Xuất kho tiếng Anh là gì? Những từ vựng liên quan tới xuất kho

1. Xuất kho tiếng Anh là gì?

Trong tiếng Anh, tùy thuộc} vào ngữ cảnh và lĩnh vực hoạt động của những đơn vị cũng như loại mặt hàng được xuất mà ta có thể dùng những từ ngữ khác nhau để biểu lộ việc xuất kho. Xuất kho là hành động thực hành xuất hàng hóa từ kho hàng của 1 đơn vị tổ chức sở hữu phần đích bán, trao đổi hàng hóa, dùng,…

Ví dụ như xuất kho được dùng trên máy tính hay database, ta có thể dùng từ “concern”, “items concern” hoặc output. Trong 1 vài đơn vị khác, ta có thể dùng từ “inventory delivering” hoặc “inventory out”. Nhìn chung, từ xuất kho có thể thể được dùng bằng nhiều từ trong tiếng Anh, có thể gọi chung là “export”.

Xuất kho việc xuất hàng hóa hoặc nguyên vật liệu từ kho tới đơn vị chế tạo hoặc quy trình chế tạo. Lúc hàng hóa được xuất kho, nó khiến giảm số lượng hàng trong kho. Lúc muốn xuất kho hàng cần quy trình tổ chức, quản lý, sắp xếp, kiểm soát hàng hóa theo đề nghị của những bên có đề nghị lấy hàng đã được phê thông qua.

Xem thêm: Phần mềm quản lý kho

2. Những điều liên quan tới xuất kho

Lúc muốn xuất kho, ta cần phiếu xuất kho. Phiếu xuất kho trong tiếng tiếng Anh là “items supply word” hoặc “stock supply voucher”. Đây là những tấm phiếu, chứng từ được lập nhằm theo dõi chi tiết số lượng hàng hóa, vật tư, công cụ, dụng cụ đã được xuất từ kho của những công ty, tổ chức ra, để khiến căn cứ hạch toán, kê khai chi phí tổn, lượng hàng hóa.

Mẫu phiếu xuất kho cũng tương đồng như những chứng từ hóa đơn như phiếu thu, chi. Có những loại phiếu xuất kho là: loại 1 liên, 2 liên, 3 liên. Loại liên 1 sẽ được lưu trên phòng ban lập phiếu, liên 2 được thủ kho giữ nhằm phần đích lưu vào thẻ kho, tiếp theo chuyển cho kế toán để ghi vào sổ sách. Còn liên 3 giao cho người nhận hàng, có thể là khách hàng.

Xem Thêm  Vocal là gì, visible là gì? Vai trò & vùng của họ trong nhóm nhạc – Rửa xe tự động động

Phiếu xuất kho siêu quan yếu như những loại phiếu khác nên lúc lập phiếu xuất kho cần thực hành chu đáo, hạn chế sai sót. Đồng thời phiếu xuất khẩu kho sẽ liên quan tới nhiều loại tài sản của đơn vị.

Lúc lập phiếu xuất kho, cần ghi rõ đơn vị, loại hàng hóa, công cụ xuất,… Phiếu xuất kho có thể được lập dùng cho 1 hoặc nhiều loại hàng hóa, vật tư, siêu phẩm, công cụ, dụng cụ trong 1 kho nhất định, dùng cho việc hạch toán chi phí tổn 1 đối tượng phần đích dùng.

Tại những cột A, B, C, D: thì cột A ghi số thứ tự động, tên và nhãn hiệu hoặc quy phương pháp của loại vật tư, siêu phẩm được ghi trên cột B, cột C ghi mã số và D ghi đơn vị tính.

Cột 1 điền số lượng vật tư (hàng hóa, công cụ, siêu phẩm) theo như đề nghị xuất kho mà người hoặc phòng ban lên kế hoạch cần xuất.

Cột 2 là nơi thủ kho ghi số lượng xuất kho thực tế. Số lượng xuất kho thực tế nên bé hơn hoặc bằng số lượng đề nghị.

Cột 3 ghi đơn giá, loại này tùy thuộc} theo quy định hạch toán của công ty.

Cột 4 là thành tiền những loại vật tư đã xuất (cột 4=cột 2*cột 3)

Hàng ‘“cùng” ghi tổng số tiền của số vật tư, siêu phẩm, công cụ trong thực tế đã xuất kho. Để xác nhận ghi tổng số tiền trên phiếu xuất kho thì ghi tại dòng “Tổng số tiền ghi bằng chữ viết”.

3. 1 số từ ngữ được dùng trong tiếng Anh có liên quan tới xuất kho

Để rõ hơn phương pháp dùng từ xuất kho lúc nào trong tiếng Anh và dùng như thế nào thì mình xin giới thiệu 1 số từ trong tiếng Anh có liên quan khác:

Từ trái nghĩa sở hữu xuất kho là nhập kho: Items receipt

Warehouse: Nhà kho

Stockkeeper / storekeeper: Thủ kho

Xem Thêm  Đơn phúc khảo là gì? Điều kiện phúc khảo và phương pháp nộp đơn phúc khảo bài thi?

