Sự khác nhau giữa System Testing Và Finish-Lớn-Finish Testing

Finish-to-end testing và System testing luôn được thực hành cùng nhau, tuy nhiên, ngay cả 1 Tester có kinh nghiệm cũng có thể nhần lẫn về những lợi ích lớn lớn mà từng loại kiểm thử mang trong mình lại và thường chỉ chọn 1. Trong bài này, chúng ta sẽ cố gắng làm cho rõ giữa sự khác biệt giữa Finish-to-end testing và System testing. Trước tiên, để hiểu rõ về sự khác biệt giữa 2 loại kiểm thử này, chúng ta cần hiểu rõ về những giai đoạn kiểm thử mà lúc vươn lên là bất kỳ 1 siêu phẩm nào cũng đều nên trải qua.

Sự khác nhau giữa System Testing Và End-To-End Testing

Trong ngành công nghiệp phần mềm, chúng ta luôn luôn nên chọn lựa giữa việc nên launch sớm siêu phẩm hay launch 1 siêu phẩm phần mềm đạt chất lượng phải chăng. Nhưng chúng ta luôn cần sự cân bằng giữa 2 khía cạnh. Hầu hết chúng ta đều mong đợi 1 siêu phẩm phần mềm được launch sớm nhưng đồng thời cũng nên đạt chất lượng phải chăng, để đạt được điều này là siêu khó khăn.

Những giai đoạn kiểm thử phần mềm

Vòng đời vươn lên là của phần mềm khởi đầu lúc nhận được bắc buộc phần từ khách hàng. Crew vươn lên là sẽ chịu trách nhiệm phân tách kỹ lưỡng bắc buộc & thiết kế đặc tả bắc buộc. Những bắc buộc đặc tả phần mềm sẽ giúp đội kỹ thuật và đội vươn lên là khởi đầu công việc vươn lên là phần mềm của họ. Những bước liên quan trên đây được giải thích dưới đây để bạn dễ hiểu.

Step #1:

Dựa vào mô tả siêu phẩm trên mức high-level, siêu phẩm phần mềm được phân chia thành những module khác nhau, tiếp ấy thành những element hoặc thành những đơn vị. Những đơn vị này được vươn lên là độc lập, sau thời điểm được vươn lên là, những đơn vị này sẽ được thực hành kiểm thử riêng lẻ gọi là Unit Testing.

Step #2:

Sau khoản thời gian đảm bảo toàn bộ những đơn vị được thực hành như mọng đợi về mặt chức năng cũng như tính khả thi. Những elements, modules hoặc sub-system được tích hợp lại có nhau và đượcc tiến hành Intergration testing.

Step #3:

System Testing được thực hành sau thời điểm kiểm thử tích hợp được thực hành lần trước tiên trên môi trường giống như môi trường thực tế. Giai đoạn này được thực hành để đánh giá lại những chức năng và phi chức năng có đúng có bắc buộc nghiệp vụ đề ra hay ko.

Xem Thêm  Truyền miệng [Explained]

Step #4:

Đây là bước thực hành kiểm thử được thực hành bởi khách hàng. Giai đoạn này được thực hành để chứng minh siêu phẩm thoả mãn toàn bộ những bắc buộc của khách hàng và khách hàng chấp nhận siêu phẩm.

Sự khác nhau giữa System Testing Và End-To-End Testing

System testing là gì?

System testing được thực hành sau giai đoạn Integration Testing & trước giai đoạn Acceptance Testing. System testing được thực hành để kiểm thử sự hài hòa giữa những elements lại có nhau thành 1 hệ thống có đảm bảo đúng chất lượng siêu phẩm theo bắc buộc đề ra hay ko. Phần đích chính của System testing là bằng việc thực hành những phương pháp kiểm thử chức năng và phi chức năng để tìm ra những defects tiềm ẩn bên trong phần mềm sau thời điểm đã được tích hợp.

Kiểm thử phi chức năng được thực hành để đảm bảo siêu phẩm đang vươn lên là có thể đáp ứng được bắc buộc hay ko. Chúng được thực hành nhằm xác định thời kì phản hồi của 1 ứng dụng hoặc để đánh giá tính tương thích hoặc xử lý cài đặt, hiệu suất, khả năng chịu tải, bảo mật,…

Do ấy, 1 ứng dụng cần nên được thực hành kiểm thử cả chức năng và phi chức năng để đảm bảo đạt tiêu chuẩn chất lượng để có thể đưa ra thị trường.

Sự khác nhau giữa System Testing Và End-To-End Testing

Tầm quan yếu của System Testing

System testing là giai đoạn nên} nên thực hành trước lúc sang giai đoạn tiếp theo. Dưới đây là 1 vài bắc buộc cần nên thực hành đánh giá trong giai đoạn này:

 • Cần đảm bảo hoạt động của phần mềm là 1 khối thống nhất .
 • Cần đánh giá xem siêu phẩm ko bỏ qua bất kỳ bắc buộc về chức năng cũng như phi chức năng.
 • Cần thực hành đánh giá siêu phẩm trên môi trường giống như môi trường thực tế của siêu phẩm.
 • Cần thực hành đánh giá siêu phẩm có dữ liệu giống như dữ liệu thực tế của siêu phẩm.

System Testing bao gồm những situations dựa trên use instances hoặc những mô tả trên mức high-level về hành vi của siêu phẩm. Những trường hợp liên quan tới tương tác có tài nguyên hệ thống cũng là 1 phần của system testing.

