Tổng hợp high quality assurance là gì | Sen Tây Hồ

QA (High quality Assurance) là gì? QC (High quality Management) là gì? Sự giống nhau và khác nhau giữa QA và QC? Bài viết dưới đây sẽ giúp anh/chị giải đáp những câu hỏi trên.

Tìm hiểu về QA – High quality Assurance (Đảm bảo chất lượng)

High quality Assurance (Đảm bảo chất lượng): High quality Assurance nằm trong diện nhóm quy trình thực thi, và là 1 phương pháp tiếp cận dựa trên quy trình để đảm bảo những quy trình và phương pháp liên quan tới việc chế tạo những siêu phẩm/giao phẩm cuối cùng ko có lỗi để những siêu phẩm/giao phẩm có thể hoàn thành những phần tiêu chất lượng (như trong quy trình Quản lý chất lượng – Handle High quality).

– Nói 1 phương pháp đơn giản hơn, High quality Assurance lưu ý tới những quy trình. Phần đích chính của nó là để giảm thiểu những khiếm khuyết trong siêu phẩm/giao phẩm được bằng phương pháp đánh giá hiệu quả của những quy trình High quality Management hiện tại và đưa ra những bắc buộc thay đổi đổi lúc cần thiết để sửa bất kỳ lỗi nào trong quy trình.

– High quality Assurance là 1 quy trình chủ động (proactive), liên quan tới việc hiểu những bắc buộc và những biện pháp xây dựng (dí dụ: kiểm toán chất lượng (high quality audit), huấn luyện, v.v.) để đạt được những phần tiêu cần thiết.

– High quality Assurance được dùng để quản lý chất lượng của những quy trình.

Xem Thêm  Sequencing Là Gì – Xác Định Trình Tự động

So sánh Quality Assurance và Quality Control - Atoha

Tìm hiểu về QC – High quality Management (Kiểm soát chất lượng)

High quality Management (Kiểm soát chất lượng): High quality Management nằm trong diện nhóm quy trình giám sát và kiểm soát, và liên quan tới những hoạt động và biện pháp được thực hành để đạt được những bắc buộc chất lượng (như trong quy trình High quality Management).

– Nói 1 phương pháp đơn giản hơn, High quality Management lưu ý tới chất lượng của những siêu phẩm/giao phẩm. Phần đích chính của nó là đảm bảo tính chính xác và đánh giá những khuyết tật trong siêu phẩm/giao phẩm.

– High quality Management là 1 quy trình phản ứng (reactive) để đánh giá những siêu phẩm/giao phẩm để tìm ra bất kỳ sự ko yêu thích (non-conformance) nào trong ấy.

– High quality Management được dùng để xác minh chất lượng siêu phẩm.

Như đã thấy trên trên, những quy trình High quality Assurance và High quality Management có liên quan chặt chẽ và tương tác có nhau. Quy trình High quality Assurance xác định những quy trình để thực hành High quality Management và phản hồi từ High quality Management sẽ liên quan tới quy trình High quality Assurance. Trường hợp những lỗi được tìm thấy từ quy trình High quality Management, thông tin này sẽ được quy trình High quality Assurance dùng để xác định bất kỳ biện pháp khắc phục/phòng ngừa nào là cần thiết. Ấy là nguyên nhân tại sao “High quality Management Measurements” là 1 đầu vào cho quy trình Quản lý chất lượng (Handle High quality) trong nhóm quy trình Quản lý chất lượng.

Xem Thêm  Máy tính là gì? 5 thành phần cơ bản của máy tính

Dí dụ: Minh họa sự khác biệt giữa High quality Assurance và High quality Management trong dự án:

  • High quality Management sẽ đánh giá siêu phẩm cuối cùng dựa trên những bắc buộc chất lượng được nêu trong Kế hoạch quản lý chất lượng và báo cáo như là High quality Management Measurements.
  • High quality Assurance sẽ dùng những High quality Management Measurements và những thông tin khác để đánh giá lại liệu phương pháp và quy trình được dùng trong dự án có chính xác hay ko, và quy trình High quality Management đang xem xét những số liệu chính xác/hiệu quả nhất, v.v.

So sánh giữa Handle High quality và Management High quality

Handle High quality (Quản lý chất lượng) đôi lúc được gọi là High quality Assurance (Đảm bảo chất lượng), dù rằng Handle High quality có định nghĩa rộng hơn so có High quality Assurance vì nó được dùng trong công việc phi dự án. Trong quản lý dự án, trọng tâm của High quality Assurance là những quy trình được dùng trong dự án. High quality Assurance là về việc dùng những quy trình dự án 1 phương pháp hiệu quả. Nó liên quan tới việc tuân theo và đáp ứng những tiêu chuẩn để đảm bảo những bên liên quan rằng siêu phẩm cuối cùng sẽ đáp ứng nhu cầu, mong đợi và bắc buộc của họ. Handle High quality bao gồm toàn bộ những hoạt động High quality Assurance và cũng lưu ý tới những khía cạnh thiết kế siêu phẩm và cải tiến quy trình. Công việc Handle High quality sẽ thuộc danh phần công việc yêu thích (conformance work) trong khuôn chi phí tổn của chất lượng (price of high quality)

Xem Thêm  Bí quyết dùng phần mềm Lightworks để tạo và chỉnh sửa video bài giảng

Management High quality (Kiểm soát chất lượng) được thực hành để đo lường mức độ hoàn thiện, tuân thủ và mức độ yêu thích để dùng siêu phẩm hoặc dịch vụ trước lúc người mua chấp nhận và giao hàng cuối cùng. Điều này được thực hành bằng phương pháp đo toàn bộ những bước, thuộc tính và những biến được dùng để xác minh sự yêu thích hoặc tuân thủ những thông số kỹ thuật được nêu trong giai đoạn lập kế hoạch.

Xem thêm

MỌI KIẾN THỨC VỀ PMP®

Quản lý dự án là gì? – What’s Mission Administration?

Mission vs. Program vs. Portfolio

Những thuật ngữ dễ nhầm lẫn trong bài thi PMP® và Giải thích chuyên sâu