Sự khác nhau cơ bản nhất giữa hàm Sum và Subtotal?

Sự khác nhau cơ bản nhất giữa hàm Sum và Subtotal mà 1 kế toán cần biết?

Như chúng ta đã biết hàm Subtotal và hàm Sum là 2 hàm có thể nói là được dùng tần suất cao nhất. Hàm sum thì chắn chắn hẳn người trải nghiệm đều biết, tuy chỉ có hàm Subtotal nhiều bạn kế toán new ra trường còn lạ lẫm nhưng nó lại là 1 trong những hàm được dùng siêu linh hoạt trong trong excel nói chung và kế toán nói riêng. Vậy sự khác nhau ấy là gì? Lúc nào thì ta nên dùng hàm Sum, lúc nào thì nên dùng hàm Subtotal?

Sự khác nhau

Hàm Sum

Hàm Subtotal

Phần đích

 • Chỉ tính tổng cố định hay còn được hiểu là tính tổng chung cho đa số những đối tượng mà ko tách thành tổng những nhóm bé (Giá trị này ko thay đổi đổi lúc thực hành lệnh Filter).
 • Lúc lồng những hàm Sum sở hữu nhau thì số liệu sẽ bị tính 2 lần.
 • Có thể tính tổng cố định và di động nghĩa là tính tổng riêng cho từng nhóm, giá trị sẽ thay đổi đổi lúc thực hành lệnh Filter.
 • Lúc lồng những hàm Subtotal sở hữu nhau thì số liệu ko bị tính 2 lần.

Cú pháp

SUM (number1;[number2];…) trong ấy:

 • Giới hạn đối số tới 255 và đối số trước tiên là đề nghị}.
 • Những đối số có thế là giá trị riêng lẻ, tham chiếu hoặc phạm vi ô hay hài hòa cả cha.
 • Nếu đối số là mảng hay tham chiếu, chỉ các các số trong mảng hay tham chiếu đó mới được tính. Các ô trống, giá trị lôgic, văn chản hoặc văn chản trong mảng hoặc tham chiếu bị bỏ qua.
 • Nếu bất kỳ đối số nào là giá trị lỗi, hoặc bất kỳ đối số nào là văn chản mà ko thể diễn dịch thành số được, Excel sẽ hiển thị một lỗi.
Xem Thêm  Trẻ Trâu Tiếng Anh Là Gì?

SUBTOTAL(function_num;ref1;ref2;…) trong ấy:

 • Function_num là (con số đại diện cho phép toán số liệu trong subtotal): những con số thường dùng là từ 1 tới 11. Bên cạnh ra trong workplace 2003 và 2007 có thêm 101 tới 111. Số 9 được dùng thay đổi thế cho hàm Sum.

· + Đối số từ 1-11: hàm này sẽ tính đa số những giá trị ẩn bằng lệnh Disguise trong vùng dữ liệu.

· + Đối số từ 101-111: hàm này ngoại trừ tới những giá trị bị ẩn bằng lênh Disguise.

· + Bên cạnh ra, Subtotal sẽ ngoại trừ những giá trị bị ẩn bằng lệnh Filter

· + Chỉ được dùng lúc muốn tính toán giá trị theo cột.

· + Chỉ tính toán giá trị 2-D

· – Ref1; ref2;…: vùng liên hệ tham chiếu.

Trường hợp hay dùng

(*)

 • Tính tổng phát sinh nợ có trong sổ NKC
 • Tính khấu hao trong bảng phân bổ 211, 142,242…
 • Tính tổng những số những phát sinh đầu kỳ, trong kỳ, cuối kỳ của Account cấp 1 trên bảng cân đối account, bảng cân đối kế toán…
 • Tính tổng số tiền tồn cuối ngày trong sổ tiền mặt, tiền gửi nhà băng…

(*) TH1: Dùng hàm sum:

Ảnh 1: Sự khác nhau cơ bản nhất giữa hàm Sum và Subtotal

(*) TH2: Dùng hàm subtotal:

Ảnh 2: Sự khác nhau cơ bản nhất giữa hàm Sum và Subtotal

Trên đây là bảng tổng hợp so sánh sự khác nhau cơ bản giữa 2 hàm Sum và hàm Subtotal. Hello vọng sẽ giúp người trải nghiệm dùng linh hoạt hơn trong công việc kế toán.

Xem Thêm  High 4 mẫu suy nghĩ của em về câu tục ngữ Lá lành đùm lá rách siêu hay

Viện kế toán Đức Minh xin chúc người trải nghiệm thành công!

Xem thêm:

>>> 100 thủ thuật Excel: sentayho.com.vn/tin-tuc/102/2729/100-thu-thuat-Excel-cuc-ky-huu-ich-bat-buoc-phai-nho-cap-nhat-lien-tuc.html

 • Chia sẻ
 • Tweet