MySQL.

MySQL là gì?

SQL là ngôn ngữ phổ cập} nhất để thêm, truy cập và quản lý nội dung trong cơ sở dữ liệu. Nó được chú ý nhất vì khả năng xử lý nhanh, độ tin cậy đã được chứng minh, dễ dùng và linh hoạt. MySQL là 1 phần thiết yếu của gần như mọi ứng dụng PHP mã nguồn mở. Những thí dụ điển hình cho những tập lệnh dựa trên PHP và MySQL là WordPress, Joomla, Magento và Drupal. MySQL đang trở nên phổ cập} vì nhiều nguyên nhân phải chăng:

 • MySQL được phát hành theo giấy phép nguồn mở. Vì vậy, bạn ko nên trả tiền để dùng nó.
 • MySQL là 1 chương trình siêu mạnh theo đúng nghĩa của nó. Nó xử lý 1 tập hợp lớn những chức năng của những gói cơ sở dữ liệu mạnh mẽ và đắt tiền nhất.
 • MySQL dùng 1 dạng chuẩn của ngôn ngữ dữ liệu SQL nổi danh.
 • MySQL hoạt động trên nhiều hệ điều hành và sở hữu nhiều ngôn ngữ bao gồm PHP, PERL, C, C ++, JAVA, v.v.
 • MySQL hoạt động siêu nhanh và hoạt động phải chăng ngay cả sở hữu những tập dữ liệu lớn.
 • MySQL siêu thân thiện sở hữu PHP, ngôn ngữ được đánh giá cao nhất để phát triển thành net.
 • MySQL tương trợ cơ sở dữ liệu lớn, lên tới 50 triệu hàng hoặc nhiều hơn trong 1 bảng. Giới hạn kích thước tệp mặc định cho 1 bảng là 4GB, nhưng bạn có thể nâng cao mức này (trường hợp hệ điều hành của bạn có thể xử lý nó) tới giới hạn lý thuyết là 8 triệu terabyte (TB).
 • MySQL là tùy thuộc} biến. Giấy phép GPL mã nguồn mở cho phép những lập trình viên sửa đổi phần mềm MySQL để yêu thích sở hữu môi trường cụ thể của riêng họ.
Xem Thêm  Ninjutsu Là Gì – Những Nhẫn Thuật Trong Naruto

Phương pháp thức hoạt động của MySQL

MySQL dựa trên mô hình client-server. Cốt lõi của MySQL là máy chủ MySQL, xử lý hầu hết những chỉ dẫn cơ sở dữ liệu (hoặc những lệnh). Máy chủ MySQL có sẵn như là 1 chương trình biệt lập để dùng trong môi trường mạng client-server và như 1 thư viện có thể được nhúng (hoặc hợp tác) vào những ứng dụng biệt lập.

MySQL hoạt động cùng sở hữu 1 số chương trình tiện ích tương trợ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL. Những lệnh được gửi tới MySQLServer thông qua máy khách MySQL, được cài đặt trên máy tính.

MySQL ban đầu được phát triển thành để xử lý cơ sở dữ liệu lớn 1 bí quyết nhanh chóng. Dù rằng MySQL thường chỉ được cài đặt trên 1 máy, nhưng nó có thể gửi cơ sở dữ liệu tới nhiều vùng vị trí, vì người mua có thể truy cập thông qua những giao diện máy khách MySQL khác nhau. Những giao diện này gửi những câu lệnh SQL tới máy chủ và tiếp tục hiển thị kết quả.

Những tính năng cốt lõi của MySQL

MySQL cho phép dữ liệu được lưu trữ và truy cập trên nhiều công cụ lưu trữ, bao gồm InnoDB, CSV và NDB. MySQL cũng có khả năng sao chép dữ liệu và phân vùng bảng để có hiệu suất và độ bền phải chăng hơn. Khách hàng MySQL ko nên} nên học những lệnh new; họ có thể truy cập dữ liệu của mình bằng những lệnh SQL tiêu chuẩn.

Xem Thêm  Triglixerit Công Thức Là Gì, Lí Thuyết Chất Béo Hóa 12 Đầy Đủ Nhất

MySQL được viết bằng C và C++ và có thể truy cập và có sẵn trên hơn 20 nền móng, bao gồm Mac, Home windows, Linux và Unix. RDBMS tương trợ cơ sở dữ liệu lớn sở hữu hàng triệu bản ghi và tương trợ nhiều loại dữ liệu bao gồm những số nguyên có chữ ký hoặc ko dấu có độ dài 1, 2, 3, 4 và 8 byte(s); FLOAT; DOUBLE; CHAR; VARCHAR; BINARY; VARBINARY; TEXT; BLOB; DATE; TIME; DATETIME; TIMESTAMP; YEAR; SET; ENUM; và những kiểu OpenGIS. Những loại chuỗi có độ dài cố định và biến đổi cũng được tương trợ.

Để bảo mật, MySQL dùng 1 đặc quyền truy cập và hệ thống mật khẩu được mã hóa cho phép xác minh dựa trên máy chủ. Những máy khách MySQL có thể kết nối sở hữu Máy chủ MySQL bằng 1 số giao thức, bao gồm cả giao thức TCP/IP trên bất kỳ nền móng nào. MySQL cũng tương trợ 1 số chương trình máy khách và tiện ích, chương trình dòng lệnh và công cụ quản trị như MySQL Workbench.

Những nhánh của MySQL

Những nhánh của MySQL bao gồm:

 • Drijection: 1 hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu nguồn mở nhẹ được phát triển thành dựa trên MySQL 6.0.
 • MariaDB: 1 sự thay thế thế phổ cập} do cùng đồng phát triển thành cho MySQL dùng những lệnh và API của MySQL.
 • Percona Server sở hữu XtraDB: 1 phiên bản nâng cao của MySQL được biết tới sở hữu khả năng mở rộng theo chiều ngang.
Xem Thêm  Tri thức về scrum grasp là gì | Sen Tây Hồ

Sự khác biệt giữa SQL và MySQL

Tiêu chí SQL MYSQL Định nghĩa SQL là 1 ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (Structured Question Language). Nó siêu hữu ích để quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ. MySQL là 1 RDBMS để lưu trữ, truy xuất, sửa đổi và quản trị cơ sở dữ liệu bằng bí quyết dùng MySQL. Kiểu SQL là 1 ngôn ngữ truy vấn. MySQL là phần mềm cơ sở dữ liệu. Nó đã dùng ngôn ngữ “SQL” để truy vấn cơ sở dữ liệu. Tương trợ kết nối SQL ko phân phối trình kết nối. MySQL phân phối 1 công cụ tích hợp được gọi là ‘MySQL workbench’ để thiết kế và phát triển thành cơ sở dữ liệu. Phần đích Để truy vấn và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu. Cho phép xử lý dữ liệu, lưu trữ, sửa đổi, xóa theo định dạng bảng. Dùng Mã và lệnh SQL được dùng trong những hệ thống DBMS và RDMS khác nhau bao gồm MYSQL. MYSQL được dùng làm cho cơ sở dữ liệu RDBMS. Cập nhật Ngôn ngữ là cố định, và lệnh vẫn giữ nguyên. Nhận cập nhật thường xuyên.