So3 Đọc Là Gì – Gốc Axit Là Gì

Oxit là gì? Công thức của oxit. Phân loại oxit. Tính chất hoá học của oxit. Phương pháp gọi tên oxit.

Đang xem: So3 đọc là gì

Nhắc tới oxit, kiên cố ai trong chúng ta cũng 1 vài lần nghe qua nhưng lại ít ai biết rõ về nó do oxit ko được dùng nhiều trong cuộc sống. Vậy hôm nay, qua bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu kĩ hơn về oxit, để biết rõ nó là gì, có công thức ra sau và có tính chất gì nhé.

OXIT LÀ GÌ?

*

oxit là gì

Oxit là tên gọi của hợp chất gồm 2 nguyên tố hoá học, trong ấy có 1 nguyên tố là oxi.

Dí dụ: CO2, SO2, P2O5, SO3, Fe2O3, CuO, Cao, N2O5,….

Công thức chung của oxit là MxOy.

CÔNG THỨC CỦA OXIT

*

Điclo heptaoxit

Công thức tổng quát của oxit là MxOy. Trong ấy: gồm có kí hiệu hóa học của oxi O kèm theo chỉ số y và kí hiệu hóa học của nguyên tố M và M có hoá trị n.

Theo quy tắc hoá trị, ta có: II x y = n x x.

PHÂN LOẠI OXIT

Oxit được chia thành 2 loại chính là oxit axit và oxit bazo.

Oxit axit

Oxit axit thường là oxit của phi kim, lúc cho oxit tác dụng sở hữu nước thì thu được 1 axit tương ứng.

Dí dụ:

CO2: axit tương ứng là axit cacbonic H2CO3P2O5: axit tương ứng là axit phophoric H3PO4

1 vài tính chất của Oxit axit như sau:

Tính tan: Đa số những oxit axit lúc hoà tan vào nước sẽ tạo ra dung dịch axit trừ SiO2:

Na2O + H2SO4 → Na2SO4 + H2OFeO + HCl → FeCl2 + H­2O CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O

Tác dụng sở hữu oxit bazơ tan: Oxit axit tác dụng sở hữu oxit bazơ tan sẽ tạo muối:

SO3 + CaO -> CaSO4P2O5 +3Na2O -> 2Na3PO4

Tác dụng sở hữu bazơ tan: Tuỳ vào tỉ lệ mol giữa oxit axit và bazơ phản ứng sẽ cho ra nước + muối trung hoà, muối axit hay hỗn tạp 2 muối:

Gốc axit tương ứng có hoá trị II:

– Đối sở hữu kim loại trong bazơ có hoá trị I:

Tỉ lệ mol B: OA là 1:

NaOH +SO2 -> NaHSO3 (Phản ứng tạo muối axit)

Tỉ lệ mol B: OA là 2:

2KOH +SO3 -> K2SO3 +H2O (Phản ứng tạo muối trung hoà)

– Đối sở hữu kim loại trong bazơ có hoá trị II:

Xem Thêm  Elixir là gì? Ưu nhược điểm, kỹ thuật bào chế và 1 số dí dụ

Tỉ lệ mol OA: B là 1:

CO2 +Ca(OH)2 ->CaCO3 (Phản ứng tạo muối trung hoà)

Tỉ lệ mol OA: B là 2:

SiO2 + Bố(OH)2 ->BaSiO3 (Phản ứng tạo muối axit)

Đối sở hữu axit có gốc axit hoá trị III:

– Đối sở hữu kim loại có hoá trị I:

Tỉ lệ mol B: OA là 6:

P2O5 +6NaOH ->2Na2HPO4 +H2O

Tỉ lệ mol B: OA là 4:

P2O5 +4NaOH ->2NaH2PO4 +H2O

Tỉ lệ mol B: OA là 2:

P2O5 + 2NaOH +H2O ->2NaH2PO4

Oxit bazơ

Oxit bazơ thường là oxit của kim loại và tương ứng sở hữu 1 bazơ.

