Account vãng lai (Present account) là gì? Đặc biệt của account vãng lai

Account vãng lai (Present account)

Định nghĩa

Account vãng lai trong tiếng Anh là Present account.

Account vãng lai là 1 loại account nhà băng được dùng phổ thông} trong những quan hệ thương mại và tài chính, phản ánh mối quan hệ giữa 2 cá nhân trong quy trình thực hành những thanh toán sở hữu nhau, thỏa thuận đưa những khoản buộc phải thu và khoản nợ phát sinh từ những thanh toán này về 1 số dư tại chế độ hợp nhất.

Có thể hiểu đơn giản:

Account vãng lai là loại account tính sổ mà nhà băng mở cho khách hàng của mình nhằm phản ánh nghiệp vụ gửi và rút tiền giữa khách hàng và nhà băng.

Trong tiếng Anh, thuật ngữ này còn để chỉ loại account mà 1 khách hàng mở tại nhà băng để được quyết rút tiền thường xuyên bằng séc. Vì vậy, account này còn có tên gọi là account tiền gửi (drawing account).

Phân loại account vãng lai

Căn cứ vào lãi suất, account vãng lai gồm:

– Account vãng lai cùng lãi suất và cố định (Trường hợp lãi suất được vận dụng như nhau đối sở hữu bên Nợ và bên Có trong suốt thời kì hoạt động của account)

– Account vãng lai cùng lãi suất và ko cố định

– Account vãng lai ko cùng lãi suất và cố định

– Account vãng lai ko cùng lãi suất và ko cố định

Đặc biệt account vãng lai

(1) Phương pháp hạch toán account vãng lai

Xem Thêm  Sự Tích Lá Chà Bồn Là Gì – Lá Chà Bồn, Lá Chà Bặc )))

Bên Nợ: hạch toán khoản chi của khách hàng.

Bên Có: hạch toán khoản thu của khách hàng.

Số dư của account vãng lai là hiệu số giữa tổng nghiệp vụ Có và tổng nghiệp vụ Nợ. Cuối thời kì hoạt động, account vãng lai có thể dư nợ hoặc dư có.

(2) Nguyên lí kế toán kép

– Những khoản tiền đổ vào account như lương và những khoản tính sổ bất thường,… là những nguồn vốn đối sở hữu nhà băng (= ghi có).

– Những khoản rút ra như tính sổ séc, tiêu dùng qua thẻ tính sổ,… là sự dùng hay tiêu dùng (= ghi nợ).

Dưới góc nhìn của khách hàng, trường hợp chủ thể này cũng vận dụng nguyên tắc kế toán kép, những khoản mà nhà băng gọi là ghi có (tiền vào) lại là 1 khoản ghi nợ (tiền ra) và ngược lại.

(3) Ngày có giá trị tính lãi của account vãng lai

Trước đây: Ngày có giá trị tính lãi = Ngày phát sinh nghiệp vụ ± 2 ngày

Hiện nay: Ngày có giá trị tính lãi ≡ Ngày phát sinh nghiệp vụ

(4) Phương pháp tính lãi cho account vãng lai

Phương pháp tính lãi cho account vãng lai bao gồm: Phương pháp quản lý, phương pháp gián tiếp, phương pháp rút số dư.

(Tài liệu tham khảo: Account vãng lai, Tổ hợp giáo dục Topica)