Do ấy, system testing nên được thực hành bởi những người có hiểu biết rõ về siêu phẩm cả trên mức độ kiến trúc hệ thống cũng như về nghiệp vụ của siêu phẩm. Tri thức về việc coding là ko bắc buộc trên giai đoạn này nhưng tri thức về hệ thống là nên} đối có 1 Tester.

Xem Thêm  Bộ sưu tập tranh tô màu sắc cho bé trai đặc biệt 5 2023

System testing được khởi đầu thực hành lúc nào?

 • Unit testing là được thực hành xong cho toàn bộ những đơn vị mà ko còn bất kì defects nào.
 • Hầu hết những element đã thực hành unit check đượcc tích hợp lại có nhau và được integration testing thành công.
 • Môi trường giống như môi trường thực tế là sẵn sàng để thực hành kiểm thử hệ thống siêu phẩm.

Finish-to-Finish Testing là gì?

Kiểm thử phần mềm là giai đoạn quan yếu để đảm bảo chất lượng phần mềm. Siêu phẩm chất lượng phải chăng luôn mang trong mình tới sự hài lòng cao hơn cho cả người tạo ra siêu phẩm và người mua. Nói phương pháp khác, 1 siêu phẩm chất lượng là cố gắng loại bỏ defect trên mọi mức độ. Thuật ngữ “Finish lớn Finish Testing” được định nghĩa như 1 phương pháp check nhằm xác định liệu việc thực hành những ứng dụng có theo bắc buộc hay ko. Nó được thực hành từ đầu tới cuối theo những kịch bản như trong thế giới thực thí dụ như: thông tin liên lạc của những ứng dụng có hartware, mạng, cơ sở dữ liệu và những ứng dụng khác.

Nguyên nhân chính của việc thực hành check này là để xác định sự phụ thuộc khác nhau của ứng dụng cũng như đảm bảo rằng thông tin chính xác được trao đổi giữa những thành phần khác nhau của hệ thống. Nó thường được thực hành sau thời điểm hoàn thành giai đoạn operate check và system check của bất kỳ ứng dụng nào.

Sự khác nhau giữa System Testing Và End-To-End Testing

Tại sao Finish lớn Finish Testing lại quan yếu?

Phần đích chính của end-to-end testing bao gồm:

 • Đảm bảo siêu phẩm được vươn lên là là phối hợp phải chăng có bất kỳ hệ thống con nào của nó.
 • Để đánh giá toàn bộ luồng của hệ thống từ đầu tới cuối hệ thống.
 • Để xác thực những bắc buộc từ góc nhìn người mua cuối.
 • Để xác định những vấn đề trong những môi trường ko đồng nhất.

Lúc nào thực hành Finish lớn Finish Testing?

Finish lớn Finish testing thường được thực hành lúc:

 • 1 siêu phẩm đã đủ điều kiện kiểm thử hệ thống trong ấy toàn bộ những chức năng đã được bao phủ.
 • Lúc môi trường phụ thuộc được xác định và có sẵn để tiến hành thực hành theo move.
 • Lúc Tester được trang bị tri thức cần thiết và thử nghiệm hiện vật.
 • Lúc Tester có những công cụ thích hợp để phân tách luồng dữ liệu.
Xem Thêm  Bài 22 – Triple Double là gì ? Triple Double trong bóng rổ – Trung Tâm Thể Thao Tuổi Trẻ

Sự khác nhau giữa System Testing và Finish lớn Finish Testing

Dưới đây là 1 vài điểm khác biệt giữa System Testing và Finish lớn Finish Testing

System Testing Finish lớn Finish Testing Đảm bảo kiểm thử cả chức năng và phi chức năng của hệ thống Bao gồm cả việc kiểm thử giao diện xem xét toàn bộ những hệ thống nguồn & đích Thực hành sau thời điểm đã hoàn thành kiêm thử tích hợp Thực hành sau thời điểm hoàn thành kiểm thử hệ thống cho bất kỳ siêu phẩm phần mềm nào Hầu hết những tính năng được thực hành cho siêu phẩm sẽ được xem xét kỹ lưỡng để khám phá những kết quả ko mong muốn. Những luồng quy trình sẽ được đánh giá cùng có entrance finish & again finish. Tester nên hiểu rõ chức năng của hệ thống Tester nên hiểu rõ về luồng dữ liệu và luồng nghiệp vụ của hệ thống

System Testing hay Finish-to-Finish Testing or Cả 2?

System Testing & Finish-to-Finish Testing thường được xem là giống nhau nhưng điều ấy là ko đúng. Chúng là 2 loại kiểm thử khác nhau có phạm vi check là khác nhau. Trong lúc Finish-to-Finish đánh giá luông hoạt động từ đầu tới cuối hệ thống bao gồm toàn bộ những hệ thống phục thuộc, thì System Testing sẽ đánh giá cùng 1 chức năng có tập hợp những bộ dữ liệu đầu vào khác nhau để đánh giá phản hồi. Do ấy, phạm vi kiểm thử của 2 loại này là khác nhau.

Kiểm thử hệ thống nhu cầu cần thiết tư duy của người mua thực tế trong lúc người thực hành end-to-end cần nên hiểu luồng thực hành của hệ thống. Như đã giải thích trên trên, cả 2 loại kiểm thử đều có tầm quan yếu như nhau trong vòng đời vươn lên là siêu phẩm, để nhằm tìm ra ra những defects khác nhau. Hello vọng qua bài viết này người dùng sẽ hiểu rõ về 2 loại kiểm thử trên.

Nguồn: sentayho.com.vn/system-vs-end-to-end-testing/#feedback