Dí dụ:

CaO: bazơ tương ứng là canxi hidroxit Ca(OH)2CuO: bazơ tương ứng là đồng hidroxit Cu(OH)2Fe2O3: bazơ tương ứng là Fe(OH)3Na2O : bazơ tương ứng là NaOH

1 vài tính chất của Oxit bazơ như sau

Tác dụng sở hữu nước: Chỉ có oxit bazơ của kim loại kiềm và kiềm thổ là tác dụng sở hữu nước. Những oxit bazơ tác dụng sở hữu nước và do ấy cũng tan được trong nước là: Na2O, K2O, CaO, BaO, Li2O, Rb2O, Cs2O, SrO.

Công thức: R2On + nH2O —> 2R(OH)n (n là hóa trị của kim loại R).

Xem thêm: Hướng Dẫn Học Tiếng Việt Lớp 3, Soạn Bài Vnen Tiếng Việt 3

R(OH)n tan trong nước, dung dịch thu được ta gọi chung là dung dịch bazơ hay dung dịch kiềm (dung dịch bazơ tan). Những dung dịch bazơ này thường làm cho giấy quì tím chuyển sang màu sắc xanh và làm cho phenolphtalein từ ko màu sắc chuyển sang màu sắc hồng.

Tác dụng sở hữu axit: Gần như những oxit bazơ tác dụng sở hữu axit (Thường là HCl hoặc H2SO4) tạo thành muối và nước.

Công thức: Oxit bazơ + Axit —> Muối + H2O

Tác dụng sở hữu oxit axit: 1 số oxit bazơ tác dụng sở hữu oxit axit tạo thành muối. Thông thường ấy là những oxit tác dụng được sở hữu nước (tan được trong nước).

Công thức: Oxit bazơ + Oxit axit —-> Muối

Bên cạnh ra, còn có oxit lưỡng tínhoxit trung tính

Oxit lưỡng tính: là oxit có thể tác dụng sở hữu axit hoặc bazơ tạo ra muối và nước. Dí dụ: Al2O3,ZnOOxit trung tính: là oxit ko phản ứng sở hữu nước để tạo ra bazơ hay axit nhưng oxit này ko phản ứng sở hữu bazơ hay axit để tạo muối.Dí dụ: Cacbon monoxit, Nitơ monoxit,..

Xem Thêm  Cửu Huyền Thất Tổ là gì? Bí quyết lập bàn thờ Cửu Huyền

TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA OXIT

Tính chất của oxit axit: gồm 3 tính chất

Tác dụng sở hữu nước

Lúc oxit axit tác dụng sở hữu nước sẽ tạo thành axit tương ứng

Phương pháp viết: oxit axit + H2O-> axit

Dí dụ: SO2 + H2O H2SO3

CO2 + H2O H2CO3

Tác dụng sở hữu bazơ

Chỉ có bazơ của kim loại kiềm và kiềm thổ new tác dụng được sở hữu oxit axit. Cụ thể là 4 bazơ sau: NaOH, Ca(OH)2, KOH, Bố(OH)2.

Phương pháp viết: oxit bazơ + bazơ -> muối + H2O

Dí dụ: CO2 + KOH -> K2CO3 + H2O

SO2 + Bố(OH)2 -> BaSO3 + H2O

Tác dụng sở hữu oxit bazơ

1 số oxit bazơ tác dụng sở hữu oxit axit tạo thành muối

Thông thường ấy là những oxit tác dụng được sở hữu nước (Na2O, CaO, K2O, BaO)

Phương pháp viết: oxit bazơ + oxit axit -> muối

————( Na2O, CaO, K2O, BaO)——(CO2, SO2)

Tính chất hoá học của oxit bazơ: gồm 3 tính chất

Tác dụng sở hữu nước

Chỉ có oxit bazơ của kim loại kiềm và kiềm thổ là tác dụng sở hữu nước. Cụ thể là 4 oxit sau: Na2O, CaO, K2O, BaO.

