Tìm hiểu give you nghĩa là gì

Provide you with là gì? Người mua hãy cùng Elight Studying English tìm hiểu về ý nghĩa và bí quyết đặt câu có Provide you with nhé!

Provide you with

♦ Nghĩa: tìm ra, nghĩ ra, đưa ra 1 ý tưởng, 1 câu trả lời, 1 giải pháp nào đấy.

Phiên âm: / kʌm ʌp wɪð /

♦ Provide you with là 1 phrasal verb (1 cụm động từ đi kèm có giới từ) khá phổ cập}, chúng ta thường bắt gặp cụm từ này trong đời sống, giao tiếp, đề thi.

♦ Provide you with là 1 từ tại trình độ B1. Trinh độ B1 là 1 trình là 1 trình độ trung cấp trong thang đo năng lực tiếng Anh của châu Âu. Ví dụ bạn chưa biết trình độ B1 là gì hay khuôn đo năng lực tiếng Anh là gì thì bạn có thể tìm đọc bài viết này.

Thí dụ:

Yay!!! I give you a reputation of the newborn! = Yay!!! Anh vừa nghĩ ra 1 loại tên cho em bé!

He got here up with lots of concepts however none of them are real looking. = Anh đấy nghĩ ra siêu nhiều ý tưởng nhưng chẳng có ý tưởng nào trong đấy là thực tế cả!

After lots of dialogue, we give you a last concept of going Bangkok for our summer season trip. = Sau khoản thời gian thoả luận siêu nhiều, tụi tôi đã đi tới ý tưởng cuối cùng là đi Băng Li cho kỳ nghỉ hè.

come up with là gì

Provide you with one thing

Provide you with a plan/concept/resolution

♦ Nghĩa: đưa ra 1 kế hoạch/ ý tưởng/ giải pháp

Thí dụ:

They got here up with a plan lớn cut back the advertising and marketing value. = Họ đưa ra 1 kế hoạch để giảm chi phí tổn advertising and marketing.

Provide you with a reputation/title/advert

♦ Nghĩa: nghĩ ra 1 loại tên/ tiêu đề/ mẩu pr

Thí dụ:

Firstly, you wants lớn give you a reputation to your model. = Trước tiên, bạn nên đưa ra 1 loại tên cho nhãn hiệu đã.

I can not give you any title for this boring article. – Tôi ko thể nghĩ ra bất kỳ tiêu đề nào cho bài báo buồn tẻ này được.

Xem Thêm  Vận mệnh là gì? Bí quyết xem vận mệnh chuẩn mà đơn giản