Provision: Trích Lập Dự Phòng Tiếng Anh Là Gì, Trích Lập Dự Phòng Tiếng Anh Là Gì

Trích lập dự phòng có vai trò quan yếu giúp công ty đánh giá được tình hình buôn bán và đưa ra những dự phòng cho những khoản thất thu từ giá trị tài sản và nợ xấu. Việc trích lập cần được thực hành theo đúng thông tư và quy định của Bộ tài chính và Nhà băng nhà nước Việt Nam. Công ty cần nắm rõ nguyên tắc trích lập dự phòng nợ xấu cũng như những loại tài sản khác để hạn chế sai phạm lúc thực hành.Bạn đang xem: Trích lập dự phòng tiếng anh là gìBạn đang xem: Trích lập dự phòng là gì

Trích lập dự phòng được hiểu là việc thiết lập 1 khoản dự phòng dùng để bù đắp vào giá trị tài sản chênh lệch của công ty tại thời điểm lập báo cáo tài chính và thời điểm sắm hoặc khoản dự phòng tương ứng có những khoản nợ xấu, nợ buộc phải trả. Công ty cần buộc phải thực hành trích lập cụ thể cho từng nhóm đối tượng để từ đấy có những đánh giá chính xác về tình hình hoạt động buôn bán cũng như có biện pháp cần thiết để thu hồi nợ.

Trích lập dự phòng hàng tồn kho

Trích lập dự phòng hàng tồn kho là gì?

Trích lập dự phòng hàng tồn kho là thiết lập dự phòng cho phần giá trị thực của hàng tồn kho có thể thấp hơn so có giá trị ghi sổ. Từ đấy, đối tượng trích lập là hàng hóa, dụng cụ, công cụ thuộc quyền sở hữu của công ty tại thời điểm lập báo cáo, có giá gốc ghi trên sổ cao hơn giá trị hiện tại và có giấy chứng minh về giá vốn nhập kho.

Mức trích lập dự phòng hàng tồn kho

Mức trích lập được xác định bằng phương pháp lấy số lượng của hàng tồn kho vào thời điểm lập báo cáo nhân có giá gốc ghi trong sổ, tiếp theo trừ đi giá trị thuần của hàng hóa. Trong đấy, giá gốc hàng tồn kho buộc phải được xác định theo Chuẩn mực kế toán 02 Hàng tồn kho của Bộ tài chính. Giá thuần của hàng hóa sẽ do công ty tự động quyết định bằng phương pháp lấy giá bán ước tính hàng tồn kho trong kỳ chế tạo trừ đi chi chi phí cần có để tiêu thụ hàng hóa.Bạn đang xem: Trích lập dự phòng tiếng anh là gì

Xem Thêm  Chậu cây Bộ́c Hà Sô cô la – Chocomint

Trích lập dự phòng đầu tư tài chính

Trích lập dự phòng đầu tư tài chính là gì?

Trích lập dự phòng đầu tư là thiết lập dự phòng phần tổn thất có thể xảy ra do những loại chứng khoán hay những quỹ đầu tư khác của công ty bị giảm giá trị.

Mức trích lập dự phòng đầu tư tài chính

Đối có những khoản đầu tư chứng khoán, mức trích lập dự phòng được tính bằng phương pháp:

Đối có những khoản đầu tư khác, mức trích lập được tính bằng phương pháp lấy tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ thực của công ty tại tổ chức nhận vốn nhân có vốn đầu tư thực tế của những chủ sở hữu tại tổ chức nhận vốn, rồi trừ đi vốn chủ sở hữu của tổ chức kinh tế nhận góp vốn. Trong đấy, vốn đầu tư thực tế của những chủ sở hữu và vốn chủ sở hữu của tổ chức nhận vốn được xác định dựa trên Bảng cân đối kế toán của tổ chức nhận góp vốn.