Phương pháp viết: R2On + nH2O -> 2R(OH)n (n là hóa trị của kim loại R)

R(OH)n tan trong nước, dd thu được ta gọi là chung là dd bazơ hay dd kiềm

1 số oxit bazơ tác dụng sở hữu nước tạo thành dd bazơ (hay còn gọi là dd kiềm)

Dí dụ: BaO + H2O -> Bố(OH)2

Na2O + H2O -> NaOH

Tác dụng sở hữu axit

Đa số những oxit bazơ đều tác dụng sở hữu axit tạo thành muối và nước

Phương pháp viết: oxit bazơ + Axit -> muối + H2O

Dí dụ: CaO + HCl -> CaCl2 + H2O

——-Canxi oxit—-axit clohidric—-muối canxi clorua

Fe2O3 + 3H2SO4 -> Fe2(SO4)3 + 3H2O

Sắt(III)oxit———axit sunfuric—————sắt sunfat

Tác dụng sở hữu oxit axit

Chỉ 1 số oxit bazơ tác dụng sở hữu oxit axit tạo thành muối

Thông thường ấy là những oxit tác dụng được sở hữu nước (Na2O, CaO, K2O, BaO)

Phương pháp viết: oxit bazơ + oxit axit -> muối

————( Na2O, CaO, K2O, BaO)——(CO2, SO2)

CÁCH GỌI TÊN OXIT

Đối sở hữu kim loại, phi kim chỉ có 1 hoá trị duy nhất

Phương pháp gọi tên oxit như sau: tên oxit = tên nguyên tố + oxit

Dí dụ:

Xem Thêm  Thành kính phân ưu là gì, nhiều người chưa hiểu về nó

K2O: Kali oxit

NO: Nito oxit

CaO: Canxi oxit

Al2O3: Nhôm oxit

Na2O: Natri oxit

Đối sở hữu kim loại có nhiều hoá trị

Phương pháp gọi tên như sau: tên oxit = tên kim loại ( hoá trị ) + oxit

Dí dụ:

FeO : sắt (II) oxit

Fe2O3: sắt (III) oxit

CuO: đồng (II) oxit

Đối sở hữu phi kim loại có nhiều hoá trị

Phương pháp gọi tên như sau:

Tên oxit = ( tiền tố chỉ số nguyên tử phi kim ) tên phi kim + ( tiền tố chỉ số nguyên tử oxit ) oxit

Cụ thể: tiền tố mono là -1; tiền tố đi là -2; tiền tố tetra là -4; tiền tố penta là -5, tiền tố hexa là -6; tiền tố hepta là -7; tiền tố octa là -8.

Dí dụ:

CO: cacbon mono oxit

SO2: lưu huỳnh đioxit

CO2: cacbon đioxit

SO3: lưu huỳnh trioxit

P2O5: điphotpho pentaoxit

Bên cạnh ra, còn có thể đọc tên oxit theo sự mất nước

CÁCH GIẢI BÀI TẬP OXIT AXIT TÁC DỤNG VỚI BAZƠ

Dạng 1: Oxit axit (CO2, SO2…) tác dụng sở hữu dung dịch kiềm (KOH, NaOH…)

Phương trình:

CO2 + NaOH → NaHCO3 (a) CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O (b)

Những bước giải như sau:

Bước 1: Xét tỉ lệ mol bazơ và oxit axit, giả sử là T

Trường hợp T ≤ 1: Siêu phẩm thu được là muối axit tức chỉ xảy ra phản ứng (a)Trường hợp 1 Trường hợp T ≥ 2: Siêu phẩm thu được là muối trung hòa tức chỉ xảy ra phản ứng (b).

Bước 2: Viết phương trình phản ứng và tính toán theo phương trình ấy (giả dụ xảy ra cả 2 phản ứng thì cần đặt ẩn và giải theo hệ phương trình)

Bước 3: Thực hành phép tính theo bắc buộc của đề bài.

Dạng 2: Oxit axit (CO2, SO2…) tác dụng sở hữu dung dịch kiềm thổ (Ca(OH)2, Bố(OH)2…)

Phương trình:

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O (a)2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2 (b)

Những bước giải như sau:

Bước 1: Xét tỉ lệ

Trường hợp T ≤ 1: Siêu phẩm thu được là muối trung hòa (xảy ra phản ứng (a)).Trường hợp 1 Trường hợp T ≥ 2: Siêu phẩm thu được là muối axit (xảy ra phản ứng (b)).

Xem thêm: Phương pháp Nấu Canh Chua Bồn Bồn, Những Món Ngon Dân Dã Từ Bồn Bồn Miền Tây

Bước 2 và bước 3 tương tự động như dạng 1.