LOADING ...
Đào tạo    Luyện thi chứng chỉ quốc tế    Khoá học tiếng Anh cơ bản – ENGLISH STARTER

Khóa học Tiếng Anh cơ bản  được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu củng cố kiến thức về Anh ngữ (ngữ pháp cơ bản và từ vựng).

1.Giới thiệu: 
Khóa học ENGLISH STARTER nhằm giúp cho những người mới bắt đầu học hoặc đã bị hổng kiến thức về Tiếng Anh hệ thống hóa các kiến thức ngữ pháp cơ bản, trang bị vốn từ vựng cần thiết và những kỹ năng để hoàn thành tốt các bài kiểm tra và các kỳ thi với kết quả cao.

 Mục đích khóa học:

 • Giúp học viên thực hành 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết hoàn toàn bằng tiếng Anh
 • Củng cố ngữ pháp, bổ sung vốn từ vựng, luyện cách nghe, nói cơ bản

Sau khóa học, học viên có thể:

 • Nâng cao khả năng nghe nói tiếng Anh trong các tình huống giao tiếp
 • Đọc được những bài khóa tiếng Anh theo các chủ đề
 • Viết và diễn đạt được ý muốn của mình trong các bài viết bằng tiếng Anh
 • Giữa và cuối khoá học, học viên sẽ có một bài kiểm tra nhằm đánh giá chính xác kết quả học viên đạt được sau khi tham dự khóa học để kịp thời đưa ra những điều chỉnh và hướng dẫn thích hợp bạn tiến bộ.

Phương pháp giảng dạy:

 • Lớp học theo mô hình nhỏ với sỹ số không quá 10 học sinh
 • Đội ngũ giáo viên với phương pháp giảng dạy chuyên nghiệp
 • Các đề tài, chủ điểm trong khóa học luôn được cập nhập từ giáo trình mới nhất
 • Môi trường lớp học ít người, thân thiện giúp học viên tự tin thực hành kỹ năng nghe nói trôi chảy
 • Có sự kết hợp giữa sự hướng dẫn của giáo viên trên lớp và việc tự học của sinh viên thông qua các hoạt động và bài tập do giáo viên chỉ định.
 • Học viên sẽ phải hoàn thành: 20 bài tập với số lượng từ 150-500 từ trên lớp, bài về nhà

2. Nội dung học:

Thời lượng Số buổi Tên bài
36 giờ 18 1.     Unit 1: Simple present, Self introduction, Practice

 

2.     Past simple, Story telling, Practice

3.     Future simple, Plans, Practice

4.     Present perfect, What I’ve done, Practice

5.     Past perfect, After-Before, Practice

6.     Test

7.     Subject – Verb agreement

8.     Modal verbs, Giving advice, Practice

9.     Passive voice, Reports, Practice

10.  Reported speech, Narration, Practice

11.  Prepositions, Places, Practice

12.  A-An-The, Spelling, Practice

13.  Relative Clauses, Family, Practice

14.  Test

15.  Comparison, Things are not the same, Practice

16.  If/ wish, Regretting, Practice

17.  Review

18.  Flash card

 

3. Học phí:  3,500,000 VND