Trích lập dự phòng nhà băng

Trích lập dự phòng nhà băng là gì? Đây có lẽ là câu hỏi mà nhiều độc giả cảm thấy băn khoăn bởi lẽ hoạt động nhà băng bao hàm nhiều hoạt động và phạm trù khác nhau. Về cơ bản, trích lập dự phòng nhà băng là đưa ra dự phòng về những khoản nợ xấu hay rủi ro mà nhà băng có thể gặp buộc phải từ những hoạt động tài chính. Việc trích lập dự phòng nợ xấu sẽ giúp nhà băng hạn chế rủi ro và đánh giá giấy tờ khách hàng.Xem thêm: Dịch Nghĩa Của Từ Pruritus Là Gì, Nghĩa Của Từ Pruritus, Pruritus Là Gì

Xem Thêm  Quả acai là gì? Tác dụng của quả acai sở hữu sức khỏe và sắc đẹp

Phân biệt những nhóm nợ

Trước lúc đi sâu vào những mức và điều kiện trích lập, người khiến kế toán công nợ cần nắm rõ quy định phân loại nợ. Điều này sẽ giúp ích cho nhà băng lúc thực hành nghiệp vụ trích lập dự phòng những nhóm nợ. Theo quy định 18 ban hành 5 2007 của Nhà băng nhà nước Việt Nam, những loại nợ được chia thành 5 nhóm như sau:

Nhóm 1 (Nợ đủ tiêu chuẩn) bao gồm những khoản nợ có khả năng thu hồi toàn bộ cả gốc lẫn lãi đúng hạnNhóm 2 (Nợ cần chú ý) bao gồm những khoản nợ quá hạn từ 10 tới 90 ngày và khách hàng là những cá nhân, công ty có khả năng trả đầy đủNhóm 3 (Nợ dưới tiêu chuẩn) bao gồm những khoản nợ quá hạn từ 91 tới 180 ngày và khoản nợ được miễn giảm lãi do khách hàng ko đủ trả lãi theo bắc buộc.Nhóm 4 (Nợ nghi ngờ) bao gồm những khoản nợ quá hạn từ 181 tới 360 ngàyNhóm 5 (Nợ có khả năng mất vốn) bao gồm những khoản nợ quá hạn trên 360 ngày

Trích lập dự phòng rủi ro là gì?

Trích lập dự phòng rủi ro hay có tên gọi khác là trích lập dự phòng rủi ro tính dụng. Đây là khoản dự phòng cho những thất thoát phát sinh từ những khoản nợ xấu (nợ thuộc nhóm 2,3,4, và 5). Theo quy định trích lập dự phòng rủi ro tín dụng 493, tỷ lệ trích lập cho 5 nhóm nợ như sau:

Nhóm 1: 0percentNhóm 2: 5percentNhóm 3: 20percentNhóm 4: 50percentNhóm 5: 100%

Theo quy định trích lập dự phòng nợ xấu, số tiền dự phòng cụ thể được tính bằng công thức sau: R = max {0, (A – C)} x r

Xem Thêm  Thẻ Visa Debit Techcombank & những thông tin cần biết | VinID

Trong đấy: R là số tiền dự phòng buộc phải trích

A là số dư nợ gốc của khoản nợ

C là giá trị khấu trừ của tài sản thế chấp

r là tỷ lệ trích lập dự phòng

Trích lập dự phòng nợ buộc phải thu khó đòi là gì?

Trích lập dự phòng nợ buộc phải thu khó đòi là dự phòng tổn thất cho những khoản nợ thu đã quá hạn tính sổ hoặc những khoản nợ chưa tới hạn tính sổ nhưng có khả năng khó thu hồi. Theo đấy, khoản nợ được coi là khó có khả năng thu hồi lúc tổ chức kinh tế vay nợ rơi vào tình trạng phá sản, đang khiến thủ tục giải thể hoặc bị truy tố, giam giữ, xét xử.Xem thêm: Nghĩa Của Từ Subculture Là Gì ? Subculture Là Gì, Nghĩa Của Từ Subculture

Đối có nợ thu quá hạn, công ty cần buộc phải phân phối toàn bộ giấy tờ chứng minh số tiền đối tượng nợ chưa trả như khế ước vay nợ, bản cam kết nợ, bản thanh lý hợp đồng, hoặc bản kê công nợ. Việc trích lập dự phòng nợ quá hạn được quy định như sau:

30% giá trị đối có khoản nợ từ 6 tháng tới dưới 1 năm50% giá trị đối có khoản nợ từ 1 5 tới dưới 2 năm70% giá trị đối có khoản nợ từ 2 5 tới dưới 3 năm100% giá trị đối có khoản nợ trên 3 5

Trích lập dự phòng trợ cấp thôi việc

Lời kết

Bài viết đã trình bày quy định và điều kiện trích lập dự phòng. Về cơ bản, trích lập dự phòng được chia thành những tác vụ bé như trích lập dự phòng nợ buộc phải trả, hàng tồn kho, đầu tư tài chính, nhà băng, và trợ cấp thôi việc. Công ty cần nắm rõ bắc buộc của từng loại và thực hành theo đúng quy định.