Tên tiếng Anh của Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Tên tiếng Việt toàn bộ: Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư (C72)

Tên viết tắt gọn: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Tên tiếng Anh: Police Division of Residence Registration and Administration and Nationwide Inhabitants Database

Ngày 10 tháng 10 5 2012 Bộ trưởng Bộ Công an ra quyết định ra đời Cục Cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư thuộc Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự động, an toàn xã hội. Cục cảnh sát đkql cư trú và dlqg về dân cư có trách nhiệm giúp Tổng cục trưởng Tổng Cục cảnh sát thống nhất, quản lý, chỉ đạo, chỉ dẫn lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính trong cả nước về công tác đăng ký, quản lý cư trú; cấp và quản lý Chứng minh nhân dân, căn cước công dân; xây dựng, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chuyên dụng cho công tác quản lý nhà nước về cư trú, đảm bảo an ninh, quốc phòng, phát triển thành kinh tế, xã hội theo đúng quy định của pháp luật và của Bộ trưởng.

Liên hệ Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư: 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư (C72) trực thuộc Tổng cục Cảnh sát là đơn vị có trách nhiệm giúp Tổng cục trưởng thống nhất, quản lý, chỉ đạo, chỉ dẫn lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính trong cả nước về công tác đăng ký, quản lý cư trú; cấp và quản lý Căn cước công dân; xây dựng, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chuyên dụng cho công tác quản lý nhà nước về cư trú, đảm bảo an ninh, quốc phòng, phát triển thành kinh tế, xã hội theo đúng quy định của pháp luật

Xem Thêm  Tìm hiểu Bí quyết dùng SO, SO THAT – những lỗi ngữ pháp thường gặp

Chức danh lãnh đạo Cục dịch sang tiếng Anh

Cục trưởng Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư (Director of Police Division of Residence Registration and Administration and Nationwide Inhabitants Database)

Phó cục trưởng Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư (Deputy Director of Police Division of Residence Registration and Administration and Nationwide Inhabitants Database

Xem thêm dịch thuật tại Lengthy An

Những phòng ban trong Cục dịch sang tiếng Anh

Phòng Tư vấn (Advisory)

Phòng Tư vấn thuộc Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư có trách nhiệm tham vấn giúp Cục trưởng theo dõi, tổng hợp tình hình, kết quả công tác, đề xuất chủ trương, chương trình kế hoạch chung về công tác đăng ký, quản lý cư trú, tàng thư hộ khẩu, tàng thư căn cước công dân; cấp và quản lý Chứng minh nhân dân; quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Thực hành công tác xây dựng lực lượng, công tác Đảng và công tác hậu cần của Cục.

Phòng Chỉ dẫn đăng ký, quản lý cư trú (Registration directions, residence administration)

Nghiên cứu, đề xuất ban hành những văn bản quy phạm pháp luật, chủ trương, chương trình, kế hoạch về công tác đăng ký, quản lý cư trú và công tác tàng thư hộ khẩu; đồng thời theo dõi, đôn đốc, đánh giá, chỉ dẫn thực hành những mặt công tác.

Xem Thêm  Seascape Community là gì? Thông tin về dự án Seascape Community CWS coin

Phòng Chỉ dẫn cấp và quản lý Chứng minh nhân dân (ID Instruction, administration and storage)

Nghiên cứu, đề xuất ban hành những văn bản quy phạm pháp luật, chủ trương, chương trình, kế hoạch về công tác cấp và quản lý Chứng minh nhân dân, tàng thư căn cước công dân; đồng thời theo dõi, đôn đốc, đánh giá, chỉ dẫn thực hành những mặt công tác

Phòng Chỉ dẫn quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (nationwide inhabitants database administration)

Tư vấn giúp Cục trưởng thống nhất, chỉ đạo, chỉ dẫn về công tác xây dựng, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và tổ chức thực hành những quy định, chủ trương, chương trình, kế hoạch

Trung tâm Căn cước công dân quốc gia (Nationwide Residents Identification Middle)

Tư vấn giúp Cục trưởng nghiên cứu, đề xuất, tổ chức chế tạo, cấp và quản lý Căn cước công dân theo đúng quy định. Triển khai thực hành dự án chế tạo, cấp và quản lý Căn cước công dân

Trung tâm quản trị, điều hành hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (The nationwide database on inhabitants administration middle)

Tư vấn giúp Cục trưởng nghiên cứu, đề xuất và thực hành quản trị, điều hành hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Xây dựng văn bản về tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn, quy chế, quy trình vận hành trung tâm dữ liệu dân cư, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin của hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Xem Thêm  Chậu cây Bộ́c Hà Sô cô la – Chocomint

Xem thêm căn cước công dân tiếng anh là gì

Trường hợp bạn có bắc buộc nào khác hoặc muốn liên lạc có chúng tôi dịch thuật tiếng Anh hoặc đóng góp ý kiến vui lòng gọi Hotline: 0947.688.883. Trân trọng cảm ơn