Thingspeak là gì

Thingspeak là gì

Thingspeak là 1 ứng dụng mà bạn có thể trực quan hóa và phân tách dữ liệu trên đám mây. Nó là 1 siêu phẩm Matlab và bạn có thể xử lý và phân tách dữ liệu quản lý từ đám mây. Chủ yếu nó được dùng trong những dự án IoT cần phân tách để theo dõi những thay thế đổi về giá trị cảm biến trên đám mây.

Trong bài viết này, IoT Tương Lai sẽ giải thích chi tiết cho người new khởi đầu dùng nó và phương pháp thiết lập nó. Tiếp theo, chúng ta có thể dùng nó có những bộ điều khiển, như esp32 và esp8266, và những cảm biến khác nhau, như cảm biến nhiệt độ và độ ẩm.

Để làm cho việc có nó, bạn nên đăng nhập thông qua account Matlab, nó chỉ miễn chi phí cho người mua phi thương mại. Phiên bản miễn chi phí có 1 số giới hạn nhưng trường hợp bạn là sinh viên hoặc thuộc bất kỳ cơ sở giáo dục nào thì bạn có thể có toàn quyền truy cập bằng phương pháp dùng e mail từ cơ sở của bạn.

Những tính năng quan yếu của Thinkspeak

Thingspeak phân phối những khả năng khác nhau để thu thập, trực quan hóa và phân tách dữ liệu trên đám mây. Sau đây là những tính năng chính.

Những thiết bị có thể dễ dàng định cấu hình và gửi dữ liệu tới Thingspeak bằng phương pháp dùng những giao thức truyền thông.

Xem Thêm  Hướng nội là gì? Đặc điểm và tính phương pháp của người hướng nội | Genetica®

Có thể xem dữ liệu trong thời kì thực

Nó có thể nhận dữ liệu từ phần mềm của bên thứ cha.

Có thể dùng có Matlab để phân tách dữ liệu

Nó ko cần server và phần mềm internet để xây dựng prototype hệ thống IoT.

Tự động động thực hành những hành động và giao tiếp bằng phần mềm của bên thứ cha như twitter.

Thinkspeak hoạt động như thế nào

Cha bước chính mà Thingspeak bắc buộc để hoàn thành công việc đấy là thu thập dữ liệu, phân tách và thực hành 1 hành động.

Thingspeak hoạt động có điện toán đám mây, đa số những thiết bị mà bạn muốn lấy dữ liệu nên thuộc diện mạng có cơ sở dữ liệu đám mây. Thingspeak cũng kết nối có cơ sở dữ liệu đám mây và hiển thị luồng dữ liệu.

Thí dụ bạn muốn theo dõi nhiệt độ và độ ẩm của phòng làm cho việc. Bạn nên đặt 1 bộ điều khiển và những bộ cảm biến được thiết lập trong văn phòng của mình và kết nối nó thông qua những API REST. Bộ điều khiển sẽ thu thập dữ liệu của cảm biến nhiệt độ và độ ẩm và gửi dữ liệu đấy lên đám mây để hiển thị trực quan trên Thingspeak.

Nó siêu dễ dùng vì cho dù bạn trên đâu, bạn có thể đánh giá tình trạng phòng của mình thông qua điện thoại thông minh hoặc internet chỉ bằng phương pháp đăng nhập vào account Thingspeak.

Xem Thêm  Imply Distinction Là Gì, Nghĩa Của Từ Imply Distinction, Nghĩa Của Từ Imply Distinction Trong Tiếng Việt

Bí quyết khởi đầu có Thingspeak

Để khởi đầu có thingspeak và trực quan hóa dữ liệu, trước hết, hãy vào Thinkspeak.

Thông thường, bạn có thể tạo 1 account miễn chi phí, nhưng để dùng cho phần đích thương mại, bạn nên trả 1 số chi phí.

Thingspeak hoạt động có những thiết bị sau

Arduino

Raspberry pi

Matlab

Module ESP8266

Module ESP32

LoRaWAN

và nhiều thiết bị khác.

Nơi có thể dùng Thinkspeak

Giáo dục

Giám sát chất lượng ko khí

Giám sát năng lượng cho những tấm sạc pin mặt trời

Giám sát để canh tác thông minh

Nhà thông minh và tự động động hóa

Kết luận

Về cơ bản Thinkspeak có những ứng dụng trong tự động động hóa IoT. Nó thu thập dữ liệu trên đám mây tiếp tục phân tách và trực quan hóa dữ liệu trên màn hình. Tiếp theo, nó thực hành hành động theo dữ liệu nhận được.