Thiết Kế Chức Năng Có Sequence Diagram Có Phức Tạp Ko?

Lập trình có bản chất là lấy đầu vào, xử lý và cuối cùng trả về đầu ra để hoàn thành 1 bắc buộc hay 1 tính năng. Có đôi lúc chúng ta cảm thấy đau đầu vì ko biết nên khiến gì, nên khiến thế nào. Vậy thì Sequence Diagram sẽ là 1 giải pháp giúp quý khách hoàn thành 1 chức năng trong phần mềm đấy. Cùng tìm hiểu nhé.

Sequence Diagram là gì?

Sequence Diagram là bản vẽ xác định câu chuyện hậu trường của 1 chức năng. Câu chuyện hậu trường tại đây chính là sự tương tác giữa những nhóm đối tượng, những thông điệp được gửi và nhận giữa những đối tượng cũng như trình tự động thời kì giữa những thông điệp ấy.

Thí dụ như bài toán xuất ra màn hình những số nguyên tố bé hơn n:

 • Trước tiên chương trình sẽ nhận enter là 1 số n
 • Tiếp ấy chương trình chạy vòng lặp từ 0 tới n
 • Rồi đánh giá trong ấy đâu là số nguyên tố
 • Cuối cùng trả về output là những số nguyên tố xuất hiện trên màn hình

Việc thực hành những chức năng từ lúc nhận enter, chạy vòng lặp, đánh giá rồi trả kết quả, theo 1 trình tự động, có sự tham dự của những hàm, những đối tượng. Và được trực quan hóa bằng bản vẽ chính là Sequence Diagram.

Những thành phần trong Sequence Diagram

Đối tượng

Được kí hiệu bởi hình chữ nhật (kí hiệu là Lifeline trong StarUML) dùng để biểu diễn cho cả Class và Object. Chúng được phân biệt có nhau bởi dấu 2 chấm đứng trước tên của Object.

Xem Thêm  Trang internet đánh lô đề On-line 789bet có uy tín ko?

Hình vuông này dùng để tượng trưng cho những lớp, những đối tượng mà bạn sẽ dùng trong quy trình thực thi code.

Đường vẽ nét đứt phía dưới hình chữ nhật chính là đường đời của đối tượng, dùng để mô tả quy trình thực hành thực hiện của đối tượng từ lúc khởi tạo tới lúc biến mất.

Message

Dùng để mô tả thông điệp đối tượng này truyền sang cho đối tượng khác. Có thể là những kết quả gửi đi, trả về, cũng có thể là những lần gọi khiến,…

Có 1 số kiểu Message thường gặp:

 • Synchronous Message: Thông điệp cần có 1 request trước cho hành động tiếp theo.
 • Asynchronous Message: Thông điệp ko thiết yếu request trước ấy cho hành động tiếp theo.
 • Self Message: Thông điệp tự động gửi cho chính mình để thực hành những hàm như examine/ legitimate dữ liệu.
 • Reply Message/Return Message: Thông điệp trả lời lại những request.

Những bước xây dựng Sequence Diagram

1. Xác định những chức năng cần thiết kế

Dựa vào Use Case Diagram / Person Story hay Requirement mà lựa chọn chức năng để thiết kế.

Chú ý: từng chức năng là 1 Sequence Diagram biệt lập.

Thí dụ tại đây mình chọn chức năng Login cho 1 trang internet Java theo mô hình MVC

2. Xác định những bước để thực hành

 • Khách hàng nhập account, mật khẩu vào type Login
 • Khách hàng ấn nút Login
 • Kind Login gửi request tới Controller chính
 • Controller chính tiếp tục gửi request từ type tới Person Controller để thực hành những hàm
 • Person Controller sẽ gọi UserDAO để thực hành hàm checkLogin()
 • UserDAO sẽ vào database tìm outcome set có account và mật khẩu tương ứng để trả về
  • Trường hợp có tồn tại account và mật khẩu ấy, sẽ trả về 1 trang html thông tin đăng nhập thành công cho người mua
  • Trường hợp ko thì trả về 1 html thông tin account hay mật khẩu bị sai và bắc buộc đăng nhập lại
Xem Thêm  Isi là gì? bài báo isi là gì ?

3. Xác định những đối tượng tham dự vào

Dựa vào ý tưởng trên, mình có thể nhận ra những đối tượng

 • Actor mô tả người mua (Actor được add đi từ mannequin)
 • Browser là nơi người mua thực hiện (Class)
 • :DispatcherController để nhận button và thực hành thực hiện gửi về những controller khác (Object)
 • :UserController là nơi nhận dữ liệu và xử lý (Object)
 • :UserDAO để truy cập database (Object)
 • DataBase là nơi lưu những account, mật khẩu (Class)
 • View để trả về trang html present ra cho người mua (Class)

Vì tại đây có 2 điều kiện là login thành công hoặc thất bại nên mình sẽ dùng thêm Mixed Fragment để tạo ra 1 khuôn điều kiện và có 2 operand là đúng hoặc sai.

Sau khoản thời gian xác định được những bước và những đối tượng tham dự vào, chúng ta đã có thể vẽ được 1 Sequence Diagram rồi.

Ứng dụng

 • Thiết kế và vươn lên là những chức năng
 • Kiểm chứng và bổ sung technique cho những Class

Tạm kết

Sequence Diagram là bản vẽ để xác định những đối tượng cũng như tuần tự động những bước để thực hành 1 bài toán, 1 chương trình. Sequence Diagram được dùng để thiết kế vươn lên là và check những chức năng. Qua bài viết này, hello vọng quý khách có thể biết được Sequence Diagram là gì cũng như bí quyết vẽ 1 Sequence Diagram.