Thống kê mô tả (Descriptive Statistics) là gì? Những thông số trong thống kê mô tả

Thống kê mô tả

Khái niệm

Thống kê mô tả trong tiếng Anh là Descriptive Statistics.

Thống kê mô tả là những hệ số mô tả ngắn gọn hay tóm tắt 1 tập dữ liệu nhất định, có thể là đại diện cho toàn bộ hoặc 1 mẫu của 1 tổng thể.

Thống kê mô tả được chia thành đo lường xu hướng tập trungđo lường biến động. Đo lường xu hướng tập trung có giá trị trung bình, trung vị và yếu vị, trong lúc những đo lường biến động gồm độ lệch chuẩn, phương sai, giá trị bé nhất và giá trị lớn nhất, độ nhọn và độ lệch.

Đặc điểm của số liệu thống kê mô tả

Thống kê mô tả giúp mô tả và hiểu được những tính chất của 1 bộ dữ liệu cụ thể bằng bí quyết đưa ra những tóm tắt ngắn về mẫu và những thông số của dữ liệu. Loại thống kê mô tả phổ thông} nhất là những thông số xu hướng tập trung gồm: giá trị trung bình, trung vị và yếu vị, những thông số này được dùng trên gần như những cấp độ toán học và thống kê.

Giá trị trung bình được tính bằng bí quyết cùng mọi những số liệu trong tập dữ liệu tiếp theo chia cho số lượng dữ liệu trong tập. Dí dụ: tổng của tập dữ liệu sau là 20: (2, 3, 4, 5, 6). Giá trị trung bình là 4 (bằng 20/5). Yếu vị của tập dữ liệu là giá trị xuất hiện thường xuyên nhất và trung vị là số nằm trên giữa tập dữ liệu. Bên cạnh ra, có những thông số thống kê mô tả ít phổ thông} hơn nhưng vẫn siêu quan yếu.

Xem Thêm  Thùng phá sảnh là gì? Ý Nghĩa của thùng phá sảnh trong xì tố

Thống kê mô tả được dùng để phân phối những thông tin định lượng phức tạp của 1 bộ dữ liệu lớn thành những mô tả đơn giản.

Dí dụ, điểm trung bình của học sinh (GPA) là 1 dạng thông tin có được từ ứng dụng thống kê mô tả trong thực tiễn. GPA là trung bình của dữ liệu từ 1 loạt những bài đánh giá, lớp học và điểm số sở hữu nhau để xem xét khả năng học tập chung của học sinh. Điểm trung bình cá nhân của học sinh phản ánh kết quả học tập trung bình của học sinh đấy.

Những thông số trong thống kê mô tả

Mọi những số liệu thống kê mô tả hoặc là những thông số đo lường xu hướng tập trung hoặc là những thông số đo lường biến động, hay còn được gọi là những thông số đo lường sự phân tán của dữ liệu. Những thông số đo lường xu hướng tập trung xác định giá trị trung bình hoặc giá trị nằm trên giữa của những tập dữ liệu.

Trong lúc đấy, những thông số đo lường biến động tập trung vào sự phân tán dữ liệu. Cả 2 loại thông số này đều có thể dùng biểu đồ, bảng hay thảo luận tổng quan để giúp hiểu được tính chất của dữ liệu đang được phân tách.

Những thông số đo lường xu hướng tập trung mô tả vùng trung tâm của phân phối tập dữ liệu. Để phân tách tần số của từng điểm dữ liệu trong phân phối và mô tả nó nhà phân tách dùng giá trị trung bình, trung vị hoặc yếu vị để đo những giá trị xuất hiện nhiều nhất của tập dữ liệu được phân tách.

Xem Thêm  What about, How about là gì? Phân biệt What about, How about

Những thông số đo lường biến động, hay những biện pháp đo lường sự phân tán, tương trợ việc phân tách mức độ lan truyền trong phân phối của 1 tập dữ liệu. Dí dụ, trong lúc những thông số đo lường xu hướng tập trung có thể phân phối mức trung bình của tập dữ liệu, nó lại ko mô tả bí quyết dữ liệu được phân phối như thế nào trong tập hợp đấy.

Vì vậy, dù rằng bình quân của dữ liệu có thể là 65 trong 100, vẫn có thể có những điểm dữ liệu trên điểm 1 và 100 trong tập dữ liệu. Những thông số đo lường biến động giúp xác định điều này bằng bí quyết mô tả hình dạng và mức độ phân tán của tập dữ liệu.

Khoảng biến thiên, tứ phân vị, độ lệch tuyệt đốiphương sai là thí dụ điển hình về những thông số đo lường biến động.

Xem xét tập dữ liệu sau: 5, 19, 24, 62, 91, 100. Khoảng biến thiên của tập dữ liệu đấy là 95, được tính bằng bí quyết trừ giá trị cao nhất (100) cho giá trị thấp nhất (5).

Các ý chính

– Thống kê mô tả tóm tắt hoặc mô tả những đặc điểm của 1 tập dữ liệu.

– Thống kê mô tả bao gồm 2 loại thông số đo lường cơ bản: đo lường xu hướng tập trung và đo lường sự biến đổi hoặc độ phân tán.

– Đo lường xu hướng tập trung mô tả trung tâm của 1 tập dữ liệu.

Xem Thêm  Coinbase là gì? Đánh giá sàn Coinbase chi tiết nhất – Giao Dich Sensible

– Đo lường sự biến động hoặc phân tán mô tả sự phân tán dữ liệu trong tập dữ liệu.

(Theo Investopedia)