LOADING ...
Du học    Làm hồ sơ    Học bổng kỳ mùa xuân 2020 tại Mỹ

Hãy cùng Detech Access xem danh sách các trường có học bổng cho kỳ mùa xuân để tranh thủ cơ hội cuối cùng du học Mỹ thay vì phải chờ đến kỳ tháng 5 (với một số ngành có mở đơn) hoặc tháng 9/2020

1. Chương trình học bổng du học Mỹ của 25 trường đại học hàng đầu để các bạn tham khảo và lựa chọn.  

Trường

Học bổng

Đại học Duquesne

 

 • Tất cả sinh viên đáp ứng yêu cầu đầu vào được nhận học bổng 1 lần 1.000 USD cho năm 1 
 • Học bổng đại học dựa vào điểm học thuật từ 5.000-18.000 USD/năm 
 • Hơn 30 chương trình thạc sĩ có học bổng 25% học phí 

Học viện Công nghệ New Jersey

 • Học bổng đại học 10.000 USD/năm 1 cho sinh viên có GPA từ 3.3, không cần có SAT
 • Học bổng đại học 10.000-25.000 USD/năm, cộng thêm học bổng 3.000 USD/năm 1 cho sinh viên có SAT từ 1270
 • Học bổng thạc sĩ 2.000 USD cho năm 1

Đại học Seattle Pacific

 

 • Học bổng học thuật cho sinh viên mới từ 13.500-22.500 USD
 • Học bổng chuyển tiếp dựa vào học thuật từ 2.000 đến 16.000 USD 
 • Học bổng nghệ thuật 3.000 USD 

Đại học Nebraska - Lincoln

 • Học bổng 15.000 USD/năm dựa trên GPA và tùy chọn SAT/ACT 

Đại học Florida Atlantic

 • Học bổng dự bị đại học 10.000 USD cho sinh viên có GPA từ 8.0, IELTS tối thiểu 6.0. Học bổng dự bị đại học 5.000 USD cho tất cả sinh viên còn lại
 • Học bổng dự bị thạc sĩ 5.000 USD cho tất cả sinh viên đáp ứng yêu cầu đầu vào

Đại học Idaho

 • Học bổng dự bị đại học 2.000 USD cho năm đầu tiên với những sinh viên có GPA dưới 3.0; 8.000 - 32.000 USD/4 năm nếu sinh viên có GPA trên 3.0
 • Học bổng đại học đầu vào trực tiếp từ 8.000-32.000 USD/4 năm cho sinh viên tốt nghiệp THPT có GPA từ 3.0
 • Học bổng dự bị thạc sĩ 3.500 USD cho sinh viên tốt nghiệp đại học với GPA từ 7.0 và IELTS từ 6.0

Đại học Virginia Commonwealth

 • Học bổng dự bị đại học 5.000 USD cho sinh viên tốt nghiệp THPT với GPA từ 7.0 và IELTS tối thiểu 5.0
 • Học bổng dự bị thạc sĩ 3.000 USD cho sinh viên tốt nghiệp đại học với GPA từ 7.0 và IELTS từ 6.0

Đại học UMass Dartmouth

 • Học bổng đại học đầu vào trực tiếp 16.000–28.000 USD/4 năm cho sinh viên tốt nghiệp THPT với GPA 3.0 và SAT từ 1200/ACT 25 
 • Học bổng hỗ trợ nhà ở 7.000 USD/năm, có thể gia hạn 4 năm cho sinh viên có GPA 3.0 SAT 1050 ngành học không phải STEM và 1080 đối với ngành học STEM

Đại học Umass Lowell

 • Học bổng đại học đầu vào trực tiếp 10.000-20.000 USD/năm cho sinh viên có GPA tối thiểu 3.0 và SAT từ 1200

Đại học New Hampshire

 • Học bổng dự bị đại học 3.000-10.000 USD cho sinh viên tốt nghiệp THPT có GPA từ 2.5 và IELTS từ 5.5
 • Học bổng dự bị thạc sĩ 5.000 USD cho sinh viên tốt nghiệp đại học có GPA từ 7.0 và IELTS từ 6.0

Đại học Massachusetts Boston

 • Học bổng dự bị đại học và thạc sĩ 3.000 USD cho sinh viên

Đại học James Madison

 • Học bổng 5.000-8.000 USD cho sinh viên học chương trình dự bị tương đương năm 1 đại học

Đại học Texas A&M - Corpus Christi

 • Học bổng 1.500 USD cho sinh viên chương trình dự bị tương đương năm 1 đại học và dự bị thạc sĩ

Đại học Lynn

 • Học bổng đại học 7.000-17.000 USD tùy theo điểm GPA

Đại học Oglethorpe

 • Học bổng dự bị tương đương năm 1 đại học 10.000-15.000 USD
 • Học bổng đầu vào trực tiếp từ 10.000-20.000 USD tùy vào GPA của sinh viên

Đại học Long Island

 • Học bổng đại học đầu vào trực tiếp 3.000 USD
 • Học bổng thạc sĩ đầu vào trực tiếp 4.000 USD

Đại học Western Washington

 • Học bổng dự bị tương đương năm 1 đại học đến 5.000 USD
 • Học bổng dự bị thạc sĩ 1.500 USD
 • Học bổng đầu vào trực tiếp từ 1.500 đến 2.500 USD

Đại học Baylor

 • Học bổng dự bị tương đương năm 1 đại học đến 10.000 USD
 • Học bổng đại học đầu vào trực tiếp đến 21.000 USD tùy thuộc vào GPA/SAT/IELTS

Đại học Oregon State

 • Học bổng chương trình dự bị đại học/ thạc sĩ đến 7.500 USD

Đại học Saint Louis 

 • Học bổng chương trình dự bị đại học/ thạc sĩ đến 10.000 USD

Đại học George Mason

 

 • Học bổng chương trình dự bị đại học/ thạc sĩ đến 10.000 USD

Đại học Colorado State

 • Học bổng chương trình dự bị đại học đến 10.000 USD
 • Học bổng chương trình dự bị thạc sĩ đến 8.000 USD

Đại học Illinois State 

 • Học bổng chương trình dự bị đại học/ thạc sĩ đến 8.000 USD

Đại học Marshall 

 • Học bổng dự bị đại học/ thạc sĩ đến 8.000 USD  

 

Related image

2. Bạn cần chuẩn bị gì để tối đa hóa cơ hội học bổng?

Tùy vào từng loại học bổng và tùy vào tổ chức, trường học mà tiêu chí để đánh giá, xét duyệt học bổng cho sinh viên quốc tế khác nhau. Có học bổng chỉ dựa trên GPA và SAT của sinh viên. Có học bổng ngoài xét 2 yếu tố trên còn căn cứ vào hoạt động ngoại khóa. Có học bổng dựa vào GPA và IELTS, có thêm điểm SAT là một lợi thế. Ngoài các yêu cầu trên, có học bổng sẽ yêu cầu sinh viên hoàn thành bài luận bằng tiếng Anh. Để giúp tối đa hóa cơ hội học bổng du học Mỹ 2020, sinh viên được khuyến khích sớm chuẩn bị các yếu tố sau:

 • Điểm trung bình học tập (GPA) tối thiểu từ 8.0
 • Trình độ tiếng Anh tương đối tốt, IELTS tối thiểu từ 6.5/TOEFL iBT từ 79
 • Điểm SAT để tăng lợi thế
 • Hoạt động ngoại khóa: giáo dục Mỹ hướng đến đào tạo một nhà lãnh đạo/ quản lý/ nhân viên không chỉ giỏi chuyên môn mà còn có ích cho cộng đồng, xã hội và họ thường đánh giá ứng viên tiềm năng thông qua thành tích hoạt động ngoại khóa.
 • Khả năng viết luận bằng tiếng Anh: thường bài luận có độ dài 500-1000 từ yêu cầu ứng viên giới thiệu về bản thân, trình bày về mục tiêu nghề nghiệp hoặc nêu những lý do thuyết phục trường tại sao bạn xứng đáng với học bổng. Bạn cần chuẩn bị khả năng diễn đạt vấn đề một cách gãy gọn, rành mạch, không quá sa đà hay nói những đề tài quá cao siêu, xa rời thực tế.

 

              Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vẫn nhanh nhất: Email: [email protected]/0355.86.4444