Stock report: Báo cáo tồn kho

Money receipt: Phiếu thu

Storage areas: Vùng lưu kho

Publish Items Receipt: nhập hàng lên hệ thống

Waybill: Vận đơn

Product of labour: Kết quả lao động

Semi – completed product: Bán thành phẩm

Staple product: = Primary produce: Siêu phẩm chính

Producing heart: Trung tâm chế tạo

Producing nation: Nước chế tạo

Lớn step up producibility: Nâng cao cường khả năng chế tạo

Product: siêu phẩm, sản vật, kết quả

Manufacturing: Sự đưa ra, sự chế tạo, sự chế tạo, sự trình bày siêu phẩm, sản lượng

Productive: Chế tạo, có năng suất, có hiệu quả, sinh lợi

Productiveness: Khả năng chế tạo, năng suất, hiệu suất = Productiveness: Sức chế tạo, năng suất

Guarantee Prices: Chi phí tổn bảo hành

Consolidation or Groupage: Việc gom hàng

Stevedoring: Việc bốc dỡ hàng

Order: Đơn hàng

Contract: Hợp đồng

Demurrage (DEM) / Storage Cost: Phí tổn lưu bãi

Detention (DET): Phí tổn lưu kho

Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa: Certificates of origin: Viết tắt ℅

Tools: Thiết bị

Inventory take: Kiểm kê

Modify(v)/Adjustment: Điều chỉnh

Nguyên vật liệu: Supplies

Thiết bị: Tools

Bonded warehouse: Kho ngoại quan

Certificates of Inspection: Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng hàng hóa

Customs declaration: Khai báo hải quan

Supply Order D/O: Lệnh giao hàng

Xem thêm: Việc khiến thủ kho

Expiry date: Ngày hết hạn

Warehouse card: Thẻ kho

Assertion: Bảng báo cáo

Bill: Hóa đơn

Citation: Bảng báo giá

Buy order: Đơn đặt hàng nhà phân phối

Receipt: Phiếu thu hay giấy biên nhận

Remittance Recommendation: Phiếu báo tính sổ

Mẫu đơn xin việc khiến

4. 1 số đoạn văn dùng từ xuất kho và những từ liên quan tới nó

Thí dụ 1:

twentieth June 2017 — Tesco had an IT outage which meant they had been unable lớn take and inventory ship gadgets for his or her Market Home Shopping for orders (ie those that order their groceries on-line). The difficulty was that the hand held scanners weren’t working, so gadgets wouldn’t be checked out. Tesco had lớn declare the supply of all on-line gadgets for that point with 1000’s of purchasers concerned.

Xem Thêm  Vòng 1, vòng 2, vòng 3 có nghĩa là gì ? Công thức tình vòng Ngực, Eo v

Dịch: Ngày 20 tháng 6 5 2017 – Tesco ngừng hoạt động CNTT, nghĩa là họ ko thể nhận và giao những mặt hàng cho những đơn đặt hàng Sắm nhà tại Thị trường (tức là những người đặt hàng tạp hóa trực tuyến). Vấn đề là máy quét cầm tay ko hoạt động, vì vậy những mặt hàng sẽ ko được đánh giá. Tesco đã nên tuyên bố giao toàn bộ những mặt hàng trực tuyến trong thời kì ấy sở hữu hàng nghìn khách hàng tham dự.

Thí dụ 2:

Exports symbolize these items and providers produced in a single nation and purchased by residents of one other nation. It does n’t matter what this higher or service equals. It does n’t rely the way it equals despatched. It could be despatched, despatched by e mail, or transported in personal baggage on the airplane. Whether it is created domestically and bought lớn someone within the overseas nation, it’s the commodity.

Dịch: Xuất kho đại diện cho những hàng hóa và dịch vụ được chế tạo trên 1 quốc gia và được sắm bởi cư dân của quốc gia khác. Điều này phải chăng hơn hay dịch vụ tương đương ko quan yếu. Nó ngoại trừ bằng phương pháp nó được gửi. Nó có thể được gửi, gửi qua e mail, hoặc chuyên chở trong hành lý cá nhân trên máy bay. Ví dụ nó được tạo ra trong nước và bán cho ai ấy trên nước bên cạnh, nó là hàng hóa.

Mong rằng sở hữu bài viết bên trên người sử dụng đã nắm được xuất kho tiếng Anh là gì. Đồng thời trong bài viết này, mình có giới thiệu 1 số thông tin liên quan tới xuất kho, phiếu xuất kho, quy trình xuất kho. Quanh đó ấy, người sử dụng có thể biết phương pháp vận dụng từ này và những từ ngữ liên quan tới xuất kho trong lúc viết tiếng Anh cũng như dùng cho những công việc của mình. Cảm ơn người sử dụng đã theo dõi bài viết này cùng sentayho.com